Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Gyerünk, fiatalok!
Benkő Levente

Minap gyermekek, bocsánat: középiskolás kolozsvári fiatalok kerestek meg, hogy szólanék-e vagy kettőt az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc évfordulója kapcsán/okán készülő kis filmjükben? Ez nem kérdés, örömmel! Kilencedikesek, tízedikesek, tizenegyedikesek, végzősök fogtak össze, hogy az alig pár perces emlékező/emlékeztető alkotás összejöjjön. A Farkas utcai református templom főbejárata előtt a megbeszélt időben, percekkel délután három óra előtt már vártak – remélem, nem késtem túl sokat, ha igen, ezúton kérek elnézést! –, kik a romkert kapuja előtt, kik az öreg gesztenyefa alatt, kik a Szent György szobor körüli zsebkendőnyi zöld pázsit mellett beszélgettek, a parányi kamera már állványra szerelten állt. Másodpercek alatt indulhatott a felvétel. Mikrofon nincs, így jó lesz a hang? Nem egyébért, csakhogy ne legyen majd gond a feldolgozásnál. Pillanatnyi tanácstalanság, aztán fiatalos találékonysággal magam lettem a mikrofonállvány, miután egyikük kezembe nyomta hangfelvételre kapcsolt okos telefonját. Kicsit lennebb, kicsit jobbra, hogy ne lógjon be a képbe, így jó lesz, Tibi, te állj a jobb oldalamra, ti pedig egy kicsit csendesebben beszélgessetek a háttérben, mehet! – utasított mindenkit megfelelő pózba és magatartásba az operatőr. És forgatás indult. Ingyen, költségvetés nélkül. Mit kell tudnia egy középiskolás diáknak ’56-ról? (Bizony!) Mit érdemes tudni az erdélyi ’56-ról? (Bizony, ilyen is volt!) Milyen hatása van az ’56-os forradalomnak a jelenben? (Bizony, ilyen is van!) Három roppant egyszerű kérdés. Nyolc perc harminchárom másodperc az egész film, címe Az ’56-os hősök emlékére. Az idő kétharmada övék, ők mondják el, mit tudnak, mit gondolnak a forradalomról, lényegre törően, tömören és jól, én valamikor ötnegyvennél szólalok meg, de ez nem lényeges. Hanem például az a két tőmondatnyi felirat, amivel a Kolozs Megyei Magyar Diáktanács vállalkozó szellemű fiataljai a képsort zárják: „Nem vagyunk történelem-szakértők, de a szívünk a helyén van!” És: „Tisztelet a hősöknek!” 

No, kérem. Valahogy így kell ezt tenni. Előfordult néhányszor, hogy valamilyen történelmi esemény évfordulója kapcsán amolyan nyílt történelemórára hívtak meg kolozsvári, székelyföldi vagy éppenséggel pécsi középiskolákba. Két-három, talán négy alkalommal Kolozsváron a Heltai Gáspár Könyvtár szervezett ugyanilyen nyílt történelemórát, meghívásos alapon, érdeklődő diákok számára. Kiemelem azt a szót, hogy érdeklődő, hiszen a fiatalokat senki sem nógatta eljönni az előadásokra, s emlékszem, hogy egy ’56-os forradalommal kapcsolatos beszélgetésre pontosan 56 fiatal jött el.  Beszélgettünk Nagy Háborúról, málenkij robotról, vagyis 1944. őszi tömeges elhurcolásokról, ’56-os magyar forradalomról, különös tekintettel az akkori tizen-huszonéves fiatalok kezdeményezéseire és politikai bebörtönzésükre, összességében minden témában különös tekintettel az emberi sorsokra.

Ezeken a találkozásokon bizonyosodtam meg arról, amit gyerekkorom, bocsánat: középiskolás fiatalkorom óta magam is tudtam: a diák úgy kerül kézzelfogható közelségbe a történelemmel, ha számra kézzelfoghatóvá teszik azt. Leírtam már, megint megteszem: az 1848–49-es magyar forradalom megértéséhez meg kell simogatnia Gábor Áron rézágyúját, látnia kell a székelykeresztúri körtefát; az első világháború úgy lesz érthetőbb, ha kézbe veheti a Doberdó-fennsíkról, az Isonzó völgyéből hazahozott karsztdarabkákat, srapnel-ólomgolyókat, gránátrepeszeket; a második világháborús fogság pedig úgy, hogy a lágerekből származó emléktárgyakat, leveleket, kanalakat, csajkákat kézről kézre adhatja. Vagy a fogolyételek egyikét, a mosatlan krumplihéjat is megkóstolhatja, mert ilyenre is kínáltunk már lehetőséget, amivel természetesen senki sem élt. 

Tavaly novemberben a Gulág-Gupvikutatók Nemzetközi Társasága budapesti konferenciáján, a Magyar Országgyűlés felsőházi üléstermében, a népes hallgatóság soraiban legalább kétosztálynyi középiskolás diák is ott volt, merthogy a tanárjuk szólt nekik: akit érdekel, eljöhet. Előadásom bevezetőjeként külön megköszöntem, hogy eljöttek, mert ők jelentik a jövőt, közülük kerülnek majd ki azok, akik átveszik a stafétát. Kaptak is tapsot, rendesen! 

Mert nem igaz, hogy a mai tizen-huszonéveseket „semmi sem érdekli”, s „bezzeg a mi időnkben…” Csak meg kell találni velük a közös utat, a közös hangot, legalább arra pár percre, amíg számukra ez fontos és hasznos. Tetszik vagy sem, a biológiai óra mindenkinél ketyeg. Én például nagyon szeretném, hogy amikor 1956 mennyét, majd poklát is megjárt akkori tizen-huszonévesek, mai hetvenesek-nyolcvanasok már nem lesznek, és amikor mi, a mai ötvenesek-hatvanasok is túl leszünk már, mondjuk az érettségi találkozó 60. évfordulóján, a mai középiskolások kezében ott legyen a staféta. Mert az idő kétharmada övék. S mert a szívük már jó helyt van! 

 

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Az 1989 után újraindult Művelődés főszerkesztője, Mezei József pontosan fogalmazott a Miért szűntünk meg? című vezércikkében 1990 februárjában: „ezek a szerény, kis példányszámú, közművelődési folyóiratok igazság szerint jóval régebbről képeztek szálkát a sajtópolitika ügybuzgó irányítói szemében. Egyszerűen azért, mert a romániai magyar és német művelődési életet, népi kultúrát, anyanyelvi ismeretterjesztést, helytörténeti-történelmi témákat felölelő hagyományos rovataikban egészében véve ápolták, élesztették a nemzeti kisebbségi öntudatot. Ekként, emiatt kellett eltűnnie, formális ürügy híján is, a szemhatárról a Művelődésnek és a Volk und Kulturnak. Sajtótermékeink közül elsőkként. (...)"

Az adatolható tényhalmaznál maradva: a Kárpát-medencében 42 település őrzi konkrétan vagy utalásszerűen I. István emlékezetét, aki 37 év 7 hónap és 14 napos királyi „mandátuma” során annyira hathatósan vezényelte le az uralma alatt levő társadalom nyugati kereszténységbe való betagozódását, hogy halála után alig 45 esztendővel szentté avatták. Nem kell feltétlenül magyar katolikusnak, egyáltalán klasszikus értelemben hívő embernek lenni, hogy némi büszkeséggel, nemzeti öntudatban megerősödve gondoljunk augusztus huszadikán a dinasztia- és államalapító királyra (...)

A Petőfi-évfordulós eseményekről szólva azonban két mozzanatra, illetve példára mindenképp érdemes felhívnom a figyelmet (...) Az egyik egy székelyföldi kistáj, ezen belül is egy kis település kis közösségének a nagy szívéhez és nagy lelkéhez kapcsolódik. Petőfi soha nem járt errefelé, legfeljebb csak a közelben, olyan két-háromnapi gyalogútnyira. Tehát hiába keresünk itt olyan jelt, emléktáblát, plakettet, miegymást, amely Petőfi itteni, valamikori jelenlétét megörökítené – mint amilyeneket például Székelykeresztúron, a kelementelki Simén-kúria falán, Koltón, a kolozsvári egykori Biasini-szálloda homlokzatán és még sok más helyen látunk. Petőfi „csak” szellemiségében járt itt, ez a hely mégis, százhetvenöt éves távlatból is szívvel-lélekkel kötődik 1848–49-hez – s benne Petőfihez, természetesen.

Az emigráció valószínűleg éppen olyan sokféle, mint maga az élet. Vannak kisebb ki- és áttelepedések: sokan lakunk Kolozsváron is, akik máshonnan vándoroltunk ide, Székelyföldről, Partiumból, és akik mindig tétovázunk picit, ha idegen kérdezi, honnan valók vagyunk. Hogy milyen egy valamivel nagyobb út, ami a kilencvenes években Magyarországot jelentette, azt sok baráttól, rokontól tudom, ez általában egyetemmel kezdődött, és családalapítással folytatódott, hasonlóan ahhoz, ahogy a kicsi emigrációban ragad meg Kolozsváron az ember. Ez a fajta vándorlás még rengeteg biztosítékot tartogat arra, hogy az ember anyanyelvét és szakmáját, képzettségét használva fog boldogulni.

Mindenekelőtt azért lenne jó végre cselekedni, mert egyre-másra jönnek szembe velünk – hol közvetlenül, hol közvetve – mindenféle hírek sokféle könyvek és másmilyen kiadványok sorsáról. Hol családi, kisebb-nagyobb tékák vagy/és könyvespolcok állnak teljes felszámolás, esetenként „karcsúsítás” előtt/alatt, hol az elmúlt években/évtizedekben innen-onnan adományba kapott, dobozokban álló kisközösségi készleteket éri el a válogatás s a velejáró kérdés, hogy mi legyen az adott közösségben nem használható, inkább valamelyik szakmához tartozó példányokkal. Olyan hírek, illetve világhálós bejegyzések is keringenek néha az éterben, amelyek szerint az esetleges érdeklődők egy-két órát kapnak arra, hogy a megadott cím alól elvigyék a számukra érdekesnek talált könyveket, különben „az egész ki lesz szuperálva”. Magyarabbul és közérthetőbben: valamennyi a kukába kerül. 

A sisunak egy másik történelmi gyökere is van, amely a finnek anyatermészettel ápolt szoros, bensőséges viszonyában keresendő. Egy olyan országról beszélünk, amely az Északi-sarkkörön fekszik, és ahol több mint két hónapon át nem kel fel a nap. A gyéren lakott tájak, az érintetlen vadon, a havas fenyvesek és végtelen tavak messzi világában kompromisszumokat nem ismerő kapcsolat alakul ki ember és természet között. A kemény időjárás megtanította a finneket arra, hogy ne várjanak a következő pillanatig, hanem most cselekedjenek. Míg bennünket a túl hideg vagy a túl meleg gátol meg a cselekvésben, addig ők a „nincs rossz idő, csak rossz ruházat” elvét követve használják ki az élet és évszakok nyújtotta lehetőségeket. 

Számtalanszor hallunk és olvasunk olyan híreket, miszerint az emberi nemtörődömség miatt a közelebbi, illetve távolabbi múlt egyéni vagy/és közösségi tárgyi emlékei, szakszerűbben fogalmazva: forrásai pusztulnak el. Legutóbb a Gyulafehérváron építés/talajmozgatás közben összetört római kori, legalább ezerhétszáz évesre becsült szarkofág és más temetkezési maradványok esete borzolta fel a kedélyeket, és széleskörű felháborodást okozva vont maga után bűnügyi eljárást...

A nyolcvanas évek szűk világában a színház fontos szerepet töltött be a városom, az emberek életében. Kevés volt az élmény másutt is, a gyermeki fantáziát a könyvek mellett, mint képi anyag, kizárólag a színház és a heti húsz percnyi tévéfilm táplálta. A toronyházban, ahol felnőttem, annyi gyerek volt, hogy mindenféle társaságra telt belőle. 

Azt mondják, nem jó örökké a múltba, s vissza nézegetni, inkább előre, a jövő felé kéne tekinteni. Kocsiforgalomban ez a tétel semmiképp sem áll, mert ott egyenesen kötelező hátrapillantgatni, nehogy az előrehaladás közepette egy teljesen jó szándékú előzés közben megtörténjen a baj. És a tétel a történész/történetkutató berkekben sem érvényes, hiszen itt nem a jövőt, hanem a múlt történéseit szokták vizsgálni. Amiből a jövő időkre nézve talán levonható némi tanulság, vagy kihámozható valami kapaszkodó. Most, új esztendő kezdetén inkább pászítsuk úgy össze a múltba nézést a jövőbe tekintéssel, mint borászok szokták házasítani, mondjuk az erdélyi királyleánykát egy kis száraz muskotállyal. Hogy lenne belőle valami jóravaló. Márpedig szokott lenni!

„Montevideoból jelentik: a labdarúgó-világbajnokságra 12 nemzet csapata nevezett be. Európából Románia, Jugoszlávia, Belgium és Franciaország, Amerikából Chile, Argentína, Brazília, Uruguay, Peru, Mexikó, Bolívia és USA csapatai. Az első világbajnokság kérdését tehát az amerikai válogatott csapatok egymás között fogják elintézni” – írta 1930. június 21-i számában a kolozsvári Ellenzék. Hogy miért fontos ez a sporttörténet szemszögéből? Mindenekelőtt azért, mert egy szegényes kolozsvári kisebbségi napilap is helyet biztosított egy olyan rendezvénynek, amely korántsem ígérkezett világszenzációnak.

Nem kell különösebb felmérést készíteni, elég csak magunk körül látni, hogy bár az emberek úton-útfélen szorgalmasan macerálják a gyors információszerzést és távközlést segítő eszközöket, de ettől még az igazi olvasmányélményt mégiscsak a könyv, annak tapintása és illata nyújtja. És az otthoni csendes zugban égő olvasólámpa fénye. És a kisebb-nagyobb könyvtárak semmivel össze nem hasonlítható hangulata. 

Legtöbben ilyen zilált kapcsolatban állunk a régi tárgyakkal: ritkán tudunk turistaként bámészkodni ott, ahol nap mint nap eljárunk, az otthoni, megörökölt érdekességekkel pedig szintén idő híján nem tudunk eleget foglalkozni, hogy valahogy elfészkelődjenek egymás mellett, ne horzsolja a tekintetet, ha nem illenek össze: a szép százéves, gömbölyített sarkú, ki tudja már, mire való valami és a nélkülözhetetlen, ám minden patina nélküli, fontos használati kellék. Az előbbi tárgyak egy olyan korból jönnek, amikor egy házban még nem volt annyi minden. Most van bőven mindenféle, sőt – de keveset babrálunk velük, inkább a kétdimenziós világban élünk. Képernyős a munkánk, és az élet egyéb dolgai is, javarészt, vagy legalábbis igen nagy mértékben. De ne keseregjünk, ha így van: mi választottuk magunknak. Van, aki ki tud és ki is akar lépni ebből, más utat keres.

benko levente

Bizonyára nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy Elek apó – és munkatársa, Pósa Lajos – nélkül aligha született volna meg akkor az irodalmi igényű és értékű magyar gyermekirodalom, miként a kisbaconi otthon csendje nélkül ki tudja, hogyan lett volna Erdélyben, sőt a Kárpát-medencében olyan gyermeklap, mint a korabeli magyar irodalom nagyjait is soraiban tudó Cimbora. (...) És bizonyára nem tévedek túl nagyot, ha azt mondom, hogy Petri Mór mérhetetlen szorgalma, kitartása és ügyszeretete nélkül aligha született volna olyan, mindmáig forrásértékű, monumentális szilágysági monográfia, mint amilyent joggal emlegethetünk egy napon Orbán Balázs hasonló értékkel bíró monumentális Székelyföld-leírásával.

balla sandor

Az, hogy mi egy szerencsésebb és élhetőbb korban élünk, részben Semmelweis Ignác tehetségének, kitartásának és áldozatkészségének köszönhető. A tisztaságra való törekvés – főként tapasztalati alapon – a különböző történelmi korok orvoslásában, sebészetében is többé-kevésbé jelen volt, de messze nem olyan tudatossággal és alapossággal, ahogyan manapság. A reformkori magyar orvosnak óriási jelentősége volt abban, hogy a higiéniai etikett a mai szintre jutott.

dane tibor kalman

Immár egy éve múlt, hogy reggel, ébredés után nem azzal indítom a napot, hogy: Na, melyek a mai tennivalók a Művelődés szerkesztőségében? A számbevétel után mindig következett a fontossági sorrend kialakítása, ami aztán be is került aznapra az előjegyzési naptáramba, ahol már sorakozott néhány korábbi bejegyzés. Bár egy éve már, hogy nyugger vagyok, azért most sincsen másképp. Minden napra van bőven tennivalóm, igaz, igyekszem az életemet is úgy alakítani, hogy legyen is.