Bazinul Baraolt - Suplimentul nr. 1–2.

Bazinul Baraolt - 1

Primul supliment al revistei „Művelődés”, pe anul 2023, intitulat „Erdővidék” / „Bazinul Baraolt”, este un număr dublu, comasat, de 80 de pagini. În acest supliment, geologul și jurnalistul Kisgyörgy Zoltán, în articolul său intitulat „Erdővidék élővilága” / „Fauna și flora Bazinului Baraolt”, prezintă cititorilor diversitatea și frumusețile naturii din această regiune, oferind informații și perspective interesante asupra florei și faunei locale, și în același timp, tratând și istoria înființării așezărilor și a culturii din regiune.

În articolul intitulat „Adalékok Erdővidék természetrajzához” / „Completări la geografia fizică a Bazinului Baraolt”, geologul Csiszér Levente contribuie la cunoașterea mai amănunțită a zonei prin furnizarea unor informații suplimentare și aspecte relevante privind structura geologică, structura petrografică, relieful, climatul și hidrografia acesteia.

În studiul intitulat „Kapcsolatunk a természettel 100 éve és ma” / „Relația noastră cu natura acum 100 de ani și astăzi”, semnat de Balázsi Ágnes, autoarea analizează evoluția relației om-natură, în Bazinul Baraolt, comparând această conexiune, actuală, cu cea de acum un secol. Studiul se axează pe modul în care schimbările în utilizarea peisajului au afectat relația dintre oameni și natură, precum și pe potențialul așa-numitei subdezvoltări economice pentru un viitor durabil. Bazinul Baraolt, din cauza închiderii minelor de cărbuni din zonă, este una dintre cele mai defavorizate regiuni, din punct de vedere economic, cu o agricultură mixtă la scară mică și medie. Zona este bogată în păduri, pajiști și faună, este și izolată geografic de marile orașe, dar bogată în valori naturale și culturale. Pe aceeași temă, a valorificării potențialului cultural și turistic, Kovács-Varga Szidónia, ghid turistic din Baraolt, semnează un interesant articol, evidențiind atracțiile și potențialul turistic al regiunii.

Următoarele două articole, ambele semnate de Bardócz Orsolya, prezintă istoria și importanța Casei Memoriale Benedek Elek din Bățanii Mici. Autoarea, care este strănepoata marelui scriitor și povestitor, dezvăluie povești de familie și anecdote despre Benedek Elek, unul din fondatorii literaturii maghiare pentru copii și tineret, oferind o perspectivă mai personală asupra vieții și personalității sale.

Textul intitulat „Két forráshaszonbérlő Erdővidéken” / „Doi chiriași de izvoare în Bazinul Baraolt”, semnat de istoricul și arhivistul Nagy Botond, aduce în prim-plan aspecte interesante și relevante din trecutul valorificării apei minerale din localitate. Apa minerală îmbuteliată este considerată primul produs secuiesc a cărui origine geografică a fost cunoscută de către consumator. Procesul de îmbuteliere este o „călătorie” lungă și complexă de la suprafața pământului până la masa consumatorului. Chiriașii de izvoare au jucat un rol cheie în etapele importante ale acestei „călătorii”, care includeau închirierea apei de izvor, procesul de îmbuteliere, transportul și livrarea produsului către consumator. În perioada studiată de autor existau mai mulți comercianți de izvoare în regiunea Trei Scaune, iar textul își propune să prezinte doi dintre aceștia.

În continuare Hoffmann Edit, istoric și muzeolog din Baraolt, aduce contribuții la istoria Spitalului Orășenesc Baraolt, dezvăluind informații semnificative și detalii relevante din trecutul acestei instituții.

În următorul articol Sütő István, inginer specialist în prelucrarea lemnului, explorează tradiția de pictat mobilă a familiei Sütő din Vârghiș, prezentând cititorilor moștenirea și contribuțiile lor la arta tradițională locală.

Istoricul Egyed Ákos analizează procesul de colonizare a locuitorilor în anumite zone ale comunei Bățanii Mari, oferind o perspectivă asupra istoriei migrării lor.

Etnograful Lakatos Csilla, în articolul său intitulat „Székelykapuk. Az épített örökség” / „Porțile secuiești. Patrimoniul construit” explorează tradiția și semnificația porților secuiești în arhitectura locală, oferind informații despre acest aspect distinctiv al patrimoniului construit.

În următorul articol istoricul și economistul Préda Barna aduce în prim-plan urmașii sticlarilor din Valea Zălanului, dezvăluind succesorii și contribuțiile lor la meșteșugul tradițional al suflării sticlei.

Articolul care urmează este semnat de către Boér Hunor, bibliotecar, și Dobra Judit, profesoară, care publică adăugirile cronicarului Orbán Balázs, la opera sa „A Székelyföld leírása” / „Descrierea Ținutului Secuiesc”, de la sfârșitul secolului al 19-lea.

Ultimul articol al suplimentului, intitulat „Mennybéli harcosok” / „Războinici din Rai” și semnat de profesorul universitar Berszán István, este un text literar, care reprezintă o privire intrigantă asupra puterii copilăriei și a imaginației.