Ígéretes újrakezdés

Dáné Tibor Kálmán

A Kolozsvári Magyar Napok előestéjén, augusztus 14-én délután, a Kárpát-medence különböző történelmi régióiból érkezett magyar fiatalokkal népesedett be a Bánffy-palota udvara. Megkezdődött az EMKE égisze alatt szervezett ifjúsági fesztivál, a Kultivál, amelynek határon túli partnerei a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (Beregszász), a Magyar Nemzetiségű Művelődési Intézet (Lendva, Muravidék), a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet (Dunaszerdahely), a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (Zenta), valamint a budapesti Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) voltak. Ezek az intézmények hozták létre Beregszászon 2008 szeptemberében a KKK-t, vagyis a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztalt, amelynek célja, miként a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet honlapján is olvashatjuk: „a regionális sajátosságok megőrzése mellett a Kárpát-medencei magyar identitástudat erősítése a közművelődés eszközeivel; együttes közművelődési gondolkodásmód és közös cselekvés kialakítása képzésekben, művelődéskutatásban, jövőtervezésben, módszertani központok létrehozásában; a közös szakmai minimum megfogalmazása egy közös magyar információs hálózat kialakításával és működtetésével, továbbá naprakész információk szolgáltatásával, nem feledkezve meg a multikulturális környezet lehetőségeinek hasznosításáról sem.” Magyarország akkori Oktatási és Kulturális Minisztériumának Közművelődési Főosztálya és a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátussal, a mai NMI előd intézményével közösen, nyomban a kezdeményezés mellé álltak és anyagi valami szakmai segítséget nyújtottak a „közös múlt és az egységesülő jelen” szellemében szárnyait bontogató Kárpát-medencei közművelődési fórumnak. Az együttműködés nagy lendülettel be is indult, s két évvel később Hajnal Jenő, a Zentán működő Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója egy közös tanácskozás után már így foglalta össze a KKK rövid távú tennivalóit intézménye honlapján: „Ebben az általános feladatsorban kell, hogy 2010-ben kézzelfogható közelségbe kerüljön a felsőfokú kulturális mediátor szakirányú továbbképzés; a középfokú akkreditált művelődés szervezői képzés; a Kárpát-medencei Magyar kulturális Napok megújítása, a Kárpát-medencei mesemondó verseny megszervezése; a településkutatás; a kreatívitást inspiráló pályázatok;a tehetséggondozási és kreativitási programok; a Kárpát-medencei kulturális adatbázisok frissítése; az intézeti honlapok frissítése és más feladatok.” Csakhogy az ezt követő időszak magyar politikai változásai teljes mértékben megvonták ettől a remek, jövőbe tekintő kulturális tevékenységtől az anyagi támogatást, s bármennyire is maradt meg az együttműködési szándék a kulturális tárca részéről, a program folytatása megbicsaklott. A KKK számára szakmai hátteret biztosító Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátusból pedig Nemzeti Művelődési Intézet lett, s az új intézményen belül megkezdődött egy teljes körű belső szerkezeti átalakítás. Így a történelmi régiók közművelődési intézményeivel való kapcsolattartásra, a KKK programjainak a közös folytatására már nem jutott erő. Az elmúlt esztendő közepéig a magyar kultúrpolitika részéről csupán az ígérgetések szintjén maradt a KKK kitűzött céljainak a jövőbeni támogatása. Mígnem 2014. június 11-én az NMI-ben tartott szakmai tanácskozás során újabb együttműködési megállapodást írtak alá a KKK-t létrehozó és az eddigi, mostoha körülmények között is fenntartó intézmények. Újrakezdésről beszélhetünk tehát. Ennek első tényleges lépését az EMKE tette meg, s ezen belül is a Kultivál, a kolozsvári fiataloknak egy csoportja, akik ifjúi lendülettel, s jövőbe vetett hittel hívták össze a Kárpát-medence többi történelmi régióból a fiatalokat egy nagyon jól sikerült ifjúsági kultúrbörzére. Csak dicséret és elismerés illetheti őket és természetesen kulturális ernyőszervezetünket, hisz a számtalan bizonytalan tényező ellenére, mely megnehezítette a szervezőmunkájukat, kitartottak a céljuk mellett. S bár mindennek ellenére a kincses város fiataljai vállalnák a jövő évi folytatás megszervezését is, az idei első Kultiválon résztvevő muravidéki ifjak bejelentették, hogy készek átvenni a KKK égisze alatt ezt a kulturális stafétát, és 2016-ban Lendván megszerveznék a következő találkozót. Szívből reménykedünk abban, hogy magyar fiataljaink segítségével újra belendül a KKK, s ami az előttük járó nemzedéknek nem sikerült a közös Kárpát-medencei közművelődési eszmék megvalósításában, nekik majd sikerülni fog.

Új hozzászólás