Septembrie

septembrie

„O întrebare relativ veche și fără un răspuns anume se referă la spațiul în care omul își poate găsi rostul: în forfota intelectuală a orașului, ori în liniștea rurală? Oare unde s-ar găsi un anturaj propice pentru o creație mai însemnată: în zone urbane ticsite cu universități, biblioteci, arhive, ateliere de creație intelectuală, ori într-un colțișor liniștit, în casa de la țară? Răspunsul corect ar fi: în ambele situații, căci exemple pentru fiecare situație găsim cu duiumul” – putem citi ideile redactorului șef Benkő Levente în editorialul numărului din septembrie al revistei Művelődés. Autorul înșiră câteva exemple, în care oameni de cultură iluștri, printre care poetul Arany János, istoricul, botanistul, lingvistul și preotul Benkő József, istoricul și profesorul Petri Mór, precum și scriitorul și povestitorul Benedek Elek, s-au consacrat creându-și nestematele lor opere acasă, în satul sau orășelul lor natal.

Editorialul este legat de materialele rubricii „Comunitate” / „Közösség”, în care apar trei lucrări, toate dedicate memoriei, activității și carierei istoricului Petri Mór (1863–1945). Istoricul provenit din Sărăuad, Sălaj, a fost comemorat prin dezvelirea unei statui în satul natal. Evenimentul este relatat amănunțit de jurnalisa din Zalău, Kulcsár Mária. Legat de eveniment, academicianul și istoricul Egyed Ákos ne prezintă opera bogată al lui Petri Mór, care, pe lângă lucrări de istorie și sociologie, cuprinde și manuale școlare și volume de poezii. Istoricul Sipos Gábor se concentrează în textul său asupra lucrării principale al lui Petri, și anume monografia comitatului Sălaj, în șase volume, intitulată: „Szilágy vármegye monographiája” („Monografia comitatului Sălaj”).

Din rubrica „Enciclopedie” / „Enciklopédia”, legat tot de editorialul numărului, aflăm că scriitorul si folcloristul Benedek Elek și-a început cariera ca redactor de calendare în satul său natal, Bățanii Mici (jud. Covasna). La începutul anilor 1900 aproape orice calendar al editurii Athenaeum apărea sub redacția lui Benedek Elek. Articolul este semnat de profesoara Bardócz Orsolya, strănepoata scriitorului.

În rubrica „Scenă” / „Színpad” se regăsesc două lucrări semnate de redactorii revistei Művelődés. Balla Sándor l-a intervievat pe tânărul actor din Oradea, Tőtős Ádám, iar Rostás-Péter Emese a relatat despre vizita lui Bruce Dale, fotograful revistei National Geographic, care a fost invitat la Festivalul de World Music în Șură din Mera (județul Cluj).

Textul final al numărului din septembrie a apărut în cadrul rubricii „Eroi de toate zilele” / „Hétköznapi hőseink”. Din lucrarea lui Vonica Emma Magdalena, Ferenczi István și Suta András, elevi din Hunedoara, aflăm că activitatea preotului romano-catolic Szabó Ákos, din același oraș, are un rol important în viața comunității maghiare locale. Printre altele preotul a inițiat construirea unei creșe în Hunedoara.

Fotografia de pe coperta din față a revistei a fost realizată de Vigh László Miklós, iar cea de pe coperta din spate este semnată de Demeter Zsuzsanna. Celelalte fotografii și ilustrații sunt realizate de Demeter Zsuzsanna, Hoffman Edit, Kulcsár Mária, Szabó Ákos, Suta András și Vigh László Miklós, altele provenind din colecții publice și personale.