Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

A nagyajtai sportújságíró

Moyses Frigyes, Mojszesz, Moiszesz, Moises (1931. január 15., Brassó – 1987. június 11., Kőhalom) – sporttörténész, sportstatisztikus. Egyes forrásokban születési helye Nagyajta. Apai részről brassói evangélikus szász felmenőkkel büszkélkedhetett. Nagyapja, Moyses Márton Frigyes (szül. 1875. június 13.) és nagyanyja, Gusbeth Regina (szül. 1880., Brassó) 1898. február 23-án keltek egybe Brassóban, de kevéssel később Sepsiszentgyörgyre költöztek. Szemerja városrészben laktak, nyughelyük a szemerjai temetőben van. A család elmagyarosodott. Apja, Moyses Frigyes (1902. november 19., Brassó – 1945 januárja, Sepsiszentgyörgy) kereskedelmi felső iskolát végzett Brassóban, 1926-ban érettségizett, majd Nagyajtán adótisztviselő, „első osztályos állampolgári tiszt” volt, injekciómérgezésbe halt bele, nyughelye szülei mellet a szemerjai temetőben van. Anyja, Péterfi Piroska (1912–1955) a székely nemes Péterffy családból származott, a brassói Református Felsőleány Gimnáziumban végzett. Szülei 1928-ban kötöttek házasságot. Öt gyermekük született. A legnagyobb 1930-ban, koraszülött volt, hamarosan meghalt. A felnőtt kort Frigyes, Piroska, Márton és Éva érték meg. Az édesapa 1945-ben meghalt, a család – mert a volt burzsoá rendszer kiszolgálójának nyilvánították – nem kapott utána nyugdíjat, az árván maradt gyermekek segélyt sem kaptak, így az édesanyát a szegénység, a nincstelenség, az aggodalmas mindennapok döntötték a sírba élete derekán.


 A Nagyajtai  Sport 1947. karácsonyi száma, Kuttlik Rudolf és Moyses Frigyes közös munkája

Moyses Frigyes lánytestvérei közül Konrád Istvánné Moyses Piroska (szül. 1932) az iskola elvégzése után Brassóban a szövőgyárban dolgozott, anyjuk halála után kisebb testvéreiről gondoskodott, majd férjhez ment, Nagyajtán élt, 1985-ben hunyt el. Kiss Sándorné Moyses Éva (1944. december 29. – 2016. április 11.) a hét elemi után (de iskolásként már a nyári vakációkban is) napszámosként dolgozott, 1964-ben beállt a Mezőgazdasági Termelőszövetkezetbe. Később, 1979-ben, hogy bebiztosíthassa állását, magánúton elvégezte Nagyszebenben a könyvelői líceumot, leérettségizett, a téesz 1991-es feloszlásáig Nagyajtán könyvelőként dolgozott. Ő volt az, aki 16 éves korától kisebbik bátyját, a politikailag meghurcolt Moyses Mártont (1941. április 20. – 1970. május 15.) támogatta, gondozta, 1970. február 13-i önfelgyújtását követő súlyos állapotában ápolta. Moyses Márton kiváló tanuló volt, szókimondásáért, a román kommunista hatalom bírálatért, verseiért „a társadalmi rend elleni összeesküvés és agitáció vétkéért” 1960-ban letartóztatták és elítélték, szabadulása (1962 novembere) után napszámos volt a termelőszövetkezetben, végül már nem bírva a hatalom általi háttérbeszorítását, Brassóban a pártszékház előtt benzinnel lelocsolta és felgyújtotta magát, három hónap múlva sebeibe belehalt.

Moyses Frigyes felesége Fülöp Erzsébet (1928. április 5. – 2000. május 24.) volt. Egy lánygyermekük született 1958-ban, Zita Erzsébet, aki Gyergyóban él, nyugdíjas tanárnő, férje után Bíró Zoltánné. Egy 1971-ben készített interjúban Moyses Frigyes elmondta, hogy Kőhalomban harmadmagával, szerény körülmények között, egy 12 négyzetméteres szobában lakott, „amely hálószoba, dolgozószoba, dohányzó és ebédlő is” volt egyben, tele könyvekkel, újságokkal, folyóiratokkal. Elemi iskoláit Nagyajtán végezte, az 1942-43-as tanévtől lett a sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium diákja. Mindvégig kiváló tanuló, jó rajzoló, karikaturista. Osztálytárs volt többek között Aulik Sándorral (szül. 1930. szeptember 11., Nagyborosnyó), aki a későbbiekben a Szekuritáté Kovászna megyei parancsnoka volt, Nagy Ferdinánddal (szül. 1930. november 2., Kézdimartonos), akiből Kovászna Megyei Pártbizottság első titkára volt, Antal Miklóssal (1931–2015), aki az 1-es számú Líceum számtan-fizika szakos tanára volt, Féder Zoltánnal (1931. szeptember 14., Sepsiszentgyörgy), aki agrármérnök, és a háromszéki zsidóság történetének kutatója, Tompa Ernővel (1930–2011), aki agrármérnök és újságíró lett. 1950-ben végzett, de már, mint a sepsiszentgyörgyi Fiúlíceum maturandus diákja érettségizett.


Moyses Frigyes karikatúrái a Nagyajtai Sport több számában megjelentek. A jobboldali képen id. Kuttlik Rudolf

A következő két évben katonai kötelezettségének tett eleget. Családját, testvéreit a kapott zsoldjából segítette. Leszerelése után, banktisztviselőként Kőhalomban dolgozott, 1955-ben már a kőhalmi bank osztályvezetője volt.

A politikai vétséggel vádolt és emiatt meghurcolt, elítélt öccsével, Mártonnal nem tartotta a kapcsolatot, azt mondta öccse „hülyeségekkel foglalkozik”. Lehet, családja, munkahelyének féltése miatt nem vállalta fel öccsét, pedig politikai karriert befutott osztálytársai, Aulik Sándor és Nagy Ferdinánd révén lehet, hogy tudott volna állandó munkahelyet keresni testvére számára, hogy az estiben folyathassa egyetemi tanulmányait.

A sport, elsősorban a labdarúgás szerelmese volt. Vallomása szerint sportstatisztikusi „inaséveit” falubelije, Kuttlik (Rezső) Rudolf „műhelyében” töltötte, tőle tanult meg újságot írni, szaklapokat böngészni, kivonatolni, adatokat gyűjteni. Kőhalomból az 1960-as években heti rendszerességgel hazajárt, és Rudi bácsival közösen szerkesztették a kézzel írt, majd stencilezett Nagyajtai Sport című lapot. A lap a maga nemében az újságírás különleges kuriózuma. A kézzel írott, rajzokkal illusztrált Nagyajtai Sport 1946 és 1972 között 386 alkalommal jelent meg. A nagyobb érdem természetesen Kuttlik Rudolfé, az „örökös sportbaráté”.


Kézzel írt lapja hasábjain Kuttlik Rudolf
a sportvilág nagy eseményeire is kitért,
egyben kevésbé ismert sportágakat
népszerűsített Nagyajtán

Vallomása szerint 1970-ben már 3–4 eredeti sport témájú munkára megvolt a majdnem teljes adatgyűjteménye. Meg akarta írni a futball világtörténetét, ezért Montevideótól Reykjavíkig, Londontól Tokióig, Accrától Melbourne-ig levelezett. A levelezőtársak között olyan világnagyságok szerepelnek, mint Sir Stanley Rous (1895–1986) angol nemzetközi labdarúgó-játékvezető, a FIFA volt elnöke, ahogy emlegették, a játékvezetők atyja vagy Vittorio Pozzo (1886–1968) volt olasz labdarúgó-játékos, majd edző, az olasz labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, avagy Armand J. Swartenbroeks (1892–1980), a háború előtti Belgium egyik legjobb játékosa, 1913 és 1928 között ötvenhatszoros válogatott. Szorgalmasan gyűjtötte az adatokat. Nagy tervéből csak két kötet látott napvilágot. A Turneele olimpice de fotbal, 1908–1968 (Labdarúgó tornák az olimpiai játékokon, 1908 1968) ötven saját karikatúrájával, 1969-ben 10 ezer példányban jött ki a nyomdából és kelt el pillanatok alatt. A Campionatele mondiale de fotbal, 1930–1974 (Labdarúgó világbajnokságok 1930–1974) 1975-ben adták ki Bukarestben. Számos sportstatisztikai és sporttörténeti cikket közölt a szaklapokban, évkönyvekben, román és magyar heti- és napilapokban. 1970-ben, mikor Románia csapata kijutott a mexikói világbajnokságra, a 16 résztvevő futballcsapatról ő adott információkat, adatokat a Román Labdarúgó Szövetség technikai vezetőinek.

Közel harminc nyelven írt szakkönyvtárat, felbecsülhetetlen értékű kéziratos anyagot, a világ különböző országaiból kapott több mint 500 levelet hagyott hátra. Az európai labdarúgás több mint százéves történetéről szóló hétnyelvű futball szakszótára kéziratban maradt.


Képfelirat

A sepsiszentgyörgyi Ref. Székely Mikó-Kollegium (Gimnázium, Polgári Leányiskola és Női kereskedelmi Szaktanfolyam) évkönyve az 1942–43. tanévről, közzéteszi Demeter Béla, Sepsiszentgyörgy, 1943. 26.; Berde Zoltán: Hobbym a labdarúgás, Megyei Tükör (1971. jan. 26.) 234. szám; Romániai Magyar Irodalmi Lexikon, III., főszerk. Balogh Edgár, Bukarest, 1994. 610–611.; A Székely Mikó Kollégium emlékkönyve 1859–1996, szerk. Kelemen József, Sepsiszentgyörgy, 1996. 218.; Benkő Levente: Bűn volt a szó, Sepsiszentgyörgy, 2002. 10–11, 13–16, 32–33, 158, 265.; Háromszék, XXVIII. évf. (2016. ápr. 12.) 7769. szám; Székelyföld híres emberei · GitBook https://www.gitbook.com/book/siculia/szekelyfold-hires-emberei/details; (Benkő Levente szíves közreműködésével).

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Haller kastély

A Haller család eredete, Magyarországra való áttelepülése, majd egyik ágának Erdélybe történt kiszakadása és felemelkedése a történészek, a genealógusok számára érdekes és izgalmas téma volt régen is, ma is. Házasságaik révén rengeteg híres magyar családdal kerültek rokoni kapcsolatba, jelentős csatákban vettek részt, elismert országos és megyei politikai szerepet vállaltak. Ugyanígy téma az irodalmároknak is, hisz tagjai közül – szinte öröklődően – többen megörökítették írásaikkal a nevüket a magyar irodalom történetében.

széki csárdás

Pontosabbnak és körültekintőbbnek tűnne ugyan a „mindig hiteleset mindig hitelesen”, mégis e kétszavas címnél – ha úgy tetszik: mondanivalóm lényegét is kifejező jelszónál – állapodtam, meg, nem csupán a tömörség kedvéért, hanem elsősorban azért, mert így vélem igazabbnak és kevésbé köntörfalazónak – és éppen ezért valamivel mozdítóbbnak is. A folklór állandóbb rovatjellege és a különféle összefüggő sorozatok hiányolhatók ugyan, mégis a keretek biztosításában a szerkesztőség vezetőségének egészséges törekvése nyilvánul meg (máskülönben sok sikeres tárgyválasztásban is). Hogy mi tette oly széppé, vonzóvá és hatásossá egy-egy műsorát?

Töredékek Pataki István radnóti lelkész életéből

Puritán, nagyon egyszerű életmódú embert ismerhetünk meg a személyében, akinek külföldi diáksága idején néha „se inge, se gatyája” nem volt, majd hazatérve Erdélybe olyan embereknek a barátságát és tiszteletét élvezhette, mint a főnemes Teleki Mihályét, aki 1692-től Kővárvidék kapitánya volt. Mindezt bizonyára tudása és kiváló emberi tulajdonságai alapján érdemelhette ki.

Az elmúlt hónapokban Európa szerte megemlékeztek a „Nagy Verekedés” lezárásának századik évfordulóján. Nevezetesen arról a jeles eseményről, amikor 1918. november 11-én, a compiégne-i erdőben, egy tárgyaló-, valamint irodahelyiséggé átalakított rekvirált vasúti étkezőkocsiban – amely a nyugati fronton harcoló szövetséges haderők francia főparancsnokának, Ferdinand Foch marsallnak a „hivatala” volt – a győztesek és Németország képviselői aláírták azt a fegyverszünetet, amelynek szövegét megalázó módon szó szerint „tollba mondták”, azaz diktálták a veszteseknek.

1918-ban a november 3-i páduai fegyverszünet ugyan a teljes Monarchiára nézvést érvényes volt, ám a határokat érintetlenül hagyta. Csupán a belgrádi katonai konvenció, amelyet a Károlyi kormány képviseletében Linder Béla tárcanélküli megbízott miniszter írt alá, nevezte meg Erdélyben a Maros folyó vonalát demarkációs határként. Ugyanez a miniszter korábban, a páduai fegyverszünet utáni napokban felmentette a katonai szolgálat alól az 1899 előtt születetteket, napokkal azelőtt, hogy az 1918 májusában különbékét aláíró Román Királyság a német fegyverszünet előestéjén francia sugalmazásra újra belépett volna egy deklaratív hadüzenettel, november 10-én este 10-kor a Központi Hatalmak ellen, amelyek közül viszont csupán Németország állt még fegyverben. Az Osztrák–Magyar Monarchia nevében ugyanis Weber tábornok már kereken egy héttel korábban érvényes fegyverszünetet kötött.

román hadsereg bevonul Kolozsvárra

Az első világháborút követően az Osztrák– Magyar Monarchia szétesésével Erdély Romániához került. Az impériumváltás, majd az azt követő integrációs időszak többéves folyamat eredményeként jött létre. Az impériumváltás, más szóval hatalom- vagy főhatalomváltás szűkebb értelemben, a mi esetünkben azt a rövid időszakot jelenti, amely az Osztrák–Magyar Monarchia de jure felbomlásától egészen a trianoni békeszerződés (1920. június 4.) aláírásáig tartott, illetve ennek a következő év nyarán történő ratifikálásáig. A tágabb értelmezési keret már jóval kimerítőbb megközelítési lehetőségét nyújtja ennek az időszaknak. Kezdve a nacionalizmusok és nemzeti mozgalmak kialakulásától, végig a „hosszú 19. század” eseménysorozatain, el egészen az első világháború befejezéséig.

Cseke András a brassói 24. honvéd gyalogezred kötelékében került ki a galíciai harctérre géppuskásként és telefonosként. Kis jegyzetfüzetébe naponta feljegyezte az 1916. szeptember 30. és 1918. június 15. közötti, számára fontosabb eseményeket a fogságba esés napjától a hazaérkezésig. Feljegyzései nem annyira a hadi eseményeket, hanem sokkal inkább a fogságba esett ember, a hadifogoly katona lelkiállapotát, vívódásait és vágyódásait tükrözik. 

a teleki könyvtár

Lapunk fennállásának 70. évfordulóján, idei számainkban egy-egy régebbi írásunkat közöljük. Azzal a szándékkal tesszük ezt, hogy felelevenítsük a folyóirat gyűjteményében őrzött írásokban évtizedekkel ezelőtt megfogalmazott, de máig időtálló megállapításokat, gondolatokat, illetve hogy a mai olvasók is megismerhessék korábbi szerzőink munkájának egy-egy részletét.

Mi a közművelődés? Ön hogyan határozná meg e fogalom jelentését, korszerű tartalmát?”– kérdezte mintegy fél évszázaddal ezelőtt V. András János, a Kolozsváron megjelenő Művelődés című folyóirat főszerkesztője. A kérdést 2017-ben megismételte a kiadvány jelenlegi főszerkesztője, Dáné Tibor Kálmán is.

A marosvásárhelyi református kollégium (ma a Bolyai Farkas Elméleti Líceum) 1914-ben

Marosvásárhely művészeti élete vele kezdődik”1, s ha így van, máig sem jutott elegendő méltányos figyelem munkásságára és személyére. Gulyás Károly (1873–1948) Debrecenben született (unokatestvére Medgyessy Ferencnek), a budapesti Mintarajziskolában szerzett rajztanári oklevelet (1896).

A Szenci Molnár Albert által javított hanaui biblia címlapja

A tíz magyarországi nemes Pethő család közül ez az, amely Nyitra vármegyéből átszármazott először Nógrádba, a 16. század második felében pedig – feltehetően beházasodás révén – az akkori Magyarország keleti, Erdéllyel szomszédos megyéibe (Szatmár, Szilágy), az úgynevezett Partiumba. Első említésük 1245-ben még a Vág folyó melletti településeken olvasható. A 17. század végén az utolsó névviselő, Anna (Szilassy Andrásné) elhunytával több mint négyszáz év után, 1682-ben a család kihalt. S milyen a véletlen, ő a házasságával visszaszármazott Nógrád vármegyébe, ahol a férje másodalispán volt.

a dévai vár

A Déva város feletti Várhegyen (250 m) az ókorban a dákok, majd a rómaiak is emeltek erődítményt, amely őrtoronyként funkcionált. Az Árpád-kori várat a mongolok lerombolták, majd tatárjárás után IV. Béla újraépítette. 1302-től az erdélyi alvajdák székhelye, a 14. században a Hunyadiak birtoka, később pedig a Szapolyai, Perényi családok tulajdona volt. Itt raboskodott és hunyt el Dávid Ferenc unitárius püspök. 1717 és 1719 között Stephan von Steinville gróf tábornok, erdélyi főhadparancsnok megerősítette a Vauban-i erődépítészet elvei alapján. A 18. század derekától katonai jelentősége csökkent.

kallos zoltán

Lapunk fennállásának 70. évfordulóján, idei számainkban egy-egy régebbi írásunkat közöljük. Azzal a szándékkal tesszük ezt, hogy felelevenítsük a folyóirat gyűjteményében őrzött írásokban évtizedekkel ezelőtt megfogalmazott, de máig időtálló megállapításokat, gondolatokat, illetve hogy a mai olvasók is megismerhessék korábbi szerzőink munkájának egy-egy részletét. 

D. Berde Amál és R. Berde Mária emlékezete

A Berde család öt megszületett gyermeke közül négy érte meg a felnőttkort és közülük három kiváló alkotó lett. R. Berde Mária író-költő, műfordító mindig igazi otthonának tekintette Nagyenyedet „a melegfészkű kollégiumot.” Dócziné Berde Amál festőművész témái kiterjednek az erdélyi tájra és a népviseletre. Fiútestvérük Dr. Berde Károly orvosprofesszor, a szellemi néprajz megalkotója. A két testvérlány munkássága elsősorban Nagyenyedhez, Kolozsvárhoz, de egyben egész Erdélyhez kötődik. 

Pelikán-szobor a Duna-delta áldozatainak

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület rendhagyó kezdeményezésére Mezőfelében (Maros megye) fából faragott pelikán-szobrot avattak. Ez az első emlékhely egész Erdélyben, amely a kommunizmus áldozatai közül a totalitárius rendszer által a Duna-delta kényszermunkatáboraiba száműzött politikai meghurcoltaknak állít emléket.