„A múltat tiszteld a jelenben…”

Nagyon szomorú volt számunkra a 2020-as év. De hasonlóan az idei év is – eddig. A koronavírus-járvány miatt nem tudtuk megszervezni előre megtervezett programjainkat. Elmaradtak a konferenciák, a találkozások, a baráti beszélgetések. Mivel társaságunk tagjai szétszórtan élnek a Partiumban, a Bánságban, Kolozsváron és a határon kívül, a konferencia az egyedüli lehetőségünk arra, hogy találkozzunk, és jól elbeszélgessünk egymással. Ez most nem sikerült, amely mindannyiunkat nagyon megviselt. Úgy éreztem, ez meggyengíti a közösséget is. Ezért arra gondoltam, hogy alkossunk közösen valami olyat az éteren keresztül, amely összekapcsolja társaságunk gondolatvilágát. Makai Zoltán javasolta, hogy állítsunk össze egy gyűjteményes kötetet. Ez egyezett az én elképzeléseimmel, s még az ősszel felhívást intéztem a társasághoz, hogy tanulmányaikkal, cikkeikkel járuljanak hozzá egy komoly kötet összeállításához.

Nagyon sikeres volt a felkérés. Huszonegyen jelentkeztek, és küldték el írásaikat. Heten Bihar megyéből: Makai Zoltán, Dr. Szabó József, Szilágyi Andrea, Kovács Rozália, Pásztai Ottó, Wilhelm Sándor, Dukrét Géza. Négyen Aradról: Berecz Gábor, Olasz Angéla, Puskel Péter, Ujj János. Ketten Temesvárról: Szekernyés János, Tácsi Erika. Halász Péter a Gyimesekből, Wanek Ferenc Kolozsvárról, Hitter Ferenc Felsőbányáról. A határon túlról: Debreczeni-Droppán Béla, Fehér József, Csorba Csaba, Szálkai Tamás, Szendrő Dénes. Nagyon változatos írásokat küldtek be. Ezért választottuk a kötet címének: „A múltat tiszteld a jelenben…” Személyiségek, események a partiumi és bánsági magyarság életéből.* A kötet révén a 16. századtól a 19. századig terjedő időszakból megismerkedünk Kinizsi Pál, Kazinczy Ferenc, Beöthy Ödön, Paget János, Hetényi Kovács János, Dobsa Lajos, Kölcsey Ferenc, Görgey Arthur, Klapka György, Kós Károly, a Penkert család, Bélteki Ferenc, Bogdánffy Szilárd, dr. Hoványi Gyula, dr. Makai István életével és munkásságával, akik századokon keresztül végigvezettek minket történelmünkön. De nem maradt ki a 20. század sem, megismerhetjük a helytörténetet és a hagyományápolást a kommunista rendszerben, majd ízelítőt kapunk az 1956-os eseményekből is. A változatossághoz tartozik, hogy betekintést kapunk a Sárospataki Református Kollégium, valamint Bihar vármegye levéltárába, megismerkedhetünk a gyimesi táj és nép múltjával, egy halbiológus életével, valamint szénhidrogéntelepekkel. Hitter Ferenc a Felsőbányai Művésztelepet mutatja be, és megállapítja, hogy a művészet a helytörténelem jelentős része. Az ő albumában található tizenöt reprodukciót mutat be kötetünk, a könyv borítóján is egy ilyen festmény látható.

A kötetet szerkesztette Dukrét Géza, a szöveggondozást végezte Darabont Éva. A kötet megjelenését anyagilag támogatta a Proenerg Kft., a Varadinum Kulturális Alapítvány és az RMDSZ Bihar Megyei Szervezete. A könyv a nagyváradi Litera Print nyomdában készült, Voiticsek Ilona és Voiticsek Árpád nyomdászokkal. Külön köszönet a munkájukért!

 

*Dukrét Géza (szerk.): „A múltat tiszteld a jelenben…” Személyiségek, események a partiumi és bánsági magyarság életéből, Partiumi füzetek 91., a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, Nagyvárad, 2021

Új hozzászólás