A 25. Partiumi Honismereti Konferencia

A Partiumi Honismereti Konferenciák társaságunk legmagasabb fóruma. Ekkor mutatjuk be tagtársaink kutatási eredményeit, amelyeket igyekszünk közzé tenni mindenki számára. Ugyanekkor adjuk át a Fényes Elek-díjakat és más kitüntetéseket. Ekkor tartjuk a közgyűlésünket is, amelyen fontos határozatokat hozunk. Gyakorlatilag ekkor találkozunk egymással, Szatmárnémetitől Temesvárig, Budapesttől Kolozsvárig. Nem véletlenül mondtam Budapestet, mert nyolc tagunk van Magyarországról. Eddig 24 konferenciát szerveztünk: igyekeztünk mindig más helységben megszervezni, elsősorban ott, ahol sikerült segítséget kapni, a helyi önkormányzatoktól, az egyházaktól. És természetesen a helyi tagtársaink hathatós segítségével. Ugyanakkor igyekeztünk bevonni az illető terület szakembereit is. Ekkor találkoznak a jó barátok, elbeszélgetünk, mint egy nagy családban. Remélem, így érez mindenki.

A következő településeken szerveztük meg a konferenciánkat: Nagyvárad, Bihardiószeg–Székelyhíd, Bihar, Sarmaság, Felsőbánya, Belényes, Kaplony, Arad, Hegyközkovácsi, Sárközújlak, Zsombolya, Szilágycseh, Szatmárnémeti, Érsemjén, Hadad, Nagyvárad, Mezőhegyes, Nagyszalonta, Nagykároly, Biharszentjános, Bors, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Érsemjén, és most Nagyszántó.

A konferenciák témái nagyon változatosak voltak: Egyházi műemlékeink; Helytörténeti és néprajzi kutatás az Érmelléken és a Hegyközön; Partiumi magyar temetők; Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc; Események, személyiségek, emlékművek; Várak, kastélyok, udvarházak; Árpád-kori településeink kialakulása és története; A 20. század emlékezete, öröksége; A Bocskai- és a Rákóczi-szabadságharc; Pusztuló műemlékeink; Élő népi kismesterségek; Műszaki személyiségeink; 1956 emlékezete, II. Rákóczi Ferenc művelődéspolitikája; A Partium és a Bánság pusztuló műemlékei; II. Rákóczi Ferenc Erdélyben; Pusztuló műemlékeink – ez több konferencia témája volt. Településeink arculata; A reneszánsz éve, Az 1848– 49-es forradalom és szabadságharc emlékei; A 20. század öröksége – ez is több konferencia témája volt. Ipartörténeti műemlékek; Műemlékvédelem, Helytörténet; A 20. század öröksége; Védelmi rendszerek, nagybirtokok és az ipar története a történelmi Partiumban és a Bánságban; A Partium és a Bánság egyházi műemlékei; Nagy személyiségeink emlékezete – mind a mai napig örökzöld téma, A Partium és a Bánság egyházi műemlékei; Hagyományaink; A Johannita- és a Domokos-rend Biharban; Száz éve tört ki az első világháború; 800 éves Bors első írásos említése; Száz éve tört ki a Nagy Háború; Szent László éve, A reformáció ötszáz éves ünnepe; 25 éves a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság; Együttműködési kapcsolataink; Kistérségek története; Az elmúlt száz év; 800 éves Nagyszántó első írásos említése. Még felsorolni is hosszadalmas.

A harmadik napi kirándulások is nagyon tanulságosak. Ezeken keresztül igyekszünk megismerkedni épített örökségünkkel, természeti szépségeinkkel.

Szeretném megköszönni a következő személyek fáradozásait, akik segítettek és hozzájárultak e konferenciák megszervezéséhez és sikeréhez: Balazsi József, Érsemjén polgármestere, Hitter Ferenc, Felsőbánya volt alpolgármestere, Matekovits Mihály és Mária Aradról, Forró László tiszteletes-főjegyző Hegyközkovácsiból, Fazekas Lóránd Szatmárnémetiből, Dénes Zoltán atya Mezőhegyes–Berettyóújfaluból, Bara István, aki a nagykárolyi konferenciát szervezte meg, Bátori Géza, Bors község polgármestere, aki három konferenciánál bábáskodott. Sokat segítettek: Bordás István, Dukrét Aranka, Kiss Annamária titkárnőnk, Nagy Magdolna, Fekete Irén, Dovin Irma, Borbély Katalin, Kupán Árpád, Mihálka Nándor, Kiss Kálmán, Ujj János, Wanek Ferenc, Voiticsek Ilona és Árpád, számos nyomtatvánnyal, Széphegyi László, több kirándulás levezetésével. Sokáig sorolhatnám a neveket, elnézést, ha valakit kifelejtettem. És ezek mellé jönnek még azok a személyek, akik részt vettek a helyi szervezésben – mint az asszonyok az étkezésben, vagyis a főzésben. És most segít Fábián Tibor tiszteletes úr.

Balazsi József, Érsemjén polgármestere, Hitter Ferenc, Felsőbánya volt alpolgármestere, Matekovits Mihály és Mária Aradról, Forró László tiszteletes-főjegyző Hegyközkovácsiból, Fazekas Lóránd Szatmárnémetiből, Dénes Zoltán atya Mezőhegyes–Berettyóújfaluból, Bara István, aki a nagykárolyi konferenciát szervezte meg, Bátori Géza, Bors község polgármestere, aki három konferenciánál bábáskodott. Sokat segítettek: Bordás István, Dukrét Aranka, Kiss Annamária titkárnőnk, Nagy Magdolna, Fekete Irén, Dovin Irma, Borbély Katalin, Kupán Árpád, Mihálka Nándor, Kiss Kálmán, Ujj János, Wanek Ferenc, Voiticsek Ilona és Árpád, számos nyomtatvánnyal, Széphegyi László, több kirándulás levezetésével. Sokáig sorolhatnám a neveket, elnézést, ha valakit kifelejtettem. És ezek mellé jönnek még azok a személyek, akik részt vettek a helyi szervezésben – mint az asszonyok az étkezésben, vagyis a főzésben. És most segít Fábián Tibor tiszteletes úr.

Új hozzászólás