Barra Zoltán méltatása

Szilágysági Magyarokért Díj

Örülök, hogy laudációt mondhatok a szi­lágy­csehi magyar közösség egyik ismert, és nagy tiszteletnek örvendő egyéniségéről, dr. Barra Zoltánról. Mindig is szívesen figyeltem és értékeltem azoknak a szakembereknek a munkáját, akik nagy odaadással, hivatástudattal, rátermettséggel végzik a tulajdonképpen életcéljukká vált feladatot. Ilyen szakember dr. Barra Zoltán szilágycsehi főorvos.

Barra Zoltán

Barra Zoltán

1951. június 30-án született a Szatmár megyei Hadad községben, de igazából Szilágycsehhez kötődik. Itt végezte elemi és középiskolai tanulmányait, és itt érettségizett 1970-ben. A Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem Gyermekgyógyászati szakán tanult 1970 és 1976 között. Az akkor szokásos diplomás kinevezés eredményeképpen első munkahelye a Neamț megyei Girov község volt. Később a Szilágy megyei Gyümölcsényesen, majd Benedekfalván dolgozott, míg végül Szilágycsehben telepedett le.

Azok közé az orvosok közé tartozik, akik munkájuk során mindig szem előtt tartották az orvoslás Pápai Páriz Ferenc által megfogalmazott erényeit, vagyis „az egészséges tudományt, a tökéletes lelkiismeretességet, a hűséges szorgalmat és a hiánytalan jóakaratot”. Nem elégedett meg az egyetemi évek alatt szerzett ismeretekkel, ezért 1990-ben általános orvosi szakvizsgát tett, és 1995-ben, elsőként Szilágycsehben megszerezte a főorvosi címet. Mindvégig következetes volt abban a meggyőződésében, hogy itt, a szülőföldön kell gyógyítani és segíteni embertársait. Mindenkit ismer a városban, őt is mindenki ismeri és tiszteli szíves segítőkészsége, embertársai iránti nyitottsága, mélységes humánuma miatt.

Nemcsak az orvosi hivatását végzi alázattal és hivatástudattal, hanem cselekvő tagja a szilágycsehi és a Szi­lágy megyei magyar közösségnek is. Az RMDSZ városi szervezetének alapító tagja, különböző feladatokat vállalt és vállal, alelnök, elnökségi tag, 1992-től napjainkig tagja a helyi tanácsnak, jelenleg frakcióvezető. Az utóbbi tizenöt évben a Megyei Küldöttek Tanácsa titkára. Mindenütt ott van, ahol tenni kell, a Szilágy Társaság és a Tövishát Kulturális Társaság alapító tagja, felkarolta Szilágycseh értékeinek, történelmi múltjának kutatását és azok terjesztését a közművelődés eszközeivel, támogatja a Gyulaffy László magyar iskolát. Lankadatlan helytállással ott és akkor teszi a jót, ahol és amikor kell és lehet. Remélem, hogy nem túlzok, ha azt mondom, hogy dr. Barra Zoltán a szilágycsehi közélet meghatározó személyisége.

Mindezekért javasoljuk a Szilágysági Magyarok díszoklevél adományozását dr. Barra Zoltán részére. Jó egészséget, erőt kívánunk neki a nehéz munkához.

(Elhangzott 2015. szeptember 26-án Szi­lágy­som­lyón, a Báthory-­na­pok díj­átadó ünnepségén)

Új hozzászólás