Noiembrie

noiembrie

„În zilele noastre lucrurile stau (un pic) altfel. Cu ajutorul computerelor și al telefoanelor din ce în ce mai deștepte, într-un cuvânt prin intermediul celor mai moderne unelte tehnice și datorită conținuturilor ce pot fi descărcate de pe internet, avem acces aproape instantaneu la acele date, descrieri și însumări pentru care nu de mult trebuia să răsfoim cărțile. În asemenea condiții putem vorbi oare de dispariția cărții? Sunt oare de folos colecțiile de carte ori bibliotecile de diferite dimensiuni? Răspunsul nu poate fi însumat decât astfel: această chestiune nu reprezintă o întrebare” – iată câteva din ideile formulate de către redactorul șef Benkő Levente în editorialul numărului din noiembrie al revistei „Művelődés”.

În rubrica „Enciklopédia” / „Enciclopedie” istoricul și bibliotecarul clujean Győrfi Dénes evocă momente din istoria de 150 de ani a bibliotecii universitare clujene, iar istoricul de specialitate, medicul Kiss László, din Slovacia, ne oferă elemente despre Nagel Emil, adeptul crezului profesional al lui Semmelweis Ignác. Eruditul profesor clujean de chirurgie a fost unul dintre importanții promotori ai bacteriologiei din Transilvania, cel care a inițiat printre primii anesteziologia drept o specializare de sine stătătoare.

În rubrica „Közösség” / „Comunitate” artistul plastic din Turda, Suba László își rememorează fragmente din perioada copilăriei, petrecută în mediul rural, iar din relatarea profesorului Lengyel Ferenc, originar din Cluj-Napoca, stabilit în Viena, aflăm detalii despre edificarea monumentului de piatră din Lupeni (județul Harghita), instalat în amintirea renumitului prozator, Tamási Áron. Piatra comemorativă de dimensiuni monumentale, din satul natal al scriitorului, este creația a doi sculptori clujeni, tată și fiu, Szervátiusz Jenő și Szervátiusz Tibor. Monumentul a fost realizat între anii 1971 și 1972, deci în acest an s-a marcat împlinirea a de jumătate de secol de la dezvelirea monumentului.

În cadrul rubricii „Könyvesház” / „Casa cu cărți” ziaristul B. Kovács András, originar din Cluj-Napoca, stabilit în Sf. Gheorghe (Covasna), semnează o recenzie despre cartea recent apărută a istoricului din Gheorgheni, Garda Dezső, originar și el din Cluj-Napoca. Cartea trece în revistă istoria Colegiului „Bethlen Gábor” din Aiud, mai exact perioada până la sfârșitul secolului 19.

În rubrica „Galéria” / „Galerie” artistul plastic clujean, Zilahi Nono ne prezintă creația a doi artiști de ceramică din Baia Mare, Crăciun Judit și Crăciun Gheorghe.

Numărul din noiembrie cuprinde la final rubrica „Hétköznapi hőseink” / „Eroi de toate zilele”. Elevii din Mereni (Covasna), Máthé Anita, Molnár Mihaella, Kádár Mikola Zselyke, Finta Tamás și Spink Kálmán documentează viața și cariera profesională a lui Tamás Károly, directorul școlii din comună.

Pe coperta din față apare o fotografie realizată de Polina Zimmermann, iar pe coperta din spate o creație a artistului Crăciun Gheorghe. Celelalte fotografii și ilustrații ale acestui număr au fost realizate de Crăciun Gheorghe, Crăciun Judit, Kovács Annamária, Ludwig Angerer și Péterffy Árpád.