Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Ez a ház olyan, mint embernek a szíve

Nagyenyed

A nagyenyedi magyar közösség a trianoni békediktátumot követően tisztában volt azzal a ténnyel, amit vezetői, élükön Kós Károllyal és számos más íróval megfogalmazott, hogy csak anyanyelvi műveltségének megőrzésével és fejlesztésével tarthatja meg nemzeti önazonosságát.


Az Áprily Estek 10 éves évfordulójára kiadott Emlékkönyv bemutatója (2013)

Az első világháborút követően a nagyenyedi Iparos Egylet teremtett ehhez épületet és anyagi lehetőséget, mely tartalmas művelődési műsoroknak, színházi előadásoknak adott otthont.

A második világháború utáni kommunista diktatúra államosította az Iparos Egylet tulajdonát, és szocialista kultúrotthont hozott abban létre, melyben magyar nyelvű előadásra csak ritkán került sor.

A rendszerváltás után, nem lévén már visszaszolgáltatást igénylő jogutód, a kultúrház továbbra is az állam tulajdonában maradt.

Az RMDSZ Fehér megyei szervezete idejében felismerte, hogy hagyományaink megőrzéséhez, művelődési múltunk felélesztéséhez és új, hasonló értékek megteremtéséhez egy, ezt a célt szolgáló otthont kell teremtenie. Így épült fel lassacskán a Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Ház. A névadó vértanú az EMGE elnöke, a Nagyenyedi Bethlen Kollégium főgondnoka a Fehér megyei magyarság megmaradásának és kulturális fejlődésének áldozta életét.

Mit jelent nekünk, Fehér megyei magyaroknak és főleg nagyenyedieknek a Közösségi Ház? Ugyanazt, mint régen egy magyar művelődési otthon. Itt gyűlnek össze a helybeli vagy megyei magyarok, elsősorban az értelmiségiek, fiatalok és nyugdíjasok egyaránt, lelkileg töltekezni. Ez a tágas helyiség ad otthont az Áprily-esteknek, műsoroknak, megemlékezéseknek, könyvbemutatóknak, zenehallgatásnak és igen gyakran rangos művészek képkiállításának. Utóbbiaknak sokszor ez az egyetlen lehetőségük arra, hogy a nyilvánosság elé lépjenek. Az sem elhanyagolható tény, hogy ez a ház egy igen gazdag könyvtárat bocsát rendelkezésére a magyar olvasóknak.

De a Közösségi Ház a helyi magyar politika gyülekező terme is. Itt tanácskozik az RMDSZ Fehér megyei elnöksége, valamint a megyei választmány, itt történnek választások útján képviseletek kijelölései és más fontos megyei politikai döntések.

A Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Ház azt a szerepet tölti be életünkben, mint az embernek a szíve. Lehetne-e magyar élet itt nélküle?

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás