A Bernády Ház

 „Az anyanyelvünkhöz, hagyományainkhoz, kultúránkhoz és a bennünket, mint egyenjogú polgárokat megillető jogainkhoz való feltétlen ragaszkodás jegyében” – Bernády György

Az 1989-es fordulat után néhány lelkes marosvásárhelyi hozta létre 1992-ben a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítványt, amelynek köszönhetően 1994. november 4-én megnyitotta kapuit a Bernády Ház. A nagy távlatokban gondolkodó városépítő igényes, újító életműve szellemében a Bernády alapítvány teljes egészében Marosvásárhely, illetve a megye magyarságának a szolgálatában áll. A hagyományt és modern törekvéseket ötvözve szorgalmazza a helybeli magyar közösség kulturális és szellemi épülését, valamint művelődési lehetőségeinek kibővülését, alkotókészségének ösztönzését. Mindezek megvalósításában döntő lépést jelentett az, hogy megvásárolták a Baross (ma Horea) utcai ingatlant, művelődési hajlékká alakították, majd a széles közönség rendelkezésére bocsátották a Bernády Házat, amely rövid idő alatt a marosvásárhelyi magyarok egyik legkedveltebb, legkeresettebb közművelődési otthonává és gyülekező helyévé vált.

Bernády ház

Hunyadi Mária textilművész és férje, Hunyadi László szobrászművész közös kiállítása
Marosvásárhelyen

Irodalmi estek, könyvbemutatók, vitaműsorok, tudományos előadások, elő­adóműsorok, szemináriumok, klubdélutánok, képzőművészeti, fotóművészeti, népművészeti kiállítások és más változatos rendezvények sokasága vonzza ide mind a törzsközönséget, mind az alkalmi vendégeket. A központ évente mintegy kétszáz, fennállása óta több ezer ilyen esemény színhelye volt. Ezek jelentős hányada vendégrendezvény, a különféle egyesületek, civil szervezetek, szakmai testületek előszeretettel választják a Bernády Házat. De saját műsorai is joggal öregbítik a hírnevét. Rendszeres tárlatai révén a kiállítótermei a város rangos és keresett helyiségei közé kerültek. Kétszáznál jóval több tárlatot tekinthettek a nézők, melyeken helybeli, hazai és külföldi festők, szobrászok, grafikusok és népi mesterek mutatták be műveiket.

Kiállításai nyomán a Bernády Ház immár igen figyelemreméltó műgyűjteményt mondhat magáénak – több mint kétszáz festmény, grafika, kisplasztika, plakett –, hiszen minden kiállító egy adományozott műtárggyal járul hozzá a galéria gyarapodásához. Ezek egy részéből 2009-ben fotóalbum is készült Galéria a Bernády Házban címmel, amely az 1995 és 2009 közötti időszakot öleli fel. Az újabb kötetet (Galéria a Bernády Házban 2.), amely a 2009–2015-ös időszakot foglalja magába, 2015 októberében sikerült megjelentetni.

marosvásárhely civil szervezetek

Felvonulás Marosvásárhely főterén a Civil Szervezetek Vására alkalmából

Az elmúlt évek bebizonyították, hogy mennyire hasznossá vált a központ könyvgyűjteménye, amely szüntelenül gazdagodik. A több mind kétezer kötet mellé mindegyre újabbak kerülnek a polcra. Az évek során a több mint száz könyvbemutató szerzői dedikálták munkáikat a Bernády Ház könyvtárának.

Jelentős fordulópont volt 2001–2002 között a Bernády Ház felújítása és bővítése. Az átalakításokat követően jobb körülmények között, lényegesen nagyobb kiállító felülettel és befogadóképességgel töltheti be hivatását. A funkcionálisan többféleképp hasznosítható tetőtér főleg kamara- és fotókiállítások rendezésére alkalmas. Az egymásba nyitható és ily módon növelhető földszinti termek ugyancsak kedvezőbb lehetőségeket teremtenek a legváltozatosabb rendezvények számára.

Egyre több civil szervezettel alakítottunk ki partneri viszonyt. Hasonlóan jó kapcsolataink vannak a Kárpát-medence más történelmi régióiban tevékenykedő kulturális szervezetekkel, alapítványokkal (pl. a hazai Magyar Há­zak-­lán­co­la­tá­val). Állandó partnereink: Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület, a Kemény Zsigmond Társaság, EMKE, Divers Alapítvány, Kós Károly Akadémia, Barabás Miklós Céh Maros megyei szervezete stb.

A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a Marosvásárhely történetében meghatározó szerepet játszó város­atya emlékét életben tartsa, valamint megvalósításait továbbművelje. Igyekezetünk eredményeit többfelé láthatják a városlakók és az idelátogatók: dr. Bernády György egészalakos bronzszobra – Bocskay Vince szobrászművész alkotása – 1993 óta áll a Bernády téren.

Az egykori polgármester Bálint Károly által megmintázott mellszobra 1996-tól a székház előcsarnokában, a Hunyadi László alkotta mellszobor 1998-tól a Kultúrpalota Tükörtermének bejáratánál, a Kolozsvári Puskás Sándor domborműve a Városháza előcsarnokában található. A Bernády Ház homlokzatán Pál Péter képzőművész domborműve jelzi a névadót. Egykori lakóházán, a régi Szentgyörgy utcában pedig 1999-től a Hunyadi László emléktáblája tanúsítja az utódok tisztelgő főhajtását. 2008-ban sikerült felállítanunk a főtér közelében a Gyarmathy János képzőművész által megmintázott Aranka György állószobrot, így tisztelegve az 1793-ban Marosvásárhelyen alakult Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság kezdeményezője emléke előtt.

bernady haz díjkiosztás

Díjkiosztás a Bernády Napok alkalmából szervezett diákvetélkdőn

Az alapítvány kuratóriuma és az általa működtetett létesítmény 1998-tól minden év októberében megrendezi a Bernády Napokat, amely a város kimagasló művelődési eseményévé vált. Ilyenkor neves meghívottak idézik fel tudományos ülésszakokon, irodalmi-művészeti esteken, ifjúsági vetélkedőkön, kiállításokon, koszorúzási ünnepségeken és egyéb megnyilvánulásokon Bernády György személyiségét, szellemi örökségét.

1999-től az emléknapokon adják át a Bernády Emlékplakettet (Gyarmathy János szobrászművész bronzplasztikáját) annak a marosvásárhelyi személyiségnek, aki a legtöbbet tett a városért Bernády szellemében. Az eddigi kitüntetettek: Fodor Imre polgármester (1999), Frunda György szenátor (2000), Virág György megyei tanácselnök (2001), prof. dr. Dóczy Pál egyetemi tanár (2002), Darabán Ottó, az Aquaserv vezérigazgatója (2003), Dr. Imreh Ernő jogász (2004), Csíky Boldizsár zeneszerző (2005), Keresztes Gyula műépítész (2006), Csató Béla plébános (2007), Lokodi Edit Emőke megyei tanácselnök (2008), Kovács András Ferenc költő (2009), Lohinszky Loránd színművész (2010), Markó Béla író, költő, miniszterelnök-helyettes (2011), Dr. Kovács Levente színházi rendező, rendező- és színészpedagógus, egyetemi professzor (2012), Marosi Ildikó és Marosi Barna írók (2013), dr. Kolozsváry Zoltán gépészmérnök, főiskolai, egyetemi oktató, feltaláló, műszaki szakíró (2014), valamint Nagy Miklós Kund erdélyi magyar újságíró, szerkesztő, műfordító (2015).

Különleges figyelmet szentel az alapítvány a gyermekeknek és fiataloknak szánt programoknak. A városépítő polgármester emlékére szervezett rendezvénysorozat minden alkalommal a fiatal nemzedékek megmérettetésével indul. A diákvetélkedők évente más-más, a város múltjához kapcsolódó témaköröket járnak körül. Szó volt már a város történetéről, Bernády és tevékenységéről, korának képzőművészeti, irodalmi és zenei életéről, a város építészeti örökségéről, az iskolákról, az utcák és terek fejlődéséről. Sokatmondó adat, hogy az idei diákvetélkedőn közel száz iskolás vett részt. Célkitűzéseink között szerepel, hogy a közeljövőben a kisiskolások és a középiskolás diákok mellett a város főiskolai hallgatóit is bevonjuk az olyan rendezvényekbe, amelyeken a város történelmét, Bernády életét és korát népszerűsítjük.

Az alapítvány egy másik saját rendezvénye a kisebbségi szeminárium, amelyet szintén évente tartanak meg a kormányzati szervek, a hazai és a Kárpát-medencei nemzeti kisebbségek, közösségek képviselői és a kérdéskör szakértői, politikusok, médiaszakemberek és más meghívottak részvételével.

Már a címlista is sokatmondó:

1999 – Önkormányzatok és kormányzati szervek érzékenysége kisebbségi kérdésekben

2000 – A törvényhozó és végrehajtó hatóságok szerepe a nemzeti önazonosság megőrzésében és fejlődésében

2001 – A helyhatósági törvény alkalmazása a kisebbségi anyanyelvhasználat területén

2003 – A nemzeti kisebbségek képviselete a helyi és központi közigazgatásban. Törvénymódosítási lehetőségek a nemzeti kisebbségek jelenlétére vonatkozóan, a döntéshozatal különböző intézményeiben

2004 – A kisebbségi lét Romániában és Magyarországon

2005 – Törvény a nemzeti kisebbségek jogállásáról

2006 – Autonómia, merre?

2007 – Kisebbségek az Európai Unióban

2008 – Együttélés – kétnyelvűség

2009 – Nemzeti kisebbségek identitása és a politikai életben való jelenléte

2010 – A nemzeti kisebbségek kulturális autonómiája egy megoldás?

2011 – Az anyanyelvű oktatás esély és szükségesség. Élünk e lehetőséggel?

2012 – Nemzeti kisebbségek, nemzeti közösségek az EU-ban.

2013 – Állampolgári kezdeményezés kisebbségi jogokért az Európai Unióban

2014 – Kisebbségi és regionális nyelvek az EU-ban

2015. február – Kisebbségvédelem: romániai gyakorlat, európai modellek, és a Minority SafePack kisebbségi polgári kezdeményezés

2015. március – 1990–2015. március 19-20. – Visszatekintés és jövőkép

2015. szeptember – Autonómia: elmélet és gyakorlat

Az alapítvány olykor hiánypótló kiadványok megjelentetését is felvállalja. Az 1993-as szoboravatásra kiadta a Bernády György városa című képes albumot, ugyanerre az alkalomra megjelentette a Bernády emléknap című füzetet, amely a közadakozás eredményeként megvalósult szoborállítás mozzanatait foglalja össze.

bernády ház fotókiállítás

Fotókiállítás a tetőtéri galériában

Az 1999-es Bernády Napokon lezajlott tudományos ülésszak anyagát örökítette meg a Bernády György emlékezete című tanulmánygyűjtemény, amely hazai és magyarországi kutatók írásai tükrében ismerteti a ma is példamutató Bernády-jelenséget.

2002-ben A Megtartó másság című fotóalbum látott napvilágot, ami kilencven művészfotó, valamint lírai sorok segítségével nyújt bepillantást az ország jellegzetes régióiba, illetve nemzetiségeinek életébe, sajátosságaiba. Ekkor jelent meg alapítvány első bemutatkozó füzete is.

Ettől kezdve évi rendszerességgel jelentettünk meg egy-egy kiadványt. Ilyenek például a Karácsonytól pünkösdig (Bálint Zsigmond fotóalbuma, 2004), Bandi Kati textilművész albuma (2005), valamint a Bernády Ház felújított bemutatkozó füzete és annak román nyelvű változata, a Bernády György városa (második kiadás, 2006), a Bernády György emlékiratok (2007), a Marosvásárhely – Városháza (2008), a Galéria a Bernády Házban művészeti című munkák (2009). Ugyanezek közé tartozik a Dacolva sorssal, idővel című magyar és román nyelvű fényképalbum és bemutatkozó füzet, a Marosvásárhely fekete márciusa című feliratozott DVD (2011), a Marosvásárhely régi Városháza – Târgu Mureș, Prefectura veche (magyar és román nyelvű), A szabadság terhe, Marosvásárhely 1990. március 16–21. (2012) című kötet is. Fontos munka még a Maros Megyei Múzeummal közösen kiadott Marosvásárhelyi Kultúrpalota 1908–1913 című magyar nyelvű, illetve a Târgu Mureș Palatul Culturii 1908–1913 című román nyelvű album (2013), valamint a Fehér könyv. Az 1990. március 19. és 20-i események Marosvásárhelyen, valamint a Galéria a Bernády Házban 2. művészeti album.

Befejezésül – nem minden szerénység nélkül – idézzünk néhány illusztris vendégünk köszöntő soraiból:

T. c. 1999. V. 1-2.

Bernády Ház!

Köszönöm, köszönöm, köszönöm, hogy újra itt lehettem, hogy anyaországi és marosvásárhelyi kollegákkal itt találkozhattunk, hogy újra összekapcsolhattuk a Kárpát-medence áramkörét.

Sinkovits Imre”

„Nagyon örvendek, és melegséget érzek, hogy itt a Bernády Ház meghitt szobáiban éltem meg ezt a pillanatot. A civilizációt és kultúrát meghonosító néhai polgármesterünk – remélem – méltó utódai közé tartozom szerény színész mivoltomban.

Elismerés és tisztelet a házigazdának.

Ferenczy István

1999. január 29., Marosvásárhely

 

(Képek a Bernády-alapítvány archívumából)

Új hozzászólás