Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Lakatos Artur

Az ókori görög világban nem az olimpiai játékok számítottak az egyetlen közösségi sporteseménynek. Mégis ez bizonyult annak, amit a 19. század végén Coubertin báró és társai érdemesnek éreztek feléleszteni, és megújult formájában, az ókori elnevezés brandjét megtartva a világ legnagyobb sporteseményéve és az egyik legnagyobb globális társadalmi jelenségévé nőtte ki magát. 

Szervátiusz Jenő: Tavaszy Sándor és Borbáth Lujza síremléke.

1.

Hidán Csaba László - Fegyverek magyar kézben

A kötet lényegéről annyit lehet mondani: nagyszerű szintézise a kora középkori íjfeszítő népek hadművészetének, betekintést nyújtva az olvasó számára a legegyszerűbb technikáktól egészen a harcosok freskón történő ábrázolásáig. Ezek figyelembe vételével tudom ajánlani elolvasásra a kimondottan szakmai és a pusztán csak érdeklődő olvasóközönségnek egyaránt.

Lakatos Artur

(...) a jogokat tárgyaló pontok nem teljesülése nem feltétlenül a gyűlés résztvevőinek a hibájából vagy mulasztásából történt, mivel a bukaresti törvényhozást a gyulafehérvári határozat jogi szempontból nem kötelezte.

Felmerülhet a kérdés, hogy elsősorban történetírói vagy inkább újságírói szempontból gondolkozott a szerző, mikor könyvét megírta. Ha a stílust nézzük mindenképpen az újságírói aspektus dominál: ha a tartalmat nézzük, mindenképpen igényesnek kell mondanunk. Még ha értelmezéseit nem is nevezhetjük minden közegben abszolút értékű kinyilatkozatásnak.

Lakatos Artur

Nem kell történésznek lenni, az átlag magyar ember tudja, hogy mit jelent 1956. Sőt, nagy valószínűséggel Európában és az Amerikai Egyesült Államokban is sok nem magyar ember rávágja ama kérdésre, hogy mi történt 1956-ban Magyarországon: forradalom.

Konrád György

Habár a magyarországi politikai életben az a fajta eszmei irányvonal, amelyet Konrád György következetesen képviselt, mára már marginálissá vált, a kötet kétségkívül igazolja elismert író voltát.

Emil Cioran

Vajon miért álhatott elő az, hogy a román értelmiségi közegben nem éppen beszűkült gondolkozásúnak mondható értelmiségiek is felkarolták a zavaros eszmerendszerű, megnyilvánulásaiban primitív és erőszakos, misztikus kinyilatkoztatásaiban nevetséges vasgárdista mozgalmat?

Pete László: „Viva l’Unione magiaro–italica!” Magyar-olasz kapcsolatok 1848–1849-ben

… a magyar és az olasz nemzeti mozgalmak viszonylag hamar egymásra találtak spontán módon , és értékelték is egymást …

 <p> 	<img alt="" height="423" src="/sites/default/files/evfolyamok/LXIX/01-Januar/szoczi-arpad.jpg" style="float:left" width="300" />Az esem&eacute;nyek rekonstru&aacute;l&aacute;sa elsősorban az interj&uacute;kra &eacute;p&uuml;l. Az &eacute;rintett Tők&eacute;s-csal&aacute;d tagjain k&iacute;v&uuml;l (Tők&eacute;s L&aacute;szl&oacute; &eacute;s testv&eacute;re, Istv&aacute;n, feles&eacute;ge, Jo&oacute; Edith &eacute;s m&aacute;sok) olyan, a kor esem&eacute;nyeit megfigyelő &eacute;s azokban akt&iacute;v

Egy, bármely fikciónál jobb kalandregény képei elevenednek meg bennünk a könyv olvasása közben, amik annál jobbak, hogy a teljes valóságot – legalábbis az ahhoz nagyon nagy- mértékben hasonuló emlékezetet – ábrázolja.

Oldalak

Feliratkozás Lakatos Artur csatornájára