Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Irodalmi antológia Kolozsvárról

Közel húsz éve, 2000 októberének közepén az EME és az EMKE tudományos ülésszakot szervezett az ezredforduló alkalmából Kolozsvár 1000 esztendős múltjáról. Erre a konferenciára állítottam össze a Kolozsvár a magyar szépirodalomban című tanulmányomat, melyben a fejedelemség korától kiindulva az ezredvégig több mint hatvan szerző Kolozsvárról írt verses, prózai vagy színpadi alkotását vettem számba. Csak az elhunyt szerzőkkel foglalkoztam. A legfiatalabb közülük az 1935-ben született Palocsay Zsigmond volt. Felsoroltam még tizenkét élő szerzőt, akinek ilyen tárgyú írását ismertem. Akkor megállapítottam: „Kolozsvárt a nagy múltú iskolákon kívül leginkább egy-két templom, főtere, a Sétatér, a Házsongárdi temető és a Szamos képviseli. Környékéről a Hója és a Házsongárd vált emlékezetessé.” Nem sokkal később, 2002-ben egy sorozatba illeszkedő antológia is megjelent 111 vers Kolozsvárról címmel (válogatta Katona Éva és Veress Erzsébet) a Kriterion Könyvkiadó gondozásában. Ebben 29, huszadik századi költő verse szerepel Áprily Lajostól Orbán János Dénesig.

A 2019-es Kolozsvári Magyar Napok alkalmával egy újabb antológia jelent meg Kolozsvár-témájú írásokkal Balázs Imre József és Daray Erzsébet szerkesztésében, a Jelenkor Kiadó gondozásában, címe Kolozs város (!). Ebben csak élő íróknak a városra vonatkozó verses és prózai alkotásai, illetve azok részletei láttak nyomdafestéket.

Megvallom, 2000-ben alig-alig bíztam benne, hogy a következő században is lesznek magyar írónemzedékek, akik a város tájait versbe szedik, s lesznek olyan írók is, akik a város múltjába vezetnek el műveikkel. Most úgy tűnik: csalódtam. Legalábbis erre utal ez a kötet.

A szerkesztők rövid bevezetője után 30 szerző 74 alkotását olvashatjuk. Közülük 14-en verssel, 13-an prózával, 3-an pedig verssel és prózával is szerepelnek. A szerzők közül 13 született Kolozsvárt, közülük 5-ön már elvándoroltak. Magyarországon született 4, közülük egy Budapesten. Egy szerző, Térey János (1970–2019) nem érte meg a kötet megjelenését. A szerkesztők a szerzőket születési évük szerint iktatták az antológiába: a legidősebbek 1936-ban születtek, a legfiatalabb1992-ben. Az 1930-as éveket hárman, az 1940-es éveket ketten, az 1950-es éveket hatan, az 1960-es éveket hárman, az 1970-es éveket kilencen, az 1980-as éveket hatan képviselik, az 1990-es évekből egy költő szerepel. Ez a csoportosítás arra utal, hogy eleve a fiatalabb nemzedék bemutatására helyezték a hangsúlyt. Az 1970 után születettek vannak többségben. Ők azok, akik már alig-alig éltek a kommunizmus idején, nekik az legfeljebb gyermekkor vagy történelem.

A legtöbb esetben a művek beválogatása a város említésének, vagy helynevei felsorolásának köszönhető. Nyilván most is a Főtér, a Szent Mihály-templom, a Mátyás-szobor, a Bánffy-palota, a Farkas utca és református temploma, az Óvár és a Karolina tér, a Mátyás-szülőház, a Deák Ferenc utca, a Magyar utca, a Jókai utca, a Széchenyi tér, a Rákóczi út, a Donát-szobor, a Virág utca, a Wesselényi utca, a (nemzeti) színház, a (román) opera, a Házsongárdi temető, a Kálvária, a Szamos a leggyakoribb tájékozódási pont. És persze az állomásra vivő utca, amelyben a Marianum, mint a bölcsészkar (filológia) székhelye is feltűnik: ezzel azonban gond adódik, mert valahogy nem gyökerezett meg a kolozsváriakban a leginkább illő magyar neve, a Ferenc József út, így aztán inkább a Horea út szerepel, de még a Horthy Miklóssal kapcsolatos elnevezése is felbukkan. Szomorúan tapasztaljuk azonban, hogy bármennyire igyekszünk használni a régi magyar elnevezéseket, a fiatalabb (főleg nem itt született) nemzedék a mai hivatalos elnevezést szedi versbe. Fadrusz János utca helyett Eminescu, Heltai helyett Cipariu, Teleki helyett Einstein, Jókai helyett Napoca olvasható.

A mai írók elődeiknél sokkal tágabb körben mozognak, nem csak addig, amíg a főtéri templom tornya ellátszik – idézi az előszó Vida Gábort. Szó esik a Békásról, a CFR-stadionról, a Cimbalom utcáról, a Csillaghegyről, az ecsetgyárról, a Garibaldi hídról, a Györgyfalvi, a Hajnal és Monostor negyedről, Hídelvéről, az Írisz-telepről, a Kerekdombról, a Kétvízközről, a Kölesföldről, a Tóközről, az ószerről – s még hosszasan folytathatnánk a sort.

A szerzők nagy részének az ifjúságot, a diákéveket jelenti a város. S ennek emlékei az idők folyamán egyre inkább megszépülnek. Az idősebb nemzedék – ha nem éppen meghurcoltatásáról ír – azt a városképet élteti magában, amely diákkorában rögzült benne, s ha az élet elsodorja, akkor visszatérve, megdöbbenve látja: ez nem az én Kolozsvárom. Aki folyamatosan benne él, az kevésbé érzékeli a történéseket, nem lepődik meg a tényeken.

Balla Zsófia visszatérőként így látja a jelent: „Övék a város. / A lógó kábelek, / a külvárosok szutykos és romos / – egykor virágzó, kertes – házai /… Ez itt mind, mind új szerzemény / egy régi város elpiszkolt goblenén. / Mind az övék! Így az övék.” Aztán a következtetés: „Még élek, de már nem enyém. / Hangja sürget: fiatal, idegen. / Homokóráján újrakezd a vég, / pereg Kolozsvár arcon, ingeken. /…Már nem remélek új fordulatot. / Mert visszatérni lehetetlen: / alábukás, új emigráció.” (Kolozsvár) Egy másik versben arra utal, hogy mi, magyarok „Átmegyünk illusztrációba. / Csak úgy vagyunk. Úgy évelünk, / mint bútorok egy régi házban, kertben, / fásszínben, kiaszottan, kirágva, csupa / érték.” A debreceni születésű Térey János így fogalmaz: „Kolozsvár egyik végletből a másikba esik, gondoltam, amikor sokadjára láttam. Húsz éve vesztes város volt, mindene érdes, elhasznált és tisztátalan. Mi köt ide bárkit a megszokáson kívül, kérdezte anyám…” Egy kis körszemle után így összegez: „Leszámítva tehát lakótelepeit, az iparát meg a szapora ortodox betonkupoláit, tökéletesen magyar arculatú és magyarul már csak elvétve beszélő város. Csakhogy mindezt többé nem lehet leszámítani.” (Káli holtak) László Noémi pedig ilyennek sejti a jövőt: „harminc év múlva, átutazó bajnok, / megállsz a bronzszobor talapzatánál, / a repedésben ugyanott a pitypang, / és nincs torony, és nem zúgnak harangok.” (Harminc év múlva) A legfiatalabb költő, André Ferenc sem az illúziókban él. A Kolozsvárra emlékeztető „klórosvár” című verse így indul: „szép város kolozsvár, / jöjj ide ha drogoznál…”, arrébb: „kolozsvár egy vad kötés” /… „a főtér szanaszét kent ondó, / szétfröccsen a fellegvár…” Másik versét így kezdi: „látod, itt ez a város, azt hazudják róla, / hogy szép, így próbáljuk megszeretni…”. Arrébb megállapítja: „ebben / a városban rég nem a hó hull, / csak házakról a régi homlokzatok.” (vakondtúrás)


A Hunyadi tér a Nemzeti Színháztól a Bocskai téren álló ortodox katedrális felé nézve.
Forrás: Fortepan/Lajtai László

Néhányan a városhoz fűződő meghurcoltatásukra emlékeznek. A három legidősebb szerző emlékezetében az ifjúság megszépült pillanatai keverednek a nehéz időkkel. Szilágyi Júlia gyermekkora az 1940-es évek elejéhez kötődik, amikor a legtöbb férfi a háborúban volt, s édesanyja állást keresett. Nyomorogtak, bár ő inkább az udvari játékra emlékszik. Bodor Ádám Balla Zsófia kérdéseire válaszolva idézi fel a Majális utca villanegyedét, ahova gyermekkora kötődik, majd az ugyanott kialakított Securitate-börtönt, ahol kivizsgálása folyt, aminek eredményeként három év politikai börtönre ítélték. Szilágyi István már humorosan ír arról, ahogyan 1958-ban, az egyetemi felvételihez bizonyítania kellett édesapja „munkás származását”. Nem különben szórakoztató a kolozsvári tanonciskolai élet bemutatása, s az, ahogyan a Bocskai (akkor Malinovszkij) tér szovjet hősi emlékművét megvilágító reflektorokat vizeletükkel kioltják a diákok – éppen karácsony éjjelén. Ide sorolható Király László Cédula című verse is: egy primitív rendőr vagy szekus 1966 tavaszán írt fiktív-humoros jelentése arról, hogyan töltötték az éjszakát szálláshelyükön, egy manzárdszobában a magyar szakos egyetemi hallgatók, Király mellett Farkas Árpád, Vári Attila, Czegő Zoltán és Molnos Lajos „elvtársak”. Azokat a szomorú időket idézi fel Szőcs Géza is, amikor „Egy novemberi éjszakán, házkutatástól tartva, a / folyóba dobtam egy magnószalagot.” (Kolozsvári horror)

Szívesebben olvasunk a várossal kapcsolatos szép emlékekről. Szőcs Géza a Ferenc József úti bérházhoz kötődő gyermekkorát idézi fel. Akkori látásszögéből ír a Főtérről és néhány utcáról Cselényi Béla. Egyed Emese inkább a város környékén találja meg kedvelt helyeit. Ő még hiszi, „hogy jó az isten jót ad”, s „Kolozsvárt mondtál jó kimondani / ha elmentél kimondja valaki / helyetted a toronyból…” (Száz sor magány) Kovács András Ferencet a Téli Kolozsvár ragadja meg: „Mint drágakő, kárpáti ritka ásvány: / Csillog, ragyog, havakban áll a város! / (Hó-csönd honol ma tornyain s a bástyán.)” A vers végén megállapítja: „Sosem felejti tán, ki elmegy innét: / Hogy tündököl telente szét a város!” Ugyancsak ő írja a Kolozsvári őszről a Hójával kapcsolatban: „Mind messzebbről felelget / a hegy-völgy lágy Echója: / nem röppen önfeledten / szívünk vidám hajója! / Vitorlás fellegekkel / lassan magasba süllyed / gyermekkorunk hajója…” Vida Gábor ír talán a legelismerőbben a városról: „Kolozsvár lenyűgöző város…”, majd „Jártam akkor már mindenféle templomokban, Aradon és Szebenben, a brassói Fekete templomban is, de hát a Szent Mihály-templomhoz fogható Erdélyben nincs, ma is nehezen tudok úgy elmenni mellette, hogy ne ülnék be pár percre, itt van számomra a világ közepe, pedig nem vagyok katolikus, a vallásról is azt gondolom, amit az apám.” (Egy dadogás története) Talán a legnosztalgikusabb sorokat Szabó T. Anna verseiben olvashatjuk a városról: „Nyolc évig őrzött két gótikus angyal, / a főtéri s a Farkas utcai, / de hatalmukat nem tudtam még akkor, / mentem tanulni, mentem játszani.” (Szent Mihály templom előtt, hétévesen) A város személyekhez is kötődik nála, mindenekelőtt a neki utat mutató – mi tudjuk: nyelvészprofesszor nagyapjához, aki csikorgó fagyban is az erdőt járta. A jó doktor bácsi, aki forró lázból gyógyítja meg (Lőwy Károly), és a nyelveket tanító, de annál sokkal többet adó Lőwy Maya néni is szép verset kap.

Az 1980-as évek gyermekkora, iskolai élete tükröződik több versben. László Noémi úgy emlékszik rá, mint amikor „Madzagra fűzött kulccsal a nyakunkban / mászkáltunk épülő lakónegyed / betonvázai alján, // lánctalpas, sárga munkagépek, vadkék / teherautók, nyerspiros traktorok / között”, s amikor azt kellett tetetni: „szeretjük hazánkat, Romániát, a Pártot, / annak Főtitkárát és nyakkendőnk / selymét.” Ez az a kor, amikor Demény Péternek és osztálytársainak kötelező gyári gyakorlaton meg őszi almaszedésen kellett idejét lopnia. Szőcs Petra e korszak ikertelefon-beszélgetéseit idézi fel és egy költözés emlékét, amikor a múlt rendszer számos kegytárgya szemétté vált.

A legfiatalabbak már a mai valósághoz kötődnek. Nekik természetes a „Panorámaterasz a város fölött”, ahol italt lehet kortyolni (Láng Orsolya), a Tranzit ház és az Insomnia, ahol jól lehet mulatni (Horvát Benji), vagy a buszmegálló a Memón (Visky Zsolt). Az utóbbinál csak magyarázattal értjük meg, hogy a Memorandumului (Unió) utcáról van szó.

Külön színfoltot képviselnek azok az elbeszélések és regényrészletek, amelyek Kolozsvár múltjának egy-egy szakaszába vezetnek el. Ezek szerzői vélhetően előtanulmányokat folytattak, várostörténeti munkákat olvastak. Jó, hogy ezekből is válogattak a szerkesztők, még ha egyik-másik írásban melléfognak is a szerzők. De hát a szépíró megengedhet magának egy-egy múltbeli kalandot. Szőcs Géza a Hintz-ház történetét idézi fel. Visky András a Szent Mihály-templom sekrestyekapujáról és építtető plébánosáról ír igen szakszerű példázatot. Tompa Andrea regényei a millenniumtól a hóstáti világ felszámolásáig vezetnek. Cserna-Szabó András regénye a második világháború éveit, a bombázásokat idézi. Zágoni Balázs kolozsvári meséi közül a Biasini Kajetán és az egykori közúti vasút emlékét megörökítőket vették fel a kötetbe, Gerlóczy Márton regényrészlete valamikor a múlt századforduló táján játszódik.

Még egy érdekes színfoltot kell megemlítenünk. A két Visky, András és Zsolt biblikus hangvételét. Zsoltárt és imákat írnak. Ez a kenetteljes hang a kötet lapjain megfér a fiatalabb költők néha szabados kifejezéseivel.

Az említetteken kívül Láng Zsolt, Selyem Zsuzsa, Magyari Tivadar, Szabó Róbert Csaba prózával, Karácsonyi Zsolt és Szálinger Balázs verssel szerepel az antológiában.

A kötetnek külön érdekessége, hogy 42 térképszelvény illusztrálja. Ezek 1686 és 2019 között keletkeztek. Néhány a város környékét mutatja be, de érdekesebbek a telekkönyvi térképek, amelyek a város utcáit, telkeit, sőt az azokon fekvő épületek alaprajzát is rögzítik. A régebbiek latin és német, az újabbak magyar, a legújabbak pedig magyar és román vagy csak román feliratúak. Az utcanevek változásait is nyomon lehet követni rajtuk. A szerkesztők lehetőleg olyan szelvényeket helyeztek a szöveg mellé, ahol a szövegben említett utca, tájegység látható, s abból a térképből emelték ki a részletet, amelyik korban a legmegfelelőbb. A térképeket Bartos-Elekes Zsombor válogatta, s a kötet végén az ő összefoglalása olvasható a várost ábrázoló térképek történetéről, elérhetőségéről. A könyvet térképjegyzék és a Helynevek mutatója egészíti ki. Ez utóbbi három oszlopot képez. Az első a szövegben felbukkanó alakot hozza, a második a magyarázatot, illetve pontosítást (névváltozatok az idők folyamán, hol is található az a hely), a harmadik oszlop a mai hivatalos (román) nevet közli. Még az írások forráshelyeinek a címjegyzékét is megtaláljuk.

A szerkesztők mondhatni teljes körképet nyújtanak a 20. és 21. század határán élő írók Kolozsvár-élményeiről. Nyilván nem törekedhettek valamennyi szóba jövő szerző felvételére. Ha csak a 111 vers Kolozsvárról című antológiával összevetjük a kötetet, négy olyan költő is felbukkan, akit kihagytak. Bizonyára a terjedelmi kötöttségek is közrejátszottak ebben. Felmerül azonban egy – véleményünk szerint – eléggé vitatható megoldásuk: a címadás. A címlapon a kiadón kívül csak ennyi olvasható: KOLOZS / VÁROS / Irodalmi kalauz. A könyveket rendszerint a címlap alapján veszik fel különböző jegyzékekbe, könyvtári katalógusokba. Így annak, aki nem tud belelapozni a kiadványba, félrevezető lehet a cím: ilyen elnevezésű várost ma nem talál. Igaz, hogy 1919-ig a közeli Kolozs bányavárosi rangot viselt, de erről már mindenki megfeledkezett. Kolozsvár esetében sokáig csak az 1907-ben Bartók Bélától lejegyzett népdal, a Kolozsváros olyan város… kezdő sorában fordult elő ez a névalak, ott is azért, hogy a következő sor szótagszámával egyeztethető legyen (a kapuja kilenc záros). Legutóbb egy, a középkori Kolozsvárt bemutató, kisiskolásoknak szánt szép kötet címlapján bukkant fel ugyanez az alak: Kolozsváros. Milyen város?, de ott az alcím rögtön eligazít. Mikor már egy felnőtt olvasóknak szánt, igényes irodalmi kalauz is címlapjára írja ezt a névalakot, fennáll a veszélye annak, hogy névvariánsként elterjedhet. Én jobban örvendenék, ha megmaradna az 1367 óta használt Kolozsvár alak.

 

KOLOZS VÁROS. Irodalmi kalauz. [A kötetet összeállította és szerkesztette Balázs Imre József és Daray Erzsébet.] Jelenkor [Kiadó, Budapest, 2019.] 328 p.

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Az EME Tudomány- és technikatörténeti füzetek sorozatának a 2020-ban megjelent 14. kötete* igazi csemege mindazok számára, akik érdeklődnek Erdély művelődéstörténete iránt. A kiadvány messze túlszárnyalja a sorozat által hirdetett füzetméretet, hisz tekintélyes terjedelmével – 420 oldalával – egyértelműen azt sugallja, hogy a téma szempontjából nem hétköznapi kiadványról van szó.

Nagyon szomorú volt számunkra a 2020-as év. De hasonlóan az idei év is – eddig. A koronavírus-járvány miatt nem tudtuk megszervezni előre megtervezett programjainkat. Elmaradtak a konferenciák, a találkozások, a baráti beszélgetések. Mivel társaságunk tagjai szétszórtan élnek a Partiumban, a Bánságban, Kolozsváron és a határon kívül, a konferencia az egyedüli lehetőségünk arra, hogy találkozzunk, és jól elbeszélgessünk egymással. Ez most nem sikerült, amely mindannyiunkat nagyon megviselt. 

A fejezetekre bontott elbeszélés valójában egy nyaralás története, amikor is két család együtt indul el a tengerpartra. Konkrétan ugyan nincs kimondva, de bizonyára a román tengerpart az úti cél, ezt támasztja alá a hálókocsis utazás, valamint a később feltűnő kempingfelelős neve, Panait bácsi. Íme, egy-egy tipikus erdélyi család, de korántsem tipikus gyermekekkel.

Mezőségi művészetről beszélni azonban egészen meglepő. Hol élhettek itt művészek, honnan származtak el tehetséges emberek, mi is maradt meg egykori alkotásaikból – ennek számbavétele szinte kilátástalannak tűnik. Murádin Jenő az a művészettörténész, akinek teljes rálátása van Erdély képzőművészeti életére. Csak ő vállalkozhatott arra a nem túl hálás feladatra, hogy számba vegye mindazokat a művészeket, műalkotásokat, amelyek valamilyen módon a Mezőséghez köthetők. 

fél évszázad múltán újból a pusztakamarási családok történetét dokumentáló kötet* lehet az asztalunkon. A kolozsvári Művelődés Műhelyében készült, igényes kivitelezésű könyv címlapján azt olvasom: A pusztakamarási családkönyv, alatta pedig: 300 év 700 magyar családja. A címlapon négy nevet is látok, nyilván nem találom köztük a 2006-ban elhunyt Sütő Andrásét, de rajta van a szülőháza és a tornácán az író fényképe is, felismerhetően.

A Tersánszky Józsi Jenő nevével fémjelzett könyvtár, a régiségtár, az családias hangulatú vendégház, a rendezett udvar a helyiekre s az oda érkező hazai és külföldi vendégekre egyaránt kellemes hatással van. Az elmúlt években a Ház társrendezőkét/szervezőként volt jelen a város fontosabb rendezvényein – a Szent István Napokon, a Főtér Fesztiválon, a Gesztenyeünnepen… A Ház fenntartói hamar felismerték, hogy a vészesen fogyó magyarságnak mily nagy szüksége van identitása tudatosítására és őrzésére, hogy mennyire fontos a gyengülő közemlékezetbe visszahozni, visszaépíteni a valós történelmi ismeretét, erősíteni a városhoz és környékéhez kötő érzelmi szálakat.

Újabb kötettel* jelentkezett Székely Ferenc a jeles erdélyi személyiségek életútját megörökítő sorozatában. A Születésnapi beszélgetések alcímű könyvet tavaly jelentette meg a százhalombattai Üveghegy Kiadó.

A román nyelvű könyv címe azt ígéri, hogy a Küküllők völgyének középkori műemlékeit mutatja be. Ambiciózus szándék egy ekkora kötetecske részéről – gondoltam, ez csak valamiféle vázlat lehet. Átlapoztam, majd alaposan el is olvastam, és így a helyére került a könyv és üzenete.

Újabb könyve jelent meg dr. Barabás László néprajzkutatónak, főiskolai tanárnak Szikonyország eltűnőben? címmel. A néprajzi tanulmányokat, közléseket tartalmazó, ötszáz oldalt meghaladó terjedelmű kötetet a székelyudvarhelyi székhelyű művelődési intézet, a Har­gita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont adta ki.*

A történelemírás nagyon sokáig a nagy eseményeket formáló és alakító politikusok, egyházfők, szellemi és morális kánont meghatározó személyek életrajzaiból állott. Az emberi történelem 5000 éves írott történelmének ókori történeti forrásai legtöbbször uralkodók politikai propagandája nyomán örökítették meg a múlt eseményeit. 

Forrongó, néha irányt vesztett korunkban, a modern, digitális eszközök uralmának világában üde színfolt, ha valaki a Gutenberg-galaxis csillagképéhez hűen, következetesen kitart a hagyományos technika nyújtotta eszközök és lehetőségek kínálta lehetőségek mellett; olyan értékeket tesz asztalunkra, amelyet semmilyen vírus nem törölhet le, amit bármikor kézbe vehetünk, lapozgatva elmerülhetünk benne, kettős célzattal: az ismeretszerzés vagy nosztalgia ébresztette/keltette vággyal. Miként is lenne másként Misztótfalusi Kis Miklós szűkebb pátriájában, hozzá hasonlóan a míves szakmát a művészet rangjára emelve. 

erdély és az erdélyiek

Minden táj lakóját érdekli, hogyan vélekednek szülőföldjéről a távoli országból érkezők, mit vesznek észre, mire figyelnek fel, mit dicsérnek és mit kárhoztatnak. Erdélyről nagyon kevés ilyen feljegyzés született a 19. század közepéig, de akkor egyszerre két ide nősülő „nagy nemzet” fia is könyvvel adózott e kis országnak. Ezeket a terjedelmes munkákat a közelmúltig alig-alig ismerték, csak részletek jelentek meg belőlük magyar nyelven. 

Márki Sándor nevét három évtizeden át jóformán minden kolozsvári ismerte. Alig volt olyan nagyobb esemény a városban, ahol ő ne jelent volna meg, s ünnepi beszédeit is gyakran hallhatták. A legnépszerűbb egyetemi tanárok közé tartozott. Világ- és hatalomváltozások, nemzedékek cseréje után, egy század elteltével napjainkban csak a történészek ismerik munkáit, s legfeljebb az egyetem történetében játszott szerepét emelik ki. Csak kevesen tudtak róla, hogy Márkinak van egy forrásértékű kiadatlan műve, amelyet a család őriz, s amely föltétlenül megérdemli a nyomdafestéket. 

Meleg szívvel ajánlom az Erdélyi srácok című kötetet mindazoknak, akik megismernék az 1956-os forradalom erdélyi hétköznapi hőseit is, akiknek elszántsága példamutató lehet mindenki számára. Bár a szerzők nem szánták tudományos munkának a kötetet, véleményem szerint forrásanyagként is használható dolgozatok, tanulmányok megírásához.

Krajnik-Nagy Károly: Anno domino ’89. Kriterion, Kolozsvár

Krajnik–Nagy Károly erdélyi magyar tanár, újságíró és műfordító által írt Anno domino ’89 című munkája 2019-ben a Kriterion Kiadó gondozásában jelent meg, és más szemszögből közelíti meg a különböző rendszerváltások történéseit. A szerző elsősorban nem szakkönyvírás szándékával nyúlt a témához, hanem a megjelenített eseménysor mellett igyekszik az időszakot olvasmányosan és érdekesen, az esetleges más forrásokban elfeledett vagy csak említőlegesen használt történeteket érintve bemutatni.