A Kolozsvár Társaságról

A kolozsvári civil társadalom egyik emblematikus képviselője 2002-ben jött létre, azzal a céllal, hogy közös gondolkodásra és cselekvésre buzdítsa a helybelieket.

Létrehozói neves kolozsvári magyar értelmiségek: Balázs Imre József, Benkő Samu, Egyed Ákos, Egyed Péter, Farkas Mária, Horváth Andor-Imre, Jakab Gábor, Kántor Lajos (a Kolozsvár Társaság elnöke), László Herbert Ferenc-Áron, Salat-Zakariás Levente, Tibád Zoltán, Tibori Szabó Zoltán, Vetési László és Visky András. Az egyesület évente olyan akciókat és programokat kezdeményezett és valósított meg ez idő alatt, amelyeknek az a célja, hogy ösztönözze és támogassa a város magyar lakosságának megmaradását és gyarapodását, sikeres jelenlétét a város gazdasági, társadalmi, kulturális stb. életében, a létkörülményeit és közérzetét befolyásoló tényezők javulását. Ahhoz, hogy a város visszanyerje korábbi rangját és jelentőségét a magyar tudományos életben és művelődésben, múltjához és értékeihez méltóan, európai szintű teljesítményekkel szerezzen magának újra elismerést, szükségesnek találták, hogy minden kor- és társadalmi csoportot megszólítsanak. Az egyesület olyan közös platformot hirdetett meg a román társadalom mindazon civil szervezetei, szellemi műhelyei és intézményei számára, mindazon személyeknek, amelyek/akik hasonló célokat követnek, amely alatt mind többen és többen felsorakoznak. A Kolozsvár Társaság a vállalkozói réteget is megszólította, képviselőik idén tavasszal hangulatos előadás keretén belül be is mutatták saját vendéglátói egységeiket.

Az utóbbi években szakosodtak a programok, előadások működnek és a Kolozsvár Társaságon belül megalakult, illetve most van kialakulóban még egy szakosztály. A előző években létrehozott Film–Televízió szakosztály mellett az idén letették az alapjait a Várostörténeti szakosztálynak, amelynek keretében havonta egyszer-kétszer rendeznek programot olyan témák kiválasztásával, amelyek több társadalmi kategóriát is vonzanak, és amelyek kötődnek Kolozsvár történelméhez.

Főhajtás az ’56-os emlékmű előtt. A KT képviselete.
Horváth László felvétele

Ugyanakkor a Kolozsvár Társaság a Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozatának alapításában is részt vállalt, és létrejötte után is támogatja. A Kolozsvár Társaság azóta is részt vesz ezeken az eseményeken saját rendezvényekkel. Az idei programok a Kolozsvár Társaságnál sokszínűek voltak, a kolozsvári könyvbemutatón keresztül megtartott fotóversenyig, amelyet a Kolozsvári hangulatok címmel hirdettek meg. A versenyre benevezett képeket nagy érdeklődés mellett augusztus 17-én kiállításon mutatták be a kolozsvári magyar főkonzulátus rendezvénytermében.

A Kolozsvár Társaság egyik állandó eseményeként tartják számon 2009 óta az emlékezők a Sétatéri parkban a Szakáts Béla készítette, börtönajtót idéző 1956-os emlékműnél való megemlékezést, amelyet a Kolozsvár Társaság szervez meg minden év október 23-án. Az eseményen a város magyarságának főbb képviselői mellett a Kárpát-medencei magyarság képviselői is részt vesznek.

A Kolozsvár Társaság célja, hogy a kommunikációs rendszert tökéletesítve a városi magyar és román intézményrendszerrel való együttműködést bővítse.

Összegezve: a Kolozsvár Társaság a város magyar polgárainak cselekvő akaratából jön létre. Össze kívánja fogni a civil társadalom azon erőit, amelyek érdekeltek Kolozsvár szellemi elszürkülésének és hanyatlásának megakadályozásában, a város egykori kiváló szellemiségének helyreállításában. Szakemberek és megbízott munkacsoportok által készített vizsgálatok, felmérések, prognózisok és projektek alapján kedvező irányba kívánja befolyásolni a város és lakosai jövőjének alakulását. Ápolja a kapcsolatokat a város barátaival, különösképpen a Kolozsvárról elszármazottakkal. Nyitott a Kolozsváron élő más nemzetiségűek hasonló törekvéseinek irányában. Országos és nemzetközi szinten védelmezi, ápolja és népszerűsíti a város történelmi és jelenkori értékeit.

Új hozzászólás