Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Közösség

Guttman Mihály

„Gazdag hitbeli, lelki, szellemi és közművelődési örökséget hagyott családjára, ránk, tanítványaira, több ezer dalos testvérünkre, akik ebben a munkában méltó tanítványaivá lettek-lettünk, folytatva az ő nemes, felelősségteljes, közösséget formáló, nemzeti kultúrát közvetítő és az utókornak továbbadó munkáját.”

A Hargita Megyei Kulturális Központ 2014-ben sikeresen pályázott a Norvég Alapnál a Romák közössége a vizuális művészeteken keresztül című projekttel, melynek lebonyolítása 2015 közepétől 2016 tavaszáig zajlott.

fekete pál

Páros vagy csoportos szobrai, bár emberi gyarlóságokat közvetítenek, az összetartozás valós létét láttatják jóban-rosszban. Ha végignézzük szobrocskáit, szinte valamennyiben felfedezhetjük az alkotó vonásait, karikaturista megjelenítésben.

kanadai magyatrok. vass zoltán tiszteletes

Egyáltalán nincs a köztudatban, hogy Kanadában mintegy háromszázezer magyar anyanyelvű vagy csupán magyar származású személy él, és ezáltal a magyar diaszpóra legjelentősebb célországai közé tartozik.

magyar kollégium

Az anyaország és a határon túli régiók között a kulturális – ezen belül a közművelődési – szférában a ’90-es évek társadalmi fordulata után sokcsatornás kapcsolat jött létre.

mustármag

Ragaszkodni kell a szellemi, erkölcsi tőkéhez, a saját anyagi javakhoz, a földhöz, az erdőkhöz, a hithez, a szülőföldhöz.

… a lakosság száma nem csökken olyan jelentős mértékben, mint Kelet-Közép-Európában. A  gyermekvállalásnak jót tett, hogy a „fonott kalács hajú hölgy”, Julia Timosenko még miniszterelnöksége idején a havi fizetés szintjére emelte a gyermekpénzt.

Kultúrcsűrrel gazdagodott a Tamási emlékhely

Tamási Áron „csillaggá énekelt” falujában, Farkaslakán a szülőházon kívül van egy porta, amely őrzi nagy székely írónk emlékét.

Az irgalmasság kapuja

A szentév rendeltetése a következő: „a nagy történelmi emlékezések erejéből bűnbánatot meríteni”.

Amint az intézmény neve is mutatja: a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont a térség hagyományőrző tevékenységei támogatását, a hagyományok kutatását és népszerűsítését vállalja fel.

Oldalak

Feliratkozás Közösség csatornájára