Megújult a Kozmutza Flóra Hallássérültek Iskolája

Kettős ünnepség helyszíne volt 2023. október 9-én a Kozmutza Flóra Hallássérültek Iskolája, az ország egyetlen magyar ajkú, hallássérült gyermekeknek létesített speciális iskolája. 135 éves fennállását ünnepelte tavaly a 2012 óta Kozmutza Flóra nevet viselő különleges oktatási intézmény, amely ettől a tanévtől felújított épületszárnyba költözhetett, a legkorszerűbb, 21. századi követelményeknek megfelelő osztálytermeket, jól felszerelt kerámia-, illetve képzőművészeti termet, informatikai és multifunkcionális labort, valamint gyógyterápiás szobát vehettek birtokba a tanulók és pedagógusok.

„Kiemelten fontos számunkra a Kozmutza Flóra Hallássérültek Iskolája, hiszen olyan magyar pedagógusok, szakemberek dolgoznak itt, akik megérdemlik, hogy a legmodernebb technológiával, megújult épületben fejtsék ki tevékenységüket, mert a munkájuk egyedi és hiánypótló egész Kolozs megyében, sőt az egész országban. Ezért is hatalmas öröm, hogy a 7,5 millió lejes összértékű európai uniós pályázat révén hozzájárulhatunk a minőségi magyar speciális oktatás biztosításához” – nyilatkozta Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke.

A 135 éve alapított fellegvári speciális iskola jelenleg hallássérüléssel, részképesség-zavarokkal, értelmi akadályozottsággal, autizmus spektrum zavarral és más komplex szükségletekkel élő magyar gyermekek számára biztosít minőségi és gyermekcentrikus oktatást és fejlesztést kis létszámú csoportokban.

Az iskolában jelenleg 114 magyar diák tanul: óvoda, iskola és bentlakás is működik. A beruházás a kolozsvári magyar speciális oktatás versenyképességének növelését szolgálja, ugyanakkor megbecsülésünket is kifejeznénk a pedagógusok és iskola vezetősége irányába, köszönetet mondva áldozatos munkájukért, hiszen egészen pici kortól otthont adnak az intézményben a különleges oktatást és gondoskodást igénylő gyerekeknek.

A beruházás révén kívül-belül korszerűsítették az iskola műhelyépületét: az épület új tetőszerkezetet kapott, nyílászárókat cseréltek, korszerű elektromos és fűtésrendszert alakítottak ki, energiatakarékosra cserélték a világítótesteket, az utca és az iskola felőli járdát újjáépítették, akadálymentes feljárókat létesítettek. A sajátos oktatási-nevelési szolgáltatások biztosításához beszerezték a szükséges felszereléseket, bútorzatot, informatikai eszközöket, például a szenzoros stimulációt és fizioterápiát szolgáló berendezéseket.

A felújított épület bejárata. Forrai Szerénke felvétele

A felújított épületben tanácskozóterem és közösségi tér is helyet kapott.

Megbélyegzés, stigma vagy kiváltság speciális iskolába járni?

A Fellegvár közelében platánok és fenyőfák árnyékában áll egy iskola. Egy iskola, amelynek a kapuját időnként nehéz átlépni szülőként. Félelemmel, veszteség­érzéssel, csalódottsággal teszik meg a szülők gyermekeikkel az első lépéseket. Nehéz kimondani, elfogadni, hogy gyermekük speciális nevelési igényű, ezért olyan oktatásban kell részesülnie, mely speciális igényeinek megfelel, olyan iskolában, ahol fejlődhet, kiteljesedhet, boldog gyermek lehet.

Mára már az előítéletek kezdenek visszaszorulni, azonban a gyászfolyamat, amivel a szülőknek meg kell birkózniuk, állandó marad. Túl kell lépniük azon, hogy álmaik nem váltak valóra, hogy gyermeküket nem írathatják nagy presztízsű iskolába, hogy ismerőseik, barátaik kérdésére azt kell válaszolniuk, hogy gyermekük speciális iskolába jár. Úgy érzik, gyermekük hátrányba kerül, ha a speciális oktatásban tanul, elszigetelődik, kirekesztődik. Az ólomléptek aztán idővel könnyebbé válnak. Megtapasztalják, hogy a Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájában gyermekbarát, fejlesztő, jól felszerelt környezet fogadja őket. Szakmailag jól felkészült gyógy­pedagógusok, fejlesztő pedagógusok, logopédusok, pszichológus, gyógytornászok elkötelezetten végzik fejlesztő munkájukat, éber szakmai figyelemmel követik a tanulók fejlődését, segítik a beilleszkedésüket. Korrektül kommunikálnak a szülőkkel, tudatosítják, hogy a fejlesztés hosszú, nehézkes folyamat, nem olyan, mint egy csodapirula. Megbeszélik a szülőkkel, hogy a fejlesztési folyamatban mindenkinek jól meghatározott szerep jut, hogy mindannyian felelősek azért, hogy a gyermek életminősége, szociális alkalmazkodási készsége, kognitív képességei magasabb szintre jussanak. Egyéni fejlesztési terveket dolgoznak ki, melyekben a meghatározott célok a gyermek hiányterületeinek fejlesztését szolgálják.

Az iskolában nagy hangsúlyt fektetünk a speciális terápiákra, amihez a megfelelő felszereltséggel is rendelkezünk. Jelenleg szenzoros fejlesztő szobával, két gyógytornateremmel, két multiszenzoriális fejlesztőszobával, több egyéni fejlesztő teremmel rendelkezünk. Pályázati úton biztosítjuk tanulóink számára az állatasszisztált terápiákat (kutyaterápia, lovas terápia), az állandó úszásoktatást a felső tagozatos diákok számára. Szintén pályázati forrásokból évente szervezünk tanulmányi kirándulásokat, amelyek során a tanulók megismerhetik Erdély történelmi jelentőségű településeit, tapasztalati tanulás útján. Helyi, megyei, országos és nemzetközi versenyeken veszünk részt, ahol tanulóink sportban jeleskedhetnek. Az elmúlt öt évben csatlakoztunk az Erasmus+ programhoz, mely számos lehetőséget biztosít diákjaink és tanáraink számára a tanulásra és élményszerzésre. Jelenleg kiemelt projektünk a környezettudatos viselkedés elsajátítása, a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, az iskolában termelt hulladék mennyiségének csökkentése.

Az új műhelyeket korszerűbb berendezésekkel látták el. Forrai Szerénke felvétele

Nagy hangsúlyt fektetünk az iskolában dolgozó gyógypedagógusok továbbképzésére, annak érdekében, hogy szakmai tudásuk mindig naprakész legyen, hogy minden esetben eleget tudjanak tenni a mindennapi kihívásoknak. A nemzetközileg elismert képzéseket szintén pályázatokból finanszírozza a Kozmutza Flóra Egyesület, melynek kiemelt célja a speciális nevelési igényű gyermekeket fejlesztő pedagógusok szakmai továbbképzése.

Nem elhanyagolható szempont, hogy tanulóink szabadidejüket gondozott, tágas udvaron tölthetik, ahol két játszótér, műfüves sportpálya és kültéri fitneszgépek segítik kielégíteni a mozogni vágyó tanulók igényeit.

2023 szeptemberében birtokba vehettük a Kolozs Megyei Tanács jóvoltából a felújított épületünket, melyben modern digitális technológiával ellátott és igényesen berendezett osztálytermeket, illetve fejlesztőtermeket használhatunk. Jelen pillanatban egy dinamikusan fejlődő, modern, igényes iskolaépületben tanulnak a diákok, de nem volt ez mindig így. Ha visszatekintünk egy kicsit a történelemben, láthatjuk, hogy hányatott sorsú volt az iskola, hosszú évek teltek el nehéz körülmények között, míg végül hazaérkeztünk. 

1888. szeptember 3-án a Deák Ferenc (ma Eroilor) utcában a Hutflesz-féle ház emeletén vette kezdetét a siketek oktatása, Olgyay János tanár vezetésével. Nyolc „süketnéma” tanuló volt az osztályban, akiket szüleik könnyes szemmel hagytak ott. Ebben az épületben csupán egy hónapig tanulhattak, majd a Külmonostor úti (ma Monostori út) gróf Kún-féle házba költöztek. Szvacsina Géza, az intézet ügyeinek előadója fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy támogatást szerezzen egy intézet építésére, így az 1893-as év végére sikerült befejezni a bentlakásos intézet építését. 1893 novemberében a Honvéd (ma Dorobanților) utca 38. szám alatt található épület lett a siketek oktatásának helyszíne, a második világháború végéig. Az épületet a háború befejeztével az addig Nagyszebenben működő román tannyelvű siketek intézete vette át.

A háború okozta épületkárok miatt az iskolának hosszú ideig nem volt saját otthona. 1945 és 1948 között működési engedély nélkül, alig néhány tanulóval az Augusztus 23. (korábban: Király) utca 24. szám alatti Kereskedelmi Iskola egyik helyiségében folyt a tanítás, egy másikban pedig elszállásolták a gyerekeket. A diákok száma egyre gyarapodott, ezért hosszas utánajárás eredményeképpen az intézet megkapta a Horea (korábban: Ferenc József, majd Horthy) út 24. szám alatti épület egy részét, ide költözött az étkezde és a bentlakás. Sajnos más lakókkal osztoztak az épületen, ami akadályozta a tevékenységet.

Az intézmény jelenleg szenzoros fejlesztő szobával, két gyógytorna teremmel, két multiszenzoriális  fejlesztő szobával és több egyéni fejlesztőteremmel rendelkezik. Forrai Szerénke felvétele

1952-ben Csöregi László igazgatónak sikerült kiharcolnia, hogy a bentlakás és az irodahelységek a Dorobanţilor (volt Honvéd, majd Budai Nagy Antal) utca 46. szám alá költözzenek. Az osztálytermek azonban szét voltak szórva: négy osztály a román tannyelvű siketek intézetében, kettő pedig a vakok intézetében kapott helyet. Ezek a termek hidegek és megfelelő világítás nélküli alagsori helységek voltak. Mindezek ellenére az iskola vezetősége igyekezett rendet, tisztaságot tartani, apró javításokat eszközölni. Gondot fordítottak – a lehetőségekhez mérten – a gyerekek ruházatára és megfelelő táplálkozására. 

Szabó Margit igazgatónő 1955 decemberében elküldte a minisztériumba az iskola rövid monográfiáját, ismertetve a háború utáni nehéz körülményeket, és ismételten, nyomatékosan kérte egy megfelelő épület kiutalását, vagy egy új intézmény építéséhez szükséges pénzalapot. 

1958-ban sok hányattatás után az iskolánk megkapta a jelenlegi épületét, amelyen 25 családdal osztozott. A 1980–1981-es tanévtől sikerült elérni, hogy az iskolát teljes egészében a tanulók birtokolják. Ennek ellenére az évek folyamán még számos nehézséggel kellett megküzdenünk, de büszkén mondhatjuk, hogy jelen pillanatban a Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája az egyetlen magyar tannyelvű intézmény Erdélyben hallássérült gyermekek számára. Ugyanakkor alkalmazkodunk a társadalmi elvárásokhoz, és igyekszünk ellátni minden akadályozottsággal, fejlődési rendellenességgel élő gyermeket Kolozsváron és környékén. Nemcsak hallássérült tanulók számára indulnak osztályok, hanem intellektuális képességzavarral, autizmus spektrum zavarral élő, illetve halmozottan sérült gyermekek számára is, természetesen külön osztályokban, speciális tanmenettel és módszerekkel, jól felkészült szakemberek irányításával.

A magyar utazótanári szolgálat biztosítása Kolozs megyében szintén a mi iskolánk feladata, és működik egy felmérésekkel és tanácsadással foglalkozó szakbizottság is az iskolában. 2017-től az óvodában logopédiai csoportot indítottunk, és egy kertészszakosztály is működik, kísérleti jelleggel. Ezek a változások iskolánkban szükségszerűek voltak, mert az utóbbi évtizedekben jelentős mértékben csökkent a hallássérült gyermekek száma az orvostudomány és a technika rohamos fejlődésének, továbbá az aktuális oktatáspolitikának köszönhetően, és így csökkent a létszámuk az iskolánkban is. A korán diagnosztizált, jó minőségű hallókészülékekkel ellátott, vagy cochleáris implantációban részesült gyermekek általában sikeresen integrálhatók. De az integráció általános elterjedése és a gyermeklétszám csökkenése miatt a magyar szórványban is gyakran találkozunk az iskolákban egy-egy hallássérült gyermekkel.

Az óvodai csoport terme

Az óvodai csoport terme

Az utóbbi években Erdély-szerte egyre hangsúlyosabbá vált a korai fejlesztési szolgáltatásokra való igény a magyar közösség körében. Iskolánk a Kozmutza Flóra Egyesület segítségével ezt a hiánypótló szolgáltatást próbálja lefedni, megvalósítani. Első lépésként gyógypedagógus szakemberek továbbképzésére fektettük a hangsúlyt, mert fontosnak tartjuk, hogy szakembereink akkreditált képzések által fejleszthessék saját kompetenciáikat, és tapasztalatot szerezhessenek.

Hiszünk abban, hogy minden speciális nevelési igényű gyermek adottságokkal, lehetőségekkel születik, és aktívan szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy minden hozzánk forduló gyermek esélyt kapjon arra, hogy ezeket a lehető legnagyobb mértékben kamatoztathassa.

A 135 év tükrében az újítások és a hagyományok ápolása együtt határozza meg az iskola arculatát.

Felkészült gyógypedagógusaink, specifikus eszköztárunk, az iskolában uralkodó családias hangulat mind elősegíti, hogy a gyermekek képességeiknek megfelelően, harmonikusan fejlődjenek, így akinek speciális nevelési igényű gyermeke van, bátran, bizalommal fordulhat hozzánk.

Új hozzászólás