Múltból épített közös jövő

Zonda Erika

Összetartozunk! – valljuk immár öt éve Hargita Megye Tanácsa közösségépítő programjának jelmondatát! Nem csak mondjuk, hanem Kovászna megyével közösen teszünk is érte, mert hisszük, hogy a tömb- és a szórványmagyarság összetartozik. Tudatosítanunk kell magunkban és egymásban, hogy sorsközösséget kell vállalnunk, egymásra vagyunk utalva a szülőföldünkön való megmaradás érdekében. Akár a családban, a testvéreknek kölcsönösen segíteniük kell egymást. Ez a segítség kölcsönös, mi is legalább annyit kapunk, mint amennyit adunk.

Közösségépítő és közösségmegtartó programjaink legfontosabb hozadéka azonban egymás újrafelfedezése. Megtanultuk, megtapasztaljuk, hogy Székelyföldön is, a Mezőségen is, no meg Moldvában is ugyanolyan magyarok élnek, mint mi, akik naponta ugyanazokkal a gondokkal szembesülnek, mint mi. Ezeket a gondokat csak együtt tudjuk eredményesen és megnyugtató módon rendezni. A Beszterce-Naszód, Temes és Krassó-Szörény megyei, valamint az aranyosszéki magyar közösségekkel való kapcsolattartás kezdetben intézmények között zajlott, közös programok révén. A legnagyobb sikernek azt tartom, hogy az együttműködés, az egymásra figyelés civil szervezetek, oktatási intézmények, egyházközségek, családok szintjére is kiterjedt, ezáltal élővé, szervessé téve a kapcsolatot, erősítve azt az érzést, amelyet programunk nevéül is választottunk: Összetartozunk.

Hargita Megye Tanácsa 2009-ben, mint az erdélyi magyarság életének egyik jelentős szervező intézménye elfogadta, hogy az erdélyi magyar szórványközösségek megmaradása és fejlődése iránt sajátos felelősséggel viseltet. Azóta is valljuk: aki szórványt épít, tömböt ment, aki tömböt épít, szórványt ment. „Székelyföld az erdélyi szórványmagyarság anyaországa. A szórványmagyarság nélkül Székelyföld félkarú óriás” – fogalmazott még a kezdet kezdetén Hargita Megye Tanácsának elnöke, aki azóta is szívügyének tekinti egymás kölcsönös támogatását.

Nem csak a múltunk, hanem a jelenünk is közös, és a jövőt is csak együtt tervezhetjük. Létszükségünk megőrizni önazonosságunkat, őseink hagyományait, táncait és énekeit, mesevilágát, hitét, kultúráját és művészetét, mindazt, ami magyarrá tesz szülőföldünkön.

Kezdeményezésünk nem állt meg a nagy egymásra találás, az egymás kölcsönös megismerése szintjén, hanem gazdag tartalommal telítették a rendezvényeket kezdeményező és szervező felek. Hogy csak párat említsek e gazdag programkínálatból: évente megtartjuk a Hagyaték népzene- és néptánctalálkozót, néptáncoktatás zajlik, a székelyföldi és a szórványból származó oktatók közös fórumokon vesznek részt, civil képzéseket szerveztünk, tucatnyi testvériskolai kapcsolat született, gyermekeink cseretáborokban vesznek részt. A Múlt, jelen, jövő… elnevezésű honismereti, közösségfejlesztő táborokban székelyföldi, szórványbeli és anyaországi gyermekek együtt ismerkednek Székelyföld nevezetességeivel.

Hargita és Kovászna megye tanácsainak kezdeményezésére a szórványközösségek helyzetének, problémáinak megvitatása céljából szakmai konferenciát rendeztünk Tordán 2010-ben a helyi unitárius egyházközséggel közösen. Az összmagyar szolidaritás jegyében a rá következő évben az RMDSZ nagyváradi kongresszusán november 15-ét, Bethlen Gábor születésnapját, a Magyar Szórvány Napjává nyilvánították. Az elmúlt években Déva, Brassó és Nagyenyed adott otthont az évenként megrendezett szórványkonferenciának.

Az elmúlt öt esztendő bebizonyította a székelyföldi megyék Összetartozunk közösségépítő programjának szükségességét, életképességét, azt, hogy Hargita,  Beszterce-Naszód, Temes és Krassó-Szörény megye, valamint Aranyosszék magyarsága egyazon közösséget alkot, összetartozik. Kovászna megye is hasonló partnerségre lépett Szeben, Hunyad, Fehér, illetve Brassó megyével. A két székelyföldi megye támogatásával megvalósult több száz rendezvény megerősít abban, hogy a közös fellépésnek van hatása és hosszú távú haszna.

Meggyőződésem, hogy kezdeményezésünk sikerességéhez nem az anyagi háttér az elsődleges szempont, hisz lelkes csapattal, jó ötletekkel kevés pénzből is lehet nagy és remek dolgokat megvalósítani. Vagy éppen kicsiket, de azokat nagy szeretettel.

Ezen kell munkálkodnunk közös jövőnk érdekében!

 

Új hozzászólás