A Degenfeld egyházi központ mindennapjaiból

A Wesselényi-család az 1700–1800-as években két kastélyt is építtetett Hadadon. Ezek közül az írásom tárgyát képező – az 1800-as évekbeli – házasodás révén került a Degenfeld család birtokába.

Ezt idős Wesselényi Ferenc és felesége, Rhédey Zsuzsanna építtette. E kastély örököse az építkezést is befejező legnagyobb fiú, Farkas, akinek hat gyermeke volt, köztük két fiú: József és Farkas. Utóbbi maradt a Wesselényi-kastélyban, Józsefnek pedig építették ezt az új kastélyt, s mivel ő Kendeffy Rachelt vette el feleségül, ezért látható a falon a Wesselényi-Kendeffy kettős címer. József unokája pedig az a Wesselényi Teréz, aki 1882-ben hozzáment a németországi gyökerekkel rendelkező Christoph von Degenfeld-Schönburghoz. Innen a Degenfeld-kastély elnevezés, a kastélyt pedig az ő leszármazottaik örökölték. A gyönyörű park övezte épületet 1946-ban Maximilian Degenfeld Schönburgtól államosították.

A hadadi Degenfeld-kastély látképe az udvarról

A hadadi Degenfeld-kastély látképe az udvarról

A kommunizmus idején az állam iskolát működtetett benne, így megmenekült attól, hogy sok más államosított, nem használt kastélyhoz hasonlóan a környékbeliek széthordják. Az épület 2006-ban visszakerült a Degenfeld-család birtokába, akik Tőkés László püspök kérésére a kastély használati jogát 39 évre átadták a Királyhágó-melléki Református Egyházkerületnek. Mivel B-kategóriás műemléképület, a felújítása roppant bonyolult folyamat, ennek ellenére a termeket lehetőségünk szerint rendbetettük, és különböző tevékenységekre használjuk.

Nézzük meg, milyen programoknak ad otthont ez a kastély. Sajnos, Hadad község Árpád-kori református temploma 1998 óta használhatatlan, a földcsúszások miatt remény sem maradt mára, hogy valaha újra megfeleljen eredeti rendeltetésének. Így a helyi gyülekezet is e kastély két termében szervezi minden egyházi tevékenységét. Mivel a környéken nincs más, ekkora befogadóképességű épület, ugyanitt zajlanak a más programok, a különböző ifjúsági táborok is. A szobákban 80–90 gyermeket tudunk elszállásolni, a közel kéthektáros udvar mind sátorozásra, mind szabadtéri tevékenységekre alkalmas. Étkező és az előadásoknak elkülönített hely is található benne, így egy akár 100–120 fős tábor résztvevőit is vendégül láthatjuk.

A Nagykárolyi Református Egyházmegye minden évben két tábort szervez Hadadon. A gyermek-, illetve az ifjúsági tábor egyaránt egyhetes, résztvevői református gyermekeink és fiataljaink, a szervezők az egyházmegye lelkipásztorai.

Kettős címer a Degenfeld-kastély homlokzatán

Kettős címer a Degenfeld-kastély homlokzatán

A Szatmár megyei magyar diákszövetség (MADISZ) a hagyomány szerint minden év augusztus első két hetében kézműves- és néptánc-tábort szervez, ilyenkor a magyar népzene betölti a környező utcákat is. A résztvevő gyermekek agyagoznak, gyöngyöt fűznek, nemezelnek, kosarat kötnek, és közben tanulják a szatmári és a szilágysági magyar táncokat élő zene kíséretében. Augusztus második hete az idegen nyelvé, a gyermekek szatmári és amerikai oktatók segítségével tanulhatnak angolul.

Nyaranta tíz-tíz nap a művészeté. Ekkor képzőművészek érkeznek, a táj szépségeiben gyönyörködve lazítanak és festenek. Táborzárásként alkotásaikból kiállítást szerveznek, egyúttal minden alkotó az alapítványnak ajándékoz egy-egy festményt, amelyek eladásából a kastélyt szépítjük, javítgatjuk. Május hónap a jótékonysági bálé, ekkor árverezzük el a táborban készült alkotásokat. Az elején bele sem gondoltunk jóformán, hogy mit jelent egy képzőművészeti alkotótábor, de látva, hogy miként kerülnek vászonra a környék házai, kastélyai, természeti szépségei, s azok miként kerülnek a kiállításokat látogató nagyközönség elé, már megértettük az ilyen rendezvények lényegét.

Ezeken kívül konferenciáknak, találkozóknak és esküvőknek is otthona volt már a kastély. Volt családkonferencia magyarországi meghívottakkal, helytörténeti tudományos ülésszak nagyváradi vendégekkel, presbiterszövetségi találkozó, nőszövetségi csendes nap, erdei iskola, ifjúsági csendes nap, majális és még hosszasan sorolhatnánk.

A Degenfeld-kastély főbejárata

A Degenfeld-kastély főbejárata

Az udvaron valamikor faritkaságok pompáztak. Ezekből mára kevés maradt. Az udvar egyik része ma is erdőszerű, fiatal fák nőtték be leginkább. Viszont áll a kastély közvetlen környezetében egy öreg tölgy, amely a helybeliek szerint idősebb a kastélynál, és már a kastély építésekor nagy volt. Csodájára járnak, és mivel a koronája alacsonyan ágazik el, nyáron tele van gyermekekkel, akik nagyon szeretnek rajta üldögélni, ősztől pedig mókusok gyűjtik róla a télirevaló eleséget.

Ősszel elcsendesedik az udvar, de amikor elkezdődik az új tanév, ismét gyermekek népesítik be az épületet. Mivel a hadadi óvoda felújítás alatt áll, ezért már két éve két terem óvodaként működik.

Az épületet alapítvány működteti és tartja fenn, tölti meg tartalommal, a rendezvényekből befolyt összeget pedig az épület javítására, karbantartására költi. Reménységünk szerint lehetőség nyílik majd pályázni is, és akkor már nemcsak belül fog jól kinézni a kastély, hanem kívül is ékessége lesz a falunak.

(A felhasznált képek Szabó Árpád felvételei)

Új hozzászólás