Csomós Attila

A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros szervezete (RMGE Maros) 1990. március 30-án alakult Marosvásárhelyen az Erdélyi Gazdasági Egylet (1844), illetve a két világháború között működő Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet egyik utódszervezeteként.

roméániai magyar gazdák méhésztanfolyan

Méhésztanfolyam a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros megyei fiókja szervezésében

Fennállásának első évtizedében (1990–2000) jogi személyiséggel nem rendelkezett, és a Kolozsváron bejegyzett RMGE önálló gazdasági szervezeteként működött. 2000-től jogi személyiséggel rendelkezik. 32 gazdakört és ezek tagságát tömörítő egyesületként felvállalta a gazdák érdekképviseletét és érdekvédelmét, a gazdák közötti kapcsolatok létesítését, a gazdák-gazdasszonyok, valamint más mezőgazdasági vállalkozók felkészítését a mezőgazdasági termékek, az állati termékek minőségi és mennyiségi mutatóinak javítása, valamint egy fenntartható és állandóan fejlődő erdélyi gazdatársadalom kialakítása érdekében.

Az egyesület életét működésének első évtizedében két nagyfontosságú esemény határozta meg. Az első esemény a marosvásárhelyi Laposna utca 23 szám alatti lakóház megvásárlása az Illyés Közalapítvány segítségével, és a szervezet székhelyének kialakítása volt. A második kiemelkedő esemény a szegedi Progress Alapítvánnyal közösen összeállított Partnership pályázat volt, amelyet az Európai Unió 2000-ben pozitívan bírált el, és amely révén sikerült megvalósítani a megvásárolt ház javítását, átalakítását és bővítését.

romániai magyar gazdák rmge

Gabonatermesztők látogatása a RMGE Marosnál

A szervezet székházának léte és az előbb említett munkálatok elvégzése, valamint a pályázat sikeres elszámolása eredményezte az RMGE Maros székhelyen létrejött marosvásárhelyi Agrárgazdasági Oktatási és Információs Központot, ami által lehetőség nyílt különböző kulturális rendezvények szervezésére és lebonyolítására is, az EMKE által működtetett Magyar Házak láncolata keretében.

Az RMGE Maros Magyar Ház az erdélyi gazdatársadalom oktatási központjává vált. A jól felkészült, több mint 25 taggal rendelkező tanácsadói és oktatói testület szakemberei a székhelyen szervezik és tartják a különböző, államilag is elismert felkészítőket és tanfolyamokat, de nehézséget és fáradságot nem ismerve járták és járják az országot, hogy az állami oktatási rendszer hiányosságait pótolva segítséget nyújtsanak a gazdáknak a modern termelési technikák és technológiák elsajátításában. Ezzel egy időben az RMGE Maros Magyar Ház közösségi házzá, és talán nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy kulturális központtá is vált, hiszen nem csak gazdálkodással, mezőgazdasági termeléssel foglalkozók térnek be ide információkért, hanem fotó- és festészeti képkiállításoknak, tudományos előadásoknak is helyet ad, és olyan programok szervezését is vállalja, amelyek ha nem is a székházban, hanem más helységekben is zajlanak, de ugyancsak az egyesülethez kötődnek. Példaként említhetjük az immár harmadik alkalommal megszervezett Gazdanap a mikházi csűrszínházban elnevezésű rendezvényt, ahol nem csak a szakmáról tartottak előadásokat belföldi és külföldi nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek, hanem kulturális előadásokra, zene és énekkarok, valamint tánccsoportok szereplésére is lehetőség adódott.

romániai magyar gazdák kiállítás rmge

A 2015. évi Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon

Az RMGE Maros ebben az évben ünnepelte létezésének 25-ik évfordulóját. Ez alkalommal adtunk számot az elért eredményekről, a rendezvényekről, sikerekről. 2015-ben az egyesület három, 360 órás méhészképző tanfolyamot indított és bonyolított le, ami lehetőséget nyújt további 55 farmernek, hogy méhészete EU-s támogatásban részesüljön, és mellékjövedelmi forrásokkal segíti a fenntartható gazdálkodás megalapozását. Szeptember 5-én újabb nagyszabású rendezvény volt Mikházán, ez volt a Gazdanap a csűrszínházban. Ennek keretében népi táncosok, versmondók, fúvós zenekarok, citera együttesek léptek fel, volt kirakóvásár, szakmai előadássorozat kül- és belföldi szakemberekkel, gulyásfőző verseny a gazdakörök részvételével. Több mint 30 kézműves, népművész, zöldségtermesztő, helyi jellegzetességet és biotermékeket előállító szakember mutatta be termékeit.

A 2015. évi OMÉK-en

A legnagyobb kihívást és egyben a legrangosabb megnyilvánulást a szervezet részére a Budapesten 2015. szeptember 22. és 27. között megrendezett Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárra való meghívás és részvétel jelentette. Összesen 26 kézműves, termelő és feldolgozó állította ki portékáját az egyesület keretében a magyarországi Földművelésügyi Minisztérium által a Kárpát-medencei gazdaegyesületek részére biztosított standon.

Ami az RMGE Maros szervezetnek a Romániai Magyar Házak hálózatában való részvételét illeti, elmondhatjuk, hogy az egyesület részt vett az eddig megszervezett és lebonyolított három találkozón, az EMKE észak-magyarországi képviseletének beindításán, valamint a Magyar Házak Pécsett és Horvátországban 2014-ben megtartott rendezvényén is. Május 9-én Kolozsváron vettünk részt a romániai Magyar Házak harmadik találkozóján, amelyen a hálózatépítésről és a fiataloknak a Magyar Ház-programba való bevonásáról tanácskoztunk. Ennek nyomán az RMGE Maros ebből a szempontból is átgondolja hosszú távú programjait, és még több figyelmet szentel a fiataloknak a Kárpát-medencei kulturális hálózatok építésébe, az együttműködésbe való bevonására.

Fotók: RMGE Maros