Karácsony

Fehér köntösébe eljött a karácsony,

Megszületett Jézus hideg szalmaágyon.

De meleg volt szíve, boldogítni vágyott,

Avval megváltotta az egész világot.

Dicsőség a mennyben, béke itt a földön.

Gazda és szegény együtt üdvözölve,

Szeretet ünnepén ezt kívánom nektek.

(Aranyosgerend, Szabados Miklósné, 1932)

 

Szálljatok le, szálljatok,

Betlehemi angyalok,

Nyissatok ma meg ma este

Minden kicsiny ablakot.

Házikókba, palotákba

Egy örömet vigyetek,

Boldog karácsonyi ünnepet

Ünnepeljetek.

(Székelyföldvár, Erdei Barta András, 1950)

 

Mennybéli muzsika, szent angyali zene,

Ma született az Úrjézus Betlehembe.

Láttuk a csillagát Kelet felől jönni,

Elvisz az a csillag, ő ahol született.

Örvendjen szívetek az Úrjézus felett.

Az egek megnyílnak s angyalok szólanak,

S mint hív keresztények, útban igazítnak.

Ez lesz néktek egy jegy őróla,

S ide fekszik a jászolyba.

S ott megtaláljátok őtet,

Kit menny s föld teremtett.

(Székelyföldvár, Szőke Teréz, 1925)

 

Jézus születése volt meg

Ma éjszaka,

Ej, de régen várták

Talán hat hónapja.

Világok megváltója,

Királyok királya,

Mentsd meg életemet,

Ne hadd1 sírni soha.

Árvának, özvegynek

Fohásza száll hozzád,

Szép fényes csillaggal

Vidámítsad őt,

Emeld a csüggedőt,

Bátorítsad a vént,

Hogy érhessen minden család

Boldogabb esztendőt.

(Aranyosegerbegy, Fehér Gábor, 1906)

 

Dicséret néked, felséges Istenünk,

Hogy tiszta szívből, lélekből zengedez seregünk.

Hogy ez esztendőnek hanyatló felében

Élünk és nem vagyunk a sírnak mélyében.

Hirdetik újságot, mondok egy olyan hírt,

Eljött a Messiás, kiről Ézsaiás írt.

Ma született nékünk egy gyermek a Szűztől,

Ki megváltott bennünket a pokolbeli tűztől.

Örvendjünk mindnyájan, senki ne sóhajtson,

A született Jézusnak mindenki térdet-fejet hajtson.

Hegy-völgy, kert-mező adjon elégséget,2

Családi körökben csendes békességet.

Ezt kívánjuk.

(Aranyosegerbegy, Nemes György, 1907)

 

Én kicsike vagyok,

Szólani sem tudok,

Mégis az Istennek

Dicséretet mondok.

Ha karácsony napja

Aratáskor volna,

Az én kicsiny nyelvem

Be sem fagyott volna.

De látom gazdasszonyomnak

Sűrű mosolygását,

Hogy kivegye ládájából

Piros font kalácsát.

Zörgetik a kócsat,

Pénzt akarnak adni,

Ha egy krajcárt adnak,

El sem fogom venni.

Ha egy tallért adnak,

Meg fogom köszönni.

(Aranyosegerbegy, Nemes György, 1907)

 

Eljött a szép karácsony

Borzos szakállával,

Engem fenyegetnek

Hatágú korbáccsal.

Nem kell nékem korbács,

Csak egy darab kalács.

Ha nincsen a házba,

Van a kamarába.

Zörgetik a kulcsot,

Pénzt akarnak adni,

Ha nem adnak máriást,

El se fogom venni.

(Aranyosegerbegy, Tőkés Ida, 1927)

 

Eljött a karácsony borzas szakállával,

Kiszakadt a csizmám, nem győzöm kapcával.

Adjanak egy krajcárt, ha nem, egy petákot,

Hogy vettessek rá egy nagy bolond tákot.

(Aranyosegerbegy, Péter Károly gyűjtése)

Beköszöntők

Áldjuk és magasztaljuk az egeknek urát,

Ki megadta nekünk karácsony szent napját.

Adjon Isten a gazdának olyan eszet,

Hogy egy nagy kalácsot tegyen a zsákunkba,

És egy szál kolbászt tekerjen a nyakunkba.

(Harasztos, Bartha Emma, 1932)

Áldjuk és dicsérjük az egeknek urát,

Hogy elhozta karácsony szombatját,

Jézus Krisztusnak születése napját.

Éljen!

(Aranyosgerend, Szabados Lőrinc, 1906)

 

Nagy örömmel dicsérjük az egeknek urát,

Ki meg adta érnünk e karácsony éjszakát.

Ki felemelte idvesség zászlaját,

Elküldötte hozzánk világ megváltóját.

Ki sok elcsüggedteknek nagy örömöt hozott,

Annak dicső neve legyen mindig áldott.

(Székelykocsárd, Nagy László, 1934)

 

Keresztyén testvérek, íme elérkezett

A legszebbik ünnepünk.

Ma született az Istennek fia

Ki a világot teremtette ujra

Jézus születését e csillag jelzi

Mej a pásztorokat őhozzá vezeti

Az a fényes csillag ma is ott fenn ragyog

Ma is énekelnek ott fenn az angyalok

Üjjünk mi is karácsony ünnepet

Mert a kis Jézuska nekünk is született.

(Aranyosgerend, kézirat)

 

Ma karácsony napja,

Nem kell nekem hagyma,

Egye meg a gazda,

Aki nekem adja.

(Aranyosegerbegy, Péter Mária, 1933)

 

Tudom, disznót jót öltetek,

Kolbászt, májost töltöttetek,

S ha engem nem részesíttek,

Több karácsonyt ne érjetek.

(Aranyosegerbegy, Nemes György, 1907)

 

Karácsony estéje ma vagyon,

Mi is állunk ablak alatt a fagyon,

Adjon Isten bort, búzát eleget,

A pohárnak feneket, a bölcsőbe gyereket,

Hogy a sógor rengethesse eleget.

(Aranyosegerbegy, Péter Károly gyűjtése)

 

Egy kissé kikérem, hogy csendesség legyen,

Az ajtó előtt beszélni nem szégyen.

Mai nap az úton egy fazék káposzta,

S két nagy izmos gömböc a szívem megkapta.

Így indultam útnak egy tarisznya mákkal,

Tarka kakasoknak görbe tojásával.

Higgye el a gazda, egy forint zördül-e?

Vagy talán a lánya moslékosnak dűl-e?

Aki e verset a fülével hallgatja,

S az elmondottakat üresen bocsájtja,

Juttassa az Isten nagy-nagy gazdagságra,

Torda vármegyében pipepásztorságra.

(Aranyosegerbegy, Péter Károly gyűjtése)

 

Ma karácsony napja, senki sem tagadja,

Hogy a papnak is le van véve a kalapja.

Ne haragudj, gazda, hozz bort az asztalra,

Mi is itt maradunk az üres pohárra.

Ha üres zsebembe egy petákot nyomna,

S az üres pipába egy kis dohány volna.

(Aranyosegerbegy, Péter Károly gyűjtése)

 

Nem ke nekem hagyma,

Egye meg a gazda,

Aki nekem adta.

(Székelyföldvár, Újlaki Józsefné Puskás Anna, 1932)

 

Hozd ki, gazda, hozd ki,

Amit akarsz adni,

Mellettem a kutyád

Meg akar harapni.

(Torockószentgyörgy, Györke András, 1940)

 

Hozd ki, gazda, hozd ki,

Amit akarsz adni,

Itt a kutyád,

Meg akar harapni.

Nálam egy bunkós bot,

Meg találom csapni.

(Torockószentgyörgy, Veres Erzsébet, 1957)

 

Adjon az Isten sok karácsonyi ünnepi napokat, hogy ezt is tölthessék el erőben, egészségben. Szívemből kívánom.

(Torockószentgyörgy, Veres Erzsébet, 1957)

Jegyzetek

1 Hagyj.

2 Eleséget.

 

 

[A köszöntőket Keszeg Vilmos: Aranyosszék népköltészete (Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2004) című kötetéből válogattuk.]

Új hozzászólás