Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

„Jobb egy kis templom tele, mint egy nagy félüresen”

Interjú Simon Ferenc bécsi esperes-plébánossal, a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség lelkipásztorával.

Esperes úr, elsősorban megkérem szépen arra, hogy beszéljen magáról és arról, hogyan döntött ezen hivatás mellett.

Ez igazából egy elég hosszú történet, amit nagyon röviden is el lehet mondani: immár 21 éve vagyok pap, a hivatásom ‒ kis túlzással ‒ viszonylag késői, ugyanis nem pont érettségi után, hanem 21 évesen határoztam ezt el. Én nagyon sokáig, 17‒18 éves koromig nem jártam templomba, bár meg voltam keresztelve, de az elsőáldozás és a bérmálkozás közvetlenül a szemináriumba való belépésem előtt történt. Volt Nagyváradon egy fiatal káplán, aki fiataloknak tartott összejöveteleket, jó volt a társaság, jó fej volt a káplán is. Én azonban már előtte is kerestem, egészen szép gyermekkorom volt, rengetegen voltunk gyermekek és sokat játszottunk, és egy páran vallásosak voltak. Így a barátságon (ami egy nagyon fontos dolog) és a barátokon keresztül jutottam el a templomig, a hitig, és ez végig kíséri egész életemet.

Miután Gyulafehérváron felvettek a szemináriumba, a püspök mégis úgy döntött, hogy Budapestre fog küldeni. Én ott és Pannonhalmán folytattam tanulmányaimat, majd Bécsbe jöttem, ugyancsak tanulni, majd kint ragadtam. 23 éve vagyok itt, igazából többet töltöttem Bécsben, mint otthon. Bár nagyváradi születésű és neveltetésű, de most már bécsi vagyok.

Ugyanazt találom meg itt, Bécsben, mint amit Nagyváradon is megéltem: ugyanazt a sokszínűséget, bár talán Bécs színesebb, mint Nagyvárad.

Ha belépünk az Am Tabor plébánia honlapjára (http://www.amtabor.at/ ungarisch.html), olvashatjuk, hogy a bécsi magyar nyelvű római katolikus egyházközség 1522-ig vezeti vissza a történetét. Tulajdonképpen szemtanúja volt a közép-európai történelem utóbbi ötszáz évének. Hol tart jelenleg létszámban és a lelki élet szempontjából ez a közel félszáz esztendős közösség?


Simon Ferenc

A létszámot mindig nagyon nehéz megmondani. Az osztrák plébániámon pontosan meg tudom mondani a létszámot, 3529, és ez évről évre változik. A magyar egyházközség esetében azonban nem tudom megmondani, ugyanis mi nem szerveződünk plébániába, az én joghatóságom az egész főegyházmegyére kiterjed. Ha németről lefordítom, a hivatalos nevünk így hangzik: a Bécsi Főegyházmegye magyar közössége.

Kit nevezünk az egyházközség tagjának? Azokat, akik a szentmisére rendszeresen járnak vagy akik csak néha-néha látogatnak el? Vagy azokat, akik magyarok? Kicsit tág a fogalom. Azt tudom mondani, hogy vasárnapról vasárnapra 80 és 200 között szokott mozogni a jelenlevők száma. Ez az ünnepektől is függ, a kis templom általában meg szokott telni, kint is állnak, nekik a misét kihangosítjuk. Mindig azt mondom, hogy jobb egy kisebb templom, ami tele van, mint egy nagy templom, ami félig üres.

Bécs mellett Badenben és Bécsújhelyen levő magyar katolikus hívek is Ön hatáskörébe tartoznak, előbbi helyen talán van egy magyar segédlelkész is. E két helyszínen milyen létszámban vannak magyar katolikusok?

Mivel megbízatásom a Bécsi Főegyházmegye egész területére kiterjed, nekünk vannak miséző helyeink: Bécsben, Badenben, Bécsújhelyen Utóbbi két helyen havonta egyszer van szentmise, kivéve a nyári hónapokat. Őket még egyházközségnek sem lehet mondani, csak miseközösségnek, többre ott nincs lehetőség. Segítőim ‒ papok és nem egyházi személyek, önkéntesek ‒ mindig is voltak, most is vannak. Önkéntesek nélkül semmi sem működne az égvilágon. Voltak segédlelkészeim, magyarok is voltak, most éppen nincs, de ez változhat.

Megint nehéz számokról beszélni. Kevesebben vannak, mint Bécsben, olyan 30 és 50 között vannak, akik a misére járnak.

Ön szerint milyen kihívásokkal néz szembe jelenleg a bécsi és Bécs környéki magyar katolikusság?

Több kihívás is van, attól függ, hogy a helyzetet milyen szemszögből nézzük. Ha csak egyházi szemszögből nézzük, itt van a Bécsi Főegyházmegye strukturális átalakítása: plébániákat összevonnak, nagyobb plébániák lesznek. Talán ott az idegen nyelvű egyházközségek betagozódnak, ez még egy képlékeny dolog. Ez az egyik nagy kihívás, hogy ebben a mi helyünk hol van.

A másik kihívást az idő kérdése képezi, amely mindig kevesebb lesz, hiszen a legtöbbnek van családja, vannak gyermekei. Az elején, amíg a gyermekek kicsik, még járogatnak, aztán, ahogy nagyobbak lesznek, egyre kevésbé, merthogy a „kis gyermek kis gond, a nagy gyermek nagy gond”. Felgyorsult a világunk. Ez látható, és az egyházban is érezhető. A digitális világban teljesen más kihívásoknak nézünk elé, mint előtte. Bár ma minden lehetőségünk megvan a kommunikációra, mégsem használjuk ki őket, és azt mondjuk, hogy nem kommunikálunk és nem találkozunk eleget, hogy nem beszélünk egymással, hogy félreértjük egymást. Azt látom a legnagyobb veszélynek, hogy nem kérdezünk utána, hogy mit is gondolt a másik, hogyan is gondolta, jól értettem-e azt, amit mondott. Ez nálunk, magyaroknál egy nagy kihívás, mert mi „mindig azt gondoljuk, hogy ő azt gondolja, hogy mi azt gondoljuk, hogy azt gondolja.” Körülbelül így megy ez.

A másik nagy kihívás a magyarok körében itt, Ausztriában, de szerintem a világon mindenhol a széthúzás áthidalása. Mindenhol tudják, mi híresek vagyunk erről: két magyar összeáll, három pártot alapít. Ez sajnos realitás. Nem értek vele egyet, küzdök ellene, de ez nehéz. Ez egy nehéz téma.

A másik, amit még észreveszek: a fiatalok azzal állnak szemben, hogy kijönnek Bécsbe, munkát, lakást, társaságot keresnek. Ebben mi kevésbé tudunk segíteni, mi sem lakás-, sem munkaközvetítők nem vagyunk, ebben vannak profik, és én is inkább odairányítom őket, hogy tájékozódjanak, mert nagyon sokan tájékozatlanul jönnek ki, és itt állnak a semmi közepén. Mi azért vagyunk itt, hogy ők megtalálják az egyházi közösséget, hogy ezt próbáljuk egy kis részen pótolni.

Az idősebbeknél egyfajta, a rég elmúlt idők felé való nosztalgiát veszek észre. Ez soha sem volt úgy, és soha sem lesz úgy. Ez egy nagy kihívás. Továbbá az úgynevezett magyarkodás, hogy mi, magyarok „sokkal jobbak, nagyobbak vagyunk, a mi nyelvünk a legszebb, a legjobb”.

Aki nem beszél nyelveket, annak valóban az, de aki beszél nyelveket, tudja, hogy minden nyelvnek megvan a szépsége. Mi, magyarok nem nézhetünk le senkit sem. Milyen jogon nézek én le bárki mást is? Keresztényként meg pláne a másikat, felebarátomat tisztelnem és szeretnem kell, bármilyen színű a bőre, bármilyen nyelvet beszél. Még ha románul is beszél, akkor is tisztelnem és szeretnem kell, mert ő is a felebarátom, mert olyan, mint én.


A bécsi Deutschordenskirche oltára. Horváth Csaba felvételei

Böjte Csaba ferences szerzetes többször is járt Bécsben, volt arra is alkalom, hogy Önök koncelebráltak. Az Önök ismeretsége hova vezethető vissza?

Az egyházközségben már előtte is járt. Azon és a katolikus magyar értelmiségi mozgalmon keresztül ismertem őt meg, és azóta évente egyszer jön. Mi a Dévai Szent Ferenc Alapítvány számára gyűjtést szervezünk, és akkor ő celebrálja a misét igazából és ő számol be.

Apropó kommunikáció: Önnek van Twitter-oldala (https://twitter.com/ferenc_atya) és rendszeresen használja, tölt is fel tartalmakat. A modern technika vívmányai ‒ az Ön meglátása szerint ‒ alkalmasak a lelkipásztori szolgálat segítésére?

Mindenképpen, sőt szerintem sokkal-sokkal többet és professzionálisabban kéne használni. Én nagyon keveset használom sajnos, időhiányból. A mai nyelv a digitális nyelv, a szociális média. Ez van. Sokkal több és modernebb videókat kéne készíteni. Ehhez nem csak ez kell. Az új bort régi tömlőbe önteni ‒ a Szentírás szavai szerint ‒ nem nagyon tanácsolt. Ezért az új bornak új tömlő kell, de a kérdés csak az, hogy van-e új borunk, és hogy mi az az új bor?

Végezetül: Erdélyben mikor járt utoljára, esperes úr?

Ha Erdélyt Kolozsvártól keletre értjük, akkor legalább öt‒hat éve, ha nem több. Nagyváradon, szülővárosomban már legalább két éve nem voltam.

 

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Akinek van jó táboros élménye – és itt most nem az ereszd el a hajamat típusú, korlátok nélküli táborokra gondolok –, az tudja, hogy ezeknek az eseményeknek a varázsát, a lényegét az együttlét, a találkozás, az ismerkedés, a közös programok, kirándulások, csapatjátékok, az éjszakába nyúló beszélgetések adják. Ez, ha lehet, még hatványozottabban érvényes a Magyarországon az Anyanyelvápolók Szövetsége, itt Erdélyben pedig a Georgius Aranka Társaság által szervezett ifjúsági táborokra, amit egyszerűen csak a mosolyok, a szeretet, a bizalom táborának szoktunk emlegetni, és ahonnan nem egy középiskolás vagy egyetemista ment úgy haza, hogy bevallása szerint több szeretetet és megértést kapott az egy hét alatt, mint otthon az osztálytársaitól egy egész év alatt. 

A Közösségért Alapítványt (Fundaţia Pentru Comunitate) 2008-ban, Kolozsváron alapították azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a tehetség, a szorgalom, a tudás, a szolidaritás, a közösségben rejlő értékek kibontakozásához, egy élhetőbb és humánusabb környezet kialakításához. Az Alapítvány elnöke Gazda Árpád újságíró, a Magyar Távirati Iroda (MTI) erdélyi tudósítója, alelnöke Molnár-Bánffy Kata, kommunikációs szakember, aki több mint húsz év tapasztalattal rendelkezik a média, közigazgatási, politikai és üzleti kommunikációban. A kuratórium tagja Brîndușa Armanca újságíró, egyetemi tanár, valamint Ferencz Szabolcs, a Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) elnök-vezérigazgatója.

Balázs Bécsi Attila

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2016/2017-es tanévben indította Hétköznapi hőseink – írjunk történelmet! elnevezésű kezdeményezését. Ennek lényege, hogy iskolások saját szülőfalujukból mutassanak be olyan embereket, akik bár nem kerültek reflektorfénybe, szélesebb körben nem kerültek az érdeklődés középpontjába, de munkájuk révén sokat tettek a helyi közösségekért, és rendkívüli képességeikről, kiemelkedő tulajdonságaikról, átlagon felüli jellemvonásukról tettek tanúbizonyságot. A projekt erdélyi lebonyolítója az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, ezen belül a Közép-Erdélyi Magyar Művelődési Intézet, résztvevői romániai magyar iskolás csapatok. Új, Hétköznapi hőseink című sorozatában a Művelődés szerkesztősége a kezdeményezés során eddig született, helytörténeti adalékokat is tartalmazó dolgozatok szerkesztett, esetenként tömörített változatát teszi közzé.

" (...) a kulturális termék előállítása is pontosan olyan, mint a kertészetének: mindkettőnek megvan az eredete, ami a kultúrában az ötlet, a kertészetben pedig a mag. A kultúrában az ötlet és az ihlet önmagában semmit nem ér, ha nem kerül megfelelő kezekbe és környezetbe, ha nem ölt testet színben, szóban, hangban, festményben, versben, zenében. A kertészetben, ös - szességében a mezőgazdaságban is így van: ott van a mag, ami ha nem kerül megfelelő kezekbe és környezetbe, más szóval, ha nem kerül számára jó földbe, ha nem kap vizet, napfényt, táplálékot, akkor elsenyved, elpusztul. A két szakterület tartalmát tekintve valóban más, de logikailag teljesen egyforma. A mezőgazdaságban van egy állandó: a föld, ez az alap. A kultúrában, a közművelődésben is van egy állandó: az ember, a célközönség. De a mechanizmusok hasonlóak. "

Jósika Miklós szülőháza Tordán

Tordával kapcsolatosan többször elhangzott, hogy sok jelentős értelmiségit adott a világnak, de ezeket nem tudta megtartani. Így hát úgy döntöttem, hogy megvizsgálom ennek a megállapításnak a történelmi háttereit, és bemutatok néhány értelmiségit, aki a tudományok, irodalom és a művészetek terén alkotott, olyan embereket, akiknek életműve már lezárult.

Albert Mátyás

... ha jól belegondolok, már gyerekkoromban érződött a kultúrához, a művelődéshez ragaszkodás. A magyar identitás megőrzése és az itthon, a szülőföldön maradás ösztönzése is már serdülőkoromban jelentkezett, ami azután csak egyre jobban erősödött. Talán így kell születni, ez belülről jön, ezek mind erős és öntudatos belső érzések, amelyek később csiszolódnak, és a mindennapok rávilágítanak, rávezetnek arra, hogy tenned kell valami jót, valami maradandót.

Vannak csaták, amelyeket elveszítünk. Rájöttem. Ma bejöttem az irodába, és látom, hogy egyik kolléganőm fia ott ül az egyik széken. Hatalmas mosollyal ráköszönök a kis Danra, és ahogy a spanyol mondja, „no me paró bola”, rám sem hederített. Ha a felnőtt és az okostelefon küzd a gyermek figyelméért, abból mi ritkán kerülünk ki győztesen. Komolyra fordítva a szót, szeretnék kicsit foglalkozni azzal, hogy Latin-Amerikában hogyan fest az anya, apa és a gyermek kapcsolata, valamint azzal, hogy mi mindent képesek egymásért megtenni.

Honduras nem az az ország, amelyet ha valakinek megemlítesz, akkor rögtön tudja, hogy miről beszélsz. Ami földrajzi elhelyezkedését illeti, legyünk őszinték, legtöbbünknek kell egy kis segítség, hogy megtalálja a térképen. És ha már itt tartunk, akkor elárulom, hogy vannak olyanok, akik nemhogy az ország, de még a térség létezéséről sem tudnak. És ha földrajzi elhelyezkedését homály fedi, akkor nyugodtan kijelenthetem, hogy kultúrájának sajátosságai még kevesebbé ismeretesek.

A Partiumi Honismereti Konferenciák társaságunk legmagasabb fóruma. Ekkor mutatjuk be tagtársaink kutatási eredményeit, amelyeket igyekszünk közzé tenni mindenki számára. Ugyanekkor adjuk át a Fényes Elek-díjakat és más kitüntetéseket. Ekkor tartjuk a közgyűlésünket is, amelyen fontos határozatokat hozunk. Gyakorlatilag ekkor találkozunk egymással, Szatmárnémetitől Temesvárig, Budapesttől Kolozsvárig. Nem véletlenül mondtam Budapestet, mert nyolc tagunk van Magyarországról. Eddig 24 konferenciát szerveztünk: igyekeztünk mindig más helységben megszervezni, elsősorban ott, ahol sikerült segítséget kapni, a helyi önkormányzatoktól, az egyházaktól. És természetesen a helyi tagtársaink hathatós segítségével. Ugyanakkor igyekeztünk bevonni az illető terület szakembereit is. Ekkor találkoznak a jó barátok, elbeszélgetünk, mint egy nagy családban. Remélem, így érez mindenki.

A Benedek Elek Emlékév legkiemelkedőbb rendezvénye szeptember 30-én Baróton és Kisbaconban volt: Erdővidék központ­jában Elek apó szobrát avatták fel, szü­lőfalujában pedig az emlékház ötven éves fennállását ünnepelték. 2019 hár­mas évforduló okán vált Benedek Elek Emlékévvé: 160 éve született, 90 éve halt meg a nagy mesemondó, lapszerkesztő és kiváló publicista, az általa épített Ma­ri-lak pedig, hol élete utolsó éveit élte, félszáz esztendeje vált múzeummá és zarándokhellyé.

Újra meg újra olvasom a levelét Kedves öcsém, s nem akarok hinni a szemem­nek: minden szavából meleg szeretet árad felém. Ezt a szeretetet könyveim­nek köszönhetem, melyeknek ön gyer­mekkorától mind e mai napokig hű olvasója. Az én szívemről szakadt szü­lötteimnek, melyek megtalálták az utat az ön szívéhez.

Imreh István születésének 100. évfor­dulójára több intézmény és több rokon tudományterület képviselői együtt em­lékeztek szeptember 12–13-án az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Kolozsvári Aka­démiai Bizottság Történelemtudomá­nyi Szakbizottsága, a BBTE Történelem és Filozófia Karának Magyar Történeti Intézete és az MTA BTK Történettudo­mányi Intézete közös szervezésében Kolozsváron megrendezett konferenci­án. Ez is mutatja, hogy mind az erdélyi magyar, mind a magyarországi tudo­mányosság képviselői magukénak érzik a hagyatékát.

Dávid Ferenc szobor, Kolozsvár

Megtörténhet, hogy „a Dávid Fe­renc-szobor”-ként fog bevonulni a törté­nelembe az az egész alakos műalkotás, amelyet augusztus 17-én ünnepélyes keretek között avattak fel Kolozsvár belvárosában. Az unitárius templom és a János Zsigmond Unitárius Kollégi­um, a püspöki hivatal között létrehozott kis téren álló bronzszobor különleges­sége, hogy az első egész alakos Dá­vid Ferenc-szobor, ami valaha készült. És mivel az unitáriusok vallásalapító püspökéről (1520 körül–1579) nem ma­radt fenn hiteles képi ábrázolás, nem ki­zárt, hogy sokaknak ez a kép ragad meg róla a retináján.

Hawaii hallatán a legtöbb emberben fel sem merül, hogy néhány száz magyar ajkú honfitársunk éli ott mindennapjait, valamint háromezerre tehető azoknak a személyeknek a száma, akik magyar származásúnak vallják magukat. A kivándorló emberek egy része el­zárkózik a többi magyartól, de szeren­csére akadnak olyan elszánt személyek, akik igyekeznek identitásukat megőriz­ni. Ezek a Hawaiin élő magyarok, több ezer kilométernyire az anyaországtól, a tőlük telhető módon ápolják hagyo­mányainkat, ünneplik nemzeti ünne­peinket.

securitate beszervezés

A megfigyelt történelemkörről a nevemre kiállított I 72467-es számú szekus dosszié főleg kutatói tevékenységem megfigyelésére vonatkozott. Ennek ellenére számos adatot, dokumentumértékű feljegyzést tartalmaz oktató-nevelői tevékenységemre, főleg pedig az általam vezetett történelemkör tevékenységének a megfigyelésére vonatkozóan. A jelentősebb feljegyzések a következők.