Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Raport anual

Raport de activitate pentru anul 2017

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Consiliul Judeţean Cluj, denumit în continuare autoritatea, pentru Revista “Művelődés”, denumită în continuare instituţia, aflată în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.

Raport de activitate pentru anul 2016

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Consiliul Judeţean Cluj, denumit în continuare autoritatea, pentru Revista “Művelődés”, denumită în continuare instituţia, aflată în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, precum şi cu cele ale regulamentului de evaluare.

Raport de activitate pentru anul 2011 al revistei ”Művelődés”

În anul 2011 au apărut 12 numere ale revistei, fiecare în jurul zilei de 15 a lunii.

Raport de activitate pentru anul 2010 al revistei ”Művelődés”

În anul 2010 au apărut 12 numere ale revistei, fiecare în jurul zilei 15 a lunii.

Raport de activitate pentru anul 2009 al revistei ”Művelődés”

Producţia de reviste şi ziare este deosebit de complexă şi bogată în Cluj-Napoca, oraşul dis­pune de tradiţii editoriale înde­lungate în istoria sa începând din anul 1792, de o producţie de publi­caţii în mai multe limbi, în toate domeniile tematice, având concursul unor autori, colabo­ra­tori autohtoni valoroşi. Trebuie să subliniem diversitatea multi­lin­gu­ală, care s-a păstrat până în zilele noastre, şi datorită influenţei benefice a centrului univer­sitar precum şi a al­tor instituţii culturale ale oraşului.