Kelemen Katalin méltatása

EMKE • Monoki István Díj

Kelemen Katalin Csíkszeredában élő és dolgozó könyvtáros, osztályvezető méltatásán gondolkodva Albert Schweitzer sorai jutottak eszembe: „... egy dolgot tudok: csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni.”

Kelemen Katalin

Kelemen Katalin

Kelemen Katalin kolléganőm ilyen ember, aki úgy érez, gondolkodik, cselekszik, hogy mindennek, mindenkinek javára legyen, aki mindig azt keresi, hogy másokat szolgáljon.

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarán szerzett magyar–francia szakos tanári oklevelet. Hat évig, 1984 és 1990 között Balánbányán franciát és magyar irodalmat tanított.

1990. május elsejétől a Kájoni János Megyei Könyvtár munkatársa. Eleinte mint bibliográfus, majd a Helyismeret és különgyűjtemények részleg könyvtárosaként dolgozott. A részleg keretében végzett tevékenységének eredménye a Kájoni János Megyei Könyvtár regionális helyismereti gyűjteményének kiépítése, következetes gyarapítása, a helyi-regionális vonatkozású tartalmak feltárása, helyismereti adatbázisok építése, elérhetővé tétele. Ez a könyvtári gyűjtemény elsősorban a regionális, történeti-művelődéstörténeti irányú kutatásokhoz nyújt segítséget, közvetve székelyföldi kulturális értékeink széleskörű megismeréséhez járul hozzá. Kelemen Katalin helytörténeti bibliográfiai adatok, információk szolgáltatása révén számos helyismereti kiadvány létrejöttéhez is segítséget nyújtott és nyújt.

Kialakította és jelenleg is építi a Har­gi­ta megyei személyiségek életrajzi adatbázisát, amely olyan helyi kötődésű személyiségek életrajzi adatait tartalmazza, akiknek már lezárult az életpályájuk. Jelenleg a Hargita megyei személyiségek on-line adatbázisának építésén, elérhetővé tételén dolgozik. Az adatbázis alapján évente elkészül a helyi személyiségek évforduló-naptára, amelyet a könyvtár honlapján tesz elérhetővé.

A Kájoni János Megyei Könyvtár 2009-ben bekapcsolódott a digitalizálási tevékenységbe, székelyföldi vonatkozású nyomtatott kulturális értékeink megőrzése és széleskörű megismertetése céljából. A Székelyföldi digitális emlékezet című projekt révén Kelemen Katalin részt vett ennek a tevékenységnek az elindításában. A projekt széleskörű mediatizálását vállalta, és a digitalizálásra szánt, régi székelyföldi és erdélyi vonatkozású dokumentumok kiválogatását végezte el.

Munkája során több tematikus helytörténeti-helyismereti bibliográfiát állított össze, amelyek helyi vonatkozású kutatásokhoz járulhattak hozzá. Csíksomlyó helyismereti bibliográfiája a könyvtár kiadványaként 1990-ben jelent meg. A Csíkszeredában megjelent magyar könyvek bibliográfiai jegyzékét készítette a Művelődés című folyóirat Könyvesház című melléklete számára 1996 és 2007 között.

Helyismereti-helytörténeti kiadványok összeállításában és szerkesztésében vett részt, amelyek könyvtári kiadványként, vagy más intézményekkel közös kiadásban jelentek meg. Ilyenek a Neves Csíkiak című helyi személyiségeket bemutató könyvjelzősorozat vagy a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont által kiadott Csíki Olvasókönyv.

Kelemen Katalin könyvtári vonatkozású, illetve helyismereti témájú írását szakmai kiadványok vagy más folyóiratok közölték (Könyvesház, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, Csíki Székely Múzeum évkönyve stb).

Kezdeményezett olyan könyvtári rendezvényeket, amelyek célja a helyi és regionális kulturális értékeink bemutatása volt, illetve részt vett ilyen rendezvények szervezésében. Csak néhány példát említek: Lapok a csíksomlyói iskolák múltjából – iskolatörténeti kiállítás, Kájoni János, az erdélyi kultúra követe – virtuális kiállítás Kájoni János halálának 325. évfordulójára, Honismereti estek címmel helyismereti előadássorozat.

A közel 25 éve végzett könyvtári, szakmai feladatai mellett részt vesz a megyei könyvtár sokrétű kulturális, közművelődési, oktatási feladatainak ellátásában. A könyvtári rendezvények, szolgáltatások népszerűsítése, az intézmény sokoldalú közművelődési szerepének, tevékenységének ismertetése a média révén, a média tájékoztatása, sajtóközlemények készítése, a kapcsolattartás a médiával állandó feladata.

A Kájoni János Megyei Könyvtár honlapjának kezelése, tartalmának rendszeres frissítése – a könyvtári rendezvények, események ismertetői, beszámolói, fotók közzététele az eseményekről – ugyancsak a Katalin feladata.

Kilenc éve a ReMeK-e hírlevél - a Romániai Magyar Könyvtárosok Elektronikus hírlevele – egyik szerkesztője. A szakmai hírlevél elsősorban a romániai magyar könyvtárakban szervezett eseményekről, a hazai közművelődés területéről közöl híreket, kitekintéssel a nemzetközi szakmai hírekre.

Röviden vázoltam Kelemen Katalin könyvtáros érdemeit, és a felsorolás nem teljes. Tény, hogy Kelemen Katalin hozzáállásával, munkásságával bizonyítja, hogy bármit elérhetünk, ha elkötelezetten kitartunk mellette, és teszünk is érte. Ő a csendes, észrevétlenül dolgozó, de nélkülözhetetlen könyvtáros.

Egy afrikai szólásmondás szerint: „Sok kis ember sok kis helyen, miközben sok kis dolgot megtesz, megváltoztathatja a világ arcát.” Kelemen Katalin egy ezek közül, és azt gondolom, ha sok Kelemen Katalin élne a világon, valóban megváltozna a világ arca.

(Elhangzott 2015. április 11-én Kolozsváron, az EMKE díjátadó ünnepségén)

Új hozzászólás