Hunyad Megyei Magyar Napok

Hetedik esztendeje, 2010 júniusa óta évente egy átfogó rendezvénysorozat mozgatja meg a Hunyad megyei magyarságot. Az eseményre közösségünk tagjai már számítanak, hiszen életük része lett. Bizony, nem kis bátorság kellett a Hunyad Megyei Magyar Napok elindításához, olyan megyéről lévén szó, ahol a magyar ajkú lakosság aránya alig három százalék körül mozog; de messzemenően megérte, hiszen több ezer magyar számára kiemelkedő kulturális élményt jelent az esemény.

Csernakeresztúriak Vajdahunyadon a Hunyad Megyei Magyar Napokon. Fotó: www.hunyad.ro

 

Igazi bátorságpróba

A siker minden bizonnyal abban rejlik, hogy társadalmi összefogással, a politikum, az egyházak és a civil szervezetek együttműködése révén valósul meg. A főszervező az RMDSZ, a Hunyad Megyei Magyar Ifjúsági Tanács (HUMMIT) és a Téglás Gábor Elméleti Líceum. A rendezvénysorozat fő célja kulturális, néprajzi értékeink, épített örökségünk, gasztronómiai hagyományaink őrzése, népszerűsítése, átörökítése. Megyénk egyetlen olyan rendezvénye ez, amely igazán a kétnyelvűség jegyében zajlik, kezdve a programfüzettől a tevékenységeken keresztül a médiajelenlétig. Szórványmegyéről lévén szó, sokszor nyolc–tíz érdeklődő kedvéért dolgoznak a szervezők, az önkéntesek, de ez senkit sem keserít el, hiszen sokszor ez az alig tucatnyi résztvevő teszi ki egy kis település teljes magyar ajkú lakosságát, akik számára a hozzájuk elvitt program jelenti – az egyház mellett – az egyetlen kapcsolódási pontot magyarságukkal.

Megvalósult álom

A rendezvénysorozat kezdeményezője az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének elnöke, Winkler Gyula európai parlamenti képviselő volt. Talán ő maga sem sejtette akkor, amikor a megvalósításhoz partnereket keresett, mennyi elkötelezett, tenni akaró ember áll majd az ügy mellé. A nyolc–tíz emberből álló szervezőbizottság mellett fiatal önkéntesek egész serege tevékenykedik, akik mindenből kiveszik a részüket, a sátorállítástól a plakátragasztáson keresztül a takarításig. Ezek az önkéntesek nagyrészt a Téglás Gábor Elméleti Líceum tanulói, akik a jól végzett munka öröme mellett kitűnő leckét kapnak abból is, hogyan kell összetartani és ezáltal megtartani közösségünket.

A Hunyad Megyei Magyar Napok rendezvénysorozat évről évre tíz napon keresztül visz pezsgést a magyar közösségek életébe. Az egyes településeken megszervezett tevékenységeket egy-egy nagyobb méretű nyitó- és záró rendezvény fogja keretbe, amelyen neves együttesek fellépése mellett kézműves kirakodóvásárok, gasztronómiai bemutatók, néptánc/népzenei előadások várják az érdeklődőket, akik között nagy arányban vannak nem magyar ajkúak is. A Napok során minden olyan helységben, ahol számottevőbb magyar lakosság él, színházi és néptánc-előadások, gyermekfoglalkozások, kirándulások zajlanak, mindig a helyi igény szerint. A rendezvénysorozat népszerűsége talán leginkább abban rejlik, hogy a szervezők a helyi igényekre támaszkodnak a műsor összeválogatása során. Így minden közösség olyan eseményeken vehet részt, amelyek számára fontosak, értékesek, amelyekkel azonosulni tud.

Emellett minden évben egy kiemelt célcsoportra is fókuszálnak a szervezők, ami az adott évben meghatározza a tevékenységek fő jellegét (család, fiatalok, 25 évesek stb.). Az évek során szerzett tapasztalatok birtokában évről-évre tartalmasabb, gazdagabb programokkal kényeztetik a szervezők az érdeklődőket.

Volt már példa sok-sok embert megmozgató közösségi majálisozásra, klasszikus és könnyűzenei koncertekre, nép­tánc-előadásokra, vallásos programokra, kabaré- és színházi előadásokra, kiállításokra, könyvbemutatókra, de vetélkedőkre és sportrendezvényekre is. Rotyogott Déva főterén 500 literes üstben óriásgulyás, és rendeztek 12 órás olvasómaratont helyi erők „bevetésével”. Egyedinek számító történelmi túra is volt a Zsil-völgyében: Maderspach Viktor menekülésének nyomdokain szerveztek kirándulást, amelyen lelkes lupényi magyarok mellett magyarországi érdeklődők is részt vettek. Író-olvasó találkozókon hallgathatták meg a szerzők előadásában azokat az irodalmi alkotásokat, amelyekből később dedikált példányokat vásárolhattak meg. Markó Béla Csatolmány című könyvéhez az elsők között juthatott hozzá a Hunyad megyei irodalomkedvelő közönség.

Vendégeskedett a rendezvénysorozat alkalmával Hunyad megyében a Republic együttes, a Bikini, az Edda, Nagy Feró, a Bojtorján együttes. Megható történelmi pillanatnak számít Hobo József Attila előadása, amelyet nem akárhol, hanem a vajdahunyadi vár udvarában tartott, és ahonnan a lelkes közönséget még az eső sem tudta elkergetni. Fellépett itt székelyföldi, magyarországi, partiumi és közép erdélyi néptánccsoport, gyermekszínház és a sornak távolról sincs vége.

Az első öt év alatt a Magyar Napok több mint 500 rendezvényt jelentett 22 Hunyad megyei településen, 17 szervezet, iskola, egyház együttműködésével az RMDSZ főszervezése alatt. A rendezvények olyan településekre is eljutottak, ahol magyar ének, tánc, vers több évtizedig nem hallatszott.

Vannak a rendezvénysorozatnak visszatérő fellépői is, például a Csernakeresztúri Hagyományőrző Együttes, akik a megye magyar közösségének minden alkalommal tudnak mutatni valami újat.

Kis közösség, nagy érdeklődés

Hunyad megye magyar lakossága alig haladja meg a 15 ezret, és mivel ez az egész megyét átfogó egyetlen rendezvénysorozat, felelőtlenség lenne csak egy szűk réteget megcélozni. Ezért a szervezők igyekeznek olyan rendezvényeket megvalósítani, amelyek mindenki érdeklődésére számot tarthatnak. Évente 50–60 program közül mindenki kiválaszthatja azokat, amelyek az érdeklődési körének leginkább megfelelnek. Fontos cél az egyensúly fenntartása a szakmai és a szórakoztató rendezvények között, még ha az eddigi tapasztalatok szerint ez utóbbira mégis nagyobb az érdeklődés. A szakmai jellegű rendezvények legnagyobb része Hunyad megye adottságait, helyzetét, értékeit célozza meg. Tény, hogy ezeken a román közönség kisebb létszámban vesz részt, ők inkább a szabadtéri rendezvényeken vannak jelen, pedig minden esetben, amikor igény van rá, a szakmai rendezvényeken is biztosított a kétnyelvűség.

Kiemelt szerepet kapnak az ifjúsági és gyermekprogramok, a kicsik kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, játszóházban próbálhatják ki képességeiket, de számos színházi előadás is érkezik ilyenkor a megyébe. Nagy sikert aratnak az olyan produkciók, amelyek színt hoznak a gyermekek életébe, ilyen volt például a Budapesti Utcaszínház, amelynek színészei gólyalábon jártak a csillogó szemmel figyelő gyermekek között.

Évente 6–7000 résztvevő látogat el a Hunyad Megyei Magyar Napokra. Az eltelt hat évben ez a szám állandósult, apróbb eltérésekkel, aminek főleg időjárási (szabadtéri rendezvények esetén), illetve más eseményekkel (városnapok, lakodalom, temetés) való esetleges egybeesések voltak az okai.

Értékmentés és értékteremtés

A rendezvénysorozat alkalmat ad arra is, hogy a Hunyad megyei magyarság megismerje és elismerje azokat, akik fáradtságot nem ismerve, szórványstátuszukkal dacolva a közösségért munkálkodnak. A megyében tevékenykedő politikai és civil szerveződéseket összefogó Magyar Állandó Konferencia (MÁK) megalapította a Barcsay Ákos-díjat, amelyet Hunyad Megyei Magyar Napok alkalmával ünnepélyes keretek közt adnak át az arra érdemeseknek. A MÁK határozata értelmében évente három, a közösségépítő munkában kiemelkedő teljesítményt elérő személy kap Barcsay Ákos-díjat, egyet a történelmi egyházak és felekezetek képviselőjének, egyet-egyet a pedagógus társadalom és a civil szféra képviselőjének ítél oda egy öttagú kuratórium.

Kun Árpád lelkipásztor templomfotó-kiállításon a Téglás Gábor Elméleti Líceumban. Fotó: hunyad.ro

Az anyagi háttér

Évente 60–70 ezer lejes költségvetésből gazdálkodnak a szervezők. A valóság talaján maradva sokszor az elképzeléseket az anyagi lehetőségekhez kell igazítani. Szerencsére a stáb több tagja is járatos a pályázati források felkutatásában/megszerzésében, sajnos, az utóbbi években a szponzori pénzek szinte teljesen elmaradtak, s ennek oka főleg a jogi szabályozások módosulásában, valamint a gazdasági válságban keresendő. Vannak viszont állandó támogatók is, ilyen a Communitas Alapítvány, a Bethlen Gábor Alap, az Etnikumközi Hivatal, a Megyei Ifjúsági Tanács, néhány település önkormányzata és a Székely–Szórvány Partnerség révén a Kovászna Megyei Tanács.

A rendezvénysorozat költségeit szinte teljes mértékben pályázati pénzekből fedezik a szervezők, így a tevékenységek ingyenesek.

Figyelő szemek

Fennállásának hat esztendeje alatt a rendezvénysorozat a megye határain túl élők figyelmét is magára vonta. Főleg az erdélyi magyar médiában, a világhálón és a helyi román újságokban, televízióban mutattuk be a rendezvényeket, de a magyarországi médiában is megjelentek rólunk híradások, főleg a Duna Televízió révén. A szervezők nem titkolt szándéka a Hunyad Megyei Magyar Napok népszerűsítése, hiszen a rendezvénysorozat sikere újabb bizonyítéka annak, hogy egy kis közösség is lehet számottevő, tenni akarása és élet­igenlése révén.

A visszajelzések túlnyomórészt pozitívak mind a magyar, mind a román közönség részéről. Az idők folyamán olyan rangot vívott ki magának a Hunyad Megyei Magyar Napok, hogy modellként szolgált más régióknak is. A javítás, fejlesztés lehetőségét a szervezők mindig szem előtt tartják, lehetőségeik, erejük mértékében meg is valósítják.

Déva látképe a várból. Püsök Botond felvétele

És a folytatás…

Egy ilyen méretű tevékenység szervezése az előző évi programzáró előadás másnapján kezdődik. Az idei, VII. Hunyad Megyei Magyar Napok előkészítési munkálatai rég túljutottak a tervezés szakaszán. A szervező bizottság most az anyagi erőforrások biztosításán fáradozik, a fellépő művészekkel tárgyal, a helyszíneken szükséges infrastruktúrát szervezi. Következik a program véglegesítése, a műsorfüzetek, a szórólapok szerkesztése, nyomtatása és természetesen a médiajelenlét. Szóval mindaz, amit már tavaly, tavalyelőtt és minden évben megtett, hogy annak a több ezer Hunyad megyei vagy/és máshonnan érkező érdeklődőnek, akik idén is részt szeretnének venni a VII. HMMN-en, a már megszokott minőséget nyújtsa.

Új hozzászólás