Benkő Tímea méltatása

Romániai Magyar Dalosszövetség • Zsizsmann Rezső Díj

Benkő Tímea a Protestáns Teológiai Intézet oktatója. Énekkari tevékenysége mellett jelentős teológiai munkásságot fejt ki. Az egyházzene mellett evangélikus liturgikát és rendszeres teológiát is oktat. Kutatási területe a liturgika. Disszertációja témáját is az erdélyi liturgika kutatási területéről választotta. Több publikációja jelent már meg.

Benkő Tímea és Adorjáni Zoltán

Benkő Tímea és Adorjáni Zoltán

 

Benkő(né) Zonda Tímea Nagybányán született 1973. október 9-én. Zenetanár családban nőtt fel. Édesapja, Zonda Attila Tiszahosszúmezőn, édesanyja, Zonda Paál Anna pedig Máramarosszigeten volt ének-zene tanár. Édesapjától a régizene, a klasszikus gitár és a block­flőte muzsika szeretetét, édesanyjától pedig a zongora és a kórus­éneklés szeretetét „örökölte”. Zeneszeretetét, zenei ismereteit, hangszerjátékát nyilván nemcsak otthonról hozta. A máramarosszigeti zeneiskolában Várady Ilona zongoratanárnő irányította. Játszott édesapja régizene együttesében. Énekelt a szülei által vezetett máramarosszigeti református gyermek-, majd ifjúsági kórusban, később a Várady Ilona által vezetett máramarosszigeti Hollósi Simon Vegyeskarban.

1992-től a marosvásárhelyi Kántor- Tanítóképző Intézetben képezte tovább magát, ahol Birtalan Józseftől tanult karvezetést, a magyar kórusirodalom megszólaltatásának művészetét, a népies feldolgozások éneklésének módját és vezénylését, de a tiszta intonálás, a szép szövegmondás technikáját is itt sajátította el. Koráljátékot, orgonaművészetet Birtalan Judittól és Molnár Tündétől tanult. Itt is aktív résztvevője volt a Birtalan József által vezetett Cantemus Leánykarnak, a Birtalan Judit által vezetett Psalmus énekkarnak, valamint a Kovács András által vezetett Nagy István Ifjúsági Vegyeskarnak.

1994-ben megkezdte teológiai tanulmányait a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. Itt az alulírott által vezetett teológus vegyeskarnak lett oszlopos tagja, és érdeklődése fokozott mértékben fordult az egyházzene és liturgika felé. Ugyanebben a teológiai intézetben tanársegédként kezdte meg szolgálatát 2000 januárjától, 2008-tól maga vette át az énekkar vezetését. Közben doktorandusként a lipcsei egyetem ösztöndíjasaként énekelt a lipcsei egyetemi kórusban, ahol David Timtől, a lipcsei egyetem zenei igazgatójától tanult, és dr. Martin Petzold irányításával Bach kantáták elemzésében merülhetett el. Itt alkalma volt nagyszabású oratórikus művek előadásában is részt venni.

Nem csoda, hogy ilyen gazdag énekkari tapasztalatokkal a tarsolyában, személyében a Protestáns Teológiai Intézet vegyeskara nagyszerű karvezetőt kapott, aki nemcsak igényes műsorválasztással, de kitűnő stílusismerettel, tiszta intonálásra, jó szövegkiejtésre nevelés technikájának eredményes alkalmazásával szerettette meg a teológus hallgatókkal a kóruséneklést Isten dicsőségére, lelkünk gyönyörűségére.

Jó lelkiismerettel csak megerősíteni tudom, hogy Benkő Tímea méltó a Romániai Magyar Dalosszövetség által neki ítélt Zsizsmann Rezső-díjra. Isten áldása legyen szolgálatán!

(Elhangzott 2015. november 14-én a Romániai Magyar Dalosszövetség ünnepi közgyűlésén)

Új hozzászólás