Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Vannak helyek. És emberek

Van a Székely- és a Királyföld, ezen belül Székfölde és a Barcaság határán, az Olt folyó bal partján egy valaha kulcsszerepet játszó szász község. Magyarul Barcaföldvár, románul Feldioara, németül Marienburg, szászul Märrembirg a neve. Még az Árpád-házi királyok telepítették le a 13. század legelején ide (is) a szászokat, a helység jó másfél évszázadig a Barcaság központja volt. A község neve csalóka, merthogy középkori várát a szászok nem földből, hanem kőből építették, falai évszázadokon át porlottak, mint a székely himnuszként számon tartott költeménybeli szikla, mígnem az utóbbi években – a prédikátori ige rendjén – ideje volt a kövek összegyűjtésének, s akárcsak a szomszédos Kőhalom/Rupea/Reps feletti hegyen, a halmokból újra falak állnak. S bár országgyűlést közöttük ma már nem tartanak, mint Luxemburgi Zsigmond királyunk idején, de színes, vonzó, emlékezetes és szép közművelődési, miegymás, tudást gyarapító és szórakoztató rendezvényeket, nyílt történelemórát már igen.


Benkő Levente

A különféle csetepatéktól terhelt középkori történetekre nem térek ki. De azt meg kell említenem, hogy a második világháború idején és főleg befejező szakaszában Barcaföldvár neve kísérteties kongást kapott. A középkori históriához hasonlóan, vagy azzal együtt ez is része az emberiség történetének és kultúrájának. 1941 és 1944 között, amikor Románia a náci Németország csatlósaként – Magyarországgal és Olaszországgal együtt – hadat viselt a Szovjetunió ellen, szovjet katonák ezreit tartották fogva a földvári lágerben, ebben az időszakban huszonegy fogoly hunyt itt el. 1944 őszétől kezdődően jó éven át magyar és német hadifoglyok és főleg internáltak ezrei sínylődtek itt, s haltak meg legalább háromszázan alig fél év alatt embertelen körülmények között. Mind a szovjet, mind a magyar foglyok szenvedését és halálát emlékművek őrzik. Nem mondhatom, hogy a magyar emlékmű amúgy teljesen szabályos, minden szinten és arra illetékes helyen engedélyezett felállítását ne övezte volna igen rövid lejáratú, inkább gyanakvásból és szűk látómezőből, no és jó adag előítéletből eredő, végül mindenki számára megnyugtató eredménnyel zárult vita, sőt ellenkezőleg, de hol van ma már az a barcaföldvári egykori elöljáró, aki ledönttette helyéről a magyarok szenvedéseire emlékeztető szikladarabot…

Az úzvölgyi vita ismert. Itt és most nem térek ki olyan részletekbe, hogy a két világégés itteni harcaiban a valamikori Osztrák-Magyar Monarchiának, a királyi Romániának, a Német Birodalomnak, a cári Oroszországnak, az Ausztria nélküli Magyarországnak és a Szovjetuniónak hány katonája esett el és nyugszik ebben a festői völgyben. Azt sem firtatom, hogy adott esetekben egy-egy katona nevét magyarította-e a magyar, s románosította-e a román tiszt vagy írnok az összeírás során. Minthogy a háborús elsődleges forrásokban ezrével találunk az adott személyek nemzeti hovatartozásának megállapítását ellehetetlenítő, a felismerhetetlenségig torzított/torzult neveket – honnan is tudhatta az írnok vagy felettese, hogyan írják helyesen a más nemzetiségű áldozat nevét… –, így hát legfeljebb addig mehetek el, hogy azt mondjam: nálam az ilyen esetekben az alattvalói hovatartozás felülírja/felülírhatja a katonahős nemzetiségi hovatartozását. Más szóval: az számít(hat), hogy melyik seregben szolgált. Sietve teszem hozzá: talán. Mert amúgy minden hadseregben szolgáltak az adott országban élő, a többségtől eltérő nemzetiségű emberek: románok a Monarchia, de még Magyarország második világháborús seregében is, de magyarok, igen, moldvai csángó-magyarok is Románia seregében. És akkor a többi sokakról még nem is szóltam. A foglyok esetében a helyzet annyiban más, hogy főleg a civil elhurcoltakat mindenekelőtt etnikai és nem állampolgársági szempontok mentén gyűjtötték össze, és hajtották rabságba.

Élt valaha az erdővidéki községben, Baróton egy fényképész, lámpásrádió-készítő, fúró-faragó ember, egyszóval ezermester. Nem volt katona. Az első világháború közepe tájáról ránk hagyott naplójának van egy mondata: „Néhány piszok ember feldúlja milliók boldogságát…” Balázs Béla nagyon elegánsan fogalmazott. Én azt mondom: néhány kapzsi európai uralkodó lángba borította a fél világot. Gavrilo Princip? Ugyan... És embermilliók szenvedtek.

És van egy román polgármester néhány szász faluval lejjebb, ugyancsak az Olt mentén. Magyarul Szászmagyarós, románul Măieruș, szászul Nussbach a község neve. A hozzá tartozó Lüget, románul Arini faluban is működött egy rögtönzött fogolytábor. Magyarokkal, németekkel tele. A polgármester első szóra, teljes csapatával támogatta a háromnyelvű sírkő felállítását az itt elhunyt hetvenkilenc magyar foglyok hamvai fölé, s midőn a lepel lehullt, azt mondta, hogy: „Mindenkit hazavártak és mindenkit megsirattak”.

Nos, erről van szó. Van, amire és akire emlékezni, emlékeztetni. Van, miből és akitől tanulni.

 

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Az 1989 után újraindult Művelődés főszerkesztője, Mezei József pontosan fogalmazott a Miért szűntünk meg? című vezércikkében 1990 februárjában: „ezek a szerény, kis példányszámú, közművelődési folyóiratok igazság szerint jóval régebbről képeztek szálkát a sajtópolitika ügybuzgó irányítói szemében. Egyszerűen azért, mert a romániai magyar és német művelődési életet, népi kultúrát, anyanyelvi ismeretterjesztést, helytörténeti-történelmi témákat felölelő hagyományos rovataikban egészében véve ápolták, élesztették a nemzeti kisebbségi öntudatot. Ekként, emiatt kellett eltűnnie, formális ürügy híján is, a szemhatárról a Művelődésnek és a Volk und Kulturnak. Sajtótermékeink közül elsőkként. (...)"

Az adatolható tényhalmaznál maradva: a Kárpát-medencében 42 település őrzi konkrétan vagy utalásszerűen I. István emlékezetét, aki 37 év 7 hónap és 14 napos királyi „mandátuma” során annyira hathatósan vezényelte le az uralma alatt levő társadalom nyugati kereszténységbe való betagozódását, hogy halála után alig 45 esztendővel szentté avatták. Nem kell feltétlenül magyar katolikusnak, egyáltalán klasszikus értelemben hívő embernek lenni, hogy némi büszkeséggel, nemzeti öntudatban megerősödve gondoljunk augusztus huszadikán a dinasztia- és államalapító királyra (...)

A Petőfi-évfordulós eseményekről szólva azonban két mozzanatra, illetve példára mindenképp érdemes felhívnom a figyelmet (...) Az egyik egy székelyföldi kistáj, ezen belül is egy kis település kis közösségének a nagy szívéhez és nagy lelkéhez kapcsolódik. Petőfi soha nem járt errefelé, legfeljebb csak a közelben, olyan két-háromnapi gyalogútnyira. Tehát hiába keresünk itt olyan jelt, emléktáblát, plakettet, miegymást, amely Petőfi itteni, valamikori jelenlétét megörökítené – mint amilyeneket például Székelykeresztúron, a kelementelki Simén-kúria falán, Koltón, a kolozsvári egykori Biasini-szálloda homlokzatán és még sok más helyen látunk. Petőfi „csak” szellemiségében járt itt, ez a hely mégis, százhetvenöt éves távlatból is szívvel-lélekkel kötődik 1848–49-hez – s benne Petőfihez, természetesen.

Az emigráció valószínűleg éppen olyan sokféle, mint maga az élet. Vannak kisebb ki- és áttelepedések: sokan lakunk Kolozsváron is, akik máshonnan vándoroltunk ide, Székelyföldről, Partiumból, és akik mindig tétovázunk picit, ha idegen kérdezi, honnan valók vagyunk. Hogy milyen egy valamivel nagyobb út, ami a kilencvenes években Magyarországot jelentette, azt sok baráttól, rokontól tudom, ez általában egyetemmel kezdődött, és családalapítással folytatódott, hasonlóan ahhoz, ahogy a kicsi emigrációban ragad meg Kolozsváron az ember. Ez a fajta vándorlás még rengeteg biztosítékot tartogat arra, hogy az ember anyanyelvét és szakmáját, képzettségét használva fog boldogulni.

Mindenekelőtt azért lenne jó végre cselekedni, mert egyre-másra jönnek szembe velünk – hol közvetlenül, hol közvetve – mindenféle hírek sokféle könyvek és másmilyen kiadványok sorsáról. Hol családi, kisebb-nagyobb tékák vagy/és könyvespolcok állnak teljes felszámolás, esetenként „karcsúsítás” előtt/alatt, hol az elmúlt években/évtizedekben innen-onnan adományba kapott, dobozokban álló kisközösségi készleteket éri el a válogatás s a velejáró kérdés, hogy mi legyen az adott közösségben nem használható, inkább valamelyik szakmához tartozó példányokkal. Olyan hírek, illetve világhálós bejegyzések is keringenek néha az éterben, amelyek szerint az esetleges érdeklődők egy-két órát kapnak arra, hogy a megadott cím alól elvigyék a számukra érdekesnek talált könyveket, különben „az egész ki lesz szuperálva”. Magyarabbul és közérthetőbben: valamennyi a kukába kerül. 

A sisunak egy másik történelmi gyökere is van, amely a finnek anyatermészettel ápolt szoros, bensőséges viszonyában keresendő. Egy olyan országról beszélünk, amely az Északi-sarkkörön fekszik, és ahol több mint két hónapon át nem kel fel a nap. A gyéren lakott tájak, az érintetlen vadon, a havas fenyvesek és végtelen tavak messzi világában kompromisszumokat nem ismerő kapcsolat alakul ki ember és természet között. A kemény időjárás megtanította a finneket arra, hogy ne várjanak a következő pillanatig, hanem most cselekedjenek. Míg bennünket a túl hideg vagy a túl meleg gátol meg a cselekvésben, addig ők a „nincs rossz idő, csak rossz ruházat” elvét követve használják ki az élet és évszakok nyújtotta lehetőségeket. 

Számtalanszor hallunk és olvasunk olyan híreket, miszerint az emberi nemtörődömség miatt a közelebbi, illetve távolabbi múlt egyéni vagy/és közösségi tárgyi emlékei, szakszerűbben fogalmazva: forrásai pusztulnak el. Legutóbb a Gyulafehérváron építés/talajmozgatás közben összetört római kori, legalább ezerhétszáz évesre becsült szarkofág és más temetkezési maradványok esete borzolta fel a kedélyeket, és széleskörű felháborodást okozva vont maga után bűnügyi eljárást...

A nyolcvanas évek szűk világában a színház fontos szerepet töltött be a városom, az emberek életében. Kevés volt az élmény másutt is, a gyermeki fantáziát a könyvek mellett, mint képi anyag, kizárólag a színház és a heti húsz percnyi tévéfilm táplálta. A toronyházban, ahol felnőttem, annyi gyerek volt, hogy mindenféle társaságra telt belőle. 

Azt mondják, nem jó örökké a múltba, s vissza nézegetni, inkább előre, a jövő felé kéne tekinteni. Kocsiforgalomban ez a tétel semmiképp sem áll, mert ott egyenesen kötelező hátrapillantgatni, nehogy az előrehaladás közepette egy teljesen jó szándékú előzés közben megtörténjen a baj. És a tétel a történész/történetkutató berkekben sem érvényes, hiszen itt nem a jövőt, hanem a múlt történéseit szokták vizsgálni. Amiből a jövő időkre nézve talán levonható némi tanulság, vagy kihámozható valami kapaszkodó. Most, új esztendő kezdetén inkább pászítsuk úgy össze a múltba nézést a jövőbe tekintéssel, mint borászok szokták házasítani, mondjuk az erdélyi királyleánykát egy kis száraz muskotállyal. Hogy lenne belőle valami jóravaló. Márpedig szokott lenni!

„Montevideoból jelentik: a labdarúgó-világbajnokságra 12 nemzet csapata nevezett be. Európából Románia, Jugoszlávia, Belgium és Franciaország, Amerikából Chile, Argentína, Brazília, Uruguay, Peru, Mexikó, Bolívia és USA csapatai. Az első világbajnokság kérdését tehát az amerikai válogatott csapatok egymás között fogják elintézni” – írta 1930. június 21-i számában a kolozsvári Ellenzék. Hogy miért fontos ez a sporttörténet szemszögéből? Mindenekelőtt azért, mert egy szegényes kolozsvári kisebbségi napilap is helyet biztosított egy olyan rendezvénynek, amely korántsem ígérkezett világszenzációnak.

Nem kell különösebb felmérést készíteni, elég csak magunk körül látni, hogy bár az emberek úton-útfélen szorgalmasan macerálják a gyors információszerzést és távközlést segítő eszközöket, de ettől még az igazi olvasmányélményt mégiscsak a könyv, annak tapintása és illata nyújtja. És az otthoni csendes zugban égő olvasólámpa fénye. És a kisebb-nagyobb könyvtárak semmivel össze nem hasonlítható hangulata. 

Legtöbben ilyen zilált kapcsolatban állunk a régi tárgyakkal: ritkán tudunk turistaként bámészkodni ott, ahol nap mint nap eljárunk, az otthoni, megörökölt érdekességekkel pedig szintén idő híján nem tudunk eleget foglalkozni, hogy valahogy elfészkelődjenek egymás mellett, ne horzsolja a tekintetet, ha nem illenek össze: a szép százéves, gömbölyített sarkú, ki tudja már, mire való valami és a nélkülözhetetlen, ám minden patina nélküli, fontos használati kellék. Az előbbi tárgyak egy olyan korból jönnek, amikor egy házban még nem volt annyi minden. Most van bőven mindenféle, sőt – de keveset babrálunk velük, inkább a kétdimenziós világban élünk. Képernyős a munkánk, és az élet egyéb dolgai is, javarészt, vagy legalábbis igen nagy mértékben. De ne keseregjünk, ha így van: mi választottuk magunknak. Van, aki ki tud és ki is akar lépni ebből, más utat keres.

benko levente

Bizonyára nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy Elek apó – és munkatársa, Pósa Lajos – nélkül aligha született volna meg akkor az irodalmi igényű és értékű magyar gyermekirodalom, miként a kisbaconi otthon csendje nélkül ki tudja, hogyan lett volna Erdélyben, sőt a Kárpát-medencében olyan gyermeklap, mint a korabeli magyar irodalom nagyjait is soraiban tudó Cimbora. (...) És bizonyára nem tévedek túl nagyot, ha azt mondom, hogy Petri Mór mérhetetlen szorgalma, kitartása és ügyszeretete nélkül aligha született volna olyan, mindmáig forrásértékű, monumentális szilágysági monográfia, mint amilyent joggal emlegethetünk egy napon Orbán Balázs hasonló értékkel bíró monumentális Székelyföld-leírásával.

balla sandor

Az, hogy mi egy szerencsésebb és élhetőbb korban élünk, részben Semmelweis Ignác tehetségének, kitartásának és áldozatkészségének köszönhető. A tisztaságra való törekvés – főként tapasztalati alapon – a különböző történelmi korok orvoslásában, sebészetében is többé-kevésbé jelen volt, de messze nem olyan tudatossággal és alapossággal, ahogyan manapság. A reformkori magyar orvosnak óriási jelentősége volt abban, hogy a higiéniai etikett a mai szintre jutott.

dane tibor kalman

Immár egy éve múlt, hogy reggel, ébredés után nem azzal indítom a napot, hogy: Na, melyek a mai tennivalók a Művelődés szerkesztőségében? A számbevétel után mindig következett a fontossági sorrend kialakítása, ami aztán be is került aznapra az előjegyzési naptáramba, ahol már sorakozott néhány korábbi bejegyzés. Bár egy éve már, hogy nyugger vagyok, azért most sincsen másképp. Minden napra van bőven tennivalóm, igaz, igyekszem az életemet is úgy alakítani, hogy legyen is.