Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

T. Veress Éva

kemény kastély csombord iskola

A Volt egyszer egy iskola címet viselte az a jubileumi évkönyv, amelyet a nagyenyedi Bethlen Kollégium csombordi Téli Gazdasági Iskolája megalakulásának 60. évfordulójára adtak ki 20 évvel ezelőtt.

Erős Zsolt

Erőss Zsoltra is szeretnék emlékezni, aki életének sok-sok pillanatában nagyon erős volt, de úgy látszik, a hegy ezúttal nálánál is  erősebbnek bizonyult.

A kötet olyan kordokumentum, amelyben mindig érdemes keresgélni, és alkalomadtán rátalálni
a szórványban született kincsekre és itt-ott önmagunkra is.

Feliratkozás T. Veress Éva csatornájára