Ifjúsági főváros

Farkas András

Európa Ifjúsági Fővárosának lenni jó, de egyben óriási kihívás és felelősség is. Hiszen gondoljon bele az olvasó, jövőre Kolozsvár egyedüli településként viseli ezt a címet teljes Európában, az Ural-hegységtől egészen az Atlanti-óceánig. És gondoljunk bele, hogy az eddig bejárt huszonnyolc hónapos folyamat mennyi pozitív energiát gerjesztett.

Egy fiatal, ma Kolozsváron élő csíkszeredai lány javasolta 2011-ben: Kolozsvár próbálja elnyerni ezt a címet. A PONT Csoport felvállalta az ötletet, megkereste, meggyőzte az önkormányzatot, külső forrást is szerzett a pályázat előkészítéséhez – éppen Brüsszelből, európai forrásokból. Majd egyre többen társultak, köztük a román és a magyar kormány, más köz- és magánintézmények, politikai határok váltak láthatatlanokká, mozgalommá vált az alapvető kezdeményezés. Élményt osztottunk meg (SHARE) már mikor pályáztunk a címre, így viszont most lehetőségünk adódik az álmot valóra váltani.

Van egy városunk, de sokszor nem tudjuk, hogyan határozzuk meg, mi a pontos helyünk Európa térképén. Vitathatatlan, hogy Kolozsvár Románia második legnagyobb városa, melynek lakossága növekvőben (ez ritka), több nemzetiséget foglal magába, rengeteg az egyetemista, ami jelentős mértékben meghatározza a város dinamikáját. A Kis-Szamos völgyében helyezkedik el, tengerpart nincs a közelben, az Erdélyi-szigethegység azonban nincs messze innen, vagyis adott egy közterünk, amelyen belül kisebb magánterületeinket szervezzük, alakítjuk (SHARE Space). Emellett viszont mindannyiunk számára ez a város személyes élményt is biztosít, eszmei értékkel és sajátos kultúrával bír. (SHARE Culture)

Úgy gondoljuk, Európa Ifjúsági Fővárosának több lábon kell állnia, akár több száz partnerségen is. Kolozsvár Európa Ifjúsági Fővárosa személyesen a senkié: sem az önkormányzaté, sem az ifjúsági szervezeteké, sem bármilyen más struktúráé. Természetesen van egy formális intézményrendszere, hivatalosan a helyi önkormányzat nyerte el a címet, a SHARE Kolozsvár Föderáció szerepe pedig az, hogy a civil társmenedzsmentet lássa el ebben a programban, a szellemisége azonban messze túlmutat ezen. Viszont mindeközben bárki úgy érezheti, az övé is lehet, ez pedig szellemi erőt képez, amely hosszútávon tartós változásokat eredményezhet. (SHARE Power)

Felmerülhet a kérdés, miért nem fordítjuk magyarra, románra ezt a kifejezést: SHARE. Ennek oka egészen egyszerű: valós értelmében nem igazán lehetséges. Az angol nyelvű szó az, ami ezt a szellemiséget a legjobban képviseli. Magyarul, románul, németül lehet negatív értelme is, angolul viszont nincs. Cselekedetet jelent, amely révén felvállalunk egy információt, és megosztjuk kapcsolati körünkben, ha tulajdont jelent, azt osztjuk meg egymás között. Részt jelent egy nagyobb egészben, de azt is jelenti, hogy kivesszük a részünket valamiből. A szó maga játékosságra adhat lehetőséget, a lényeg azonban egy: ez az a szó, ez az a szellemiség, amely Európa Ifjúsági Fővárosát képviseli, és ez lehet közép-, illetve hosszútávon akár a városról alkotott kép alapeleme is. (SHARE Vision)

Ez a főváros úgy lehet magyar, ahogy román, ahogy nemzetközi: portugál, görög vagy éppen azeri (a főváros címet előttünk és utánunk viselő városokra gondoltam most). És ha ezt a szellemiséget mindannyian képviselni tudjuk, nemzetközibbé, európaiabbá tudunk válni, majd gondolatvilágunkat gyakorlatba ültethetjük, projektekké és rendezvényekké alakíthatjuk, élményt adhatunk magunknak, másoknak, fővárossá válhatunk. (SHARE Joy)

Az önkéntesség a Youth@Kolozsvár 2015 egyik alapkérdése, igazából nagyon fontos háttérmechanizmus, amely révén önkénteseket szeretnénk minden rendezvény számára biztosítani, miközben az önkéntesek maguk is tanulási folyamaton esnek keresztül (gyakorlatilag szakmai kompetenciákkal bővítjük önéletrajzukat). Célunk, hogy az ifjúsági főváros révén ötszázezer órányi önkéntes tevékenységet gerjesszünk, ez pedig értékben kifejezve jelentős humán hozzájárulás a főváros programjához is. (SHARE Work)

Hat SHARE fogalmat emeltem ki ebben a rövid felvezetőben. Nos, ezek a kolozsvári Európa Ifjúsági Fővárosa 2015 program alappillérei, prioritásai. Így gondolkodnak róla a kezdeményezők.

Új hozzászólás