Kalotatáj kettős szegelete

Kalotaszeg Alszegéről szól a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete 2014-es riportkönyve, s már a kistájegység neve is hangulatsejtető. Al-, tehát valamihez képest alul van, -szeg, tehát sarok, szegelet. Mostanság elburjánzó, divatosan idegen szavakkal: marginalitás, periféria. Már maga Kalotaszeg is egyik szege­lete csupán a Kalota néven ismert hajdani, Biharig terjedő történelmi tájnak, Kalotaszeg Alszege kétszeresen is az.

Időutazás Farnastól ZsobokigIdőutazás Farnastól Zsobokig a riportkönyv címe, s a riport, mint műfaj kivételesen széles szabadsága az idősíkok váltakozását is megengedi. Esetünkben inkább a részletező múlt és be-bekörözött jelen, semmint a ködös és kiszámíthatatlan jövendő irányába. Időnél tartva az is lényeges, hogy az egymást váltogató látleletek felvevésére nyár derekán, vakációs táborozás idején került sor. Lazítás során tehát, ahogy a faluturista is ott hagyja a kézjegyét a panziós emlékkönyvében. És hogyha éppen újságírók a vendégek, ők akkor riportnak keresztelik el a benyomásaikat. És hogyha tucatnyi nyaralva-dolgozóból áll össze az effajta vendégsereg, akkor maga írja meg az egész „emlékkönyvet”…

Kínálati piacgazdaságban fuldokló nyomtatott sajtónkban, valljuk be, az írott riport egyre inkább fehér hollónak számít. A hírforgalmazás napi taposómalmában nemcsak az olvasó, hanem az újságíró is még inkább időhiányban szenved. Az átlag­olvasó, aki még arra sem ér rá, hogy az alaposabb, hosszabb anyagokat elolvassa, arra aztán végképp nem, hogy el is mélázzon egy kicsit rajtuk. Mélyebb merítésű szociográfiát, oknyomozó riportot sátoros ünnepeken, ha olvashatunk.

Érzi és tudja ezt médiamunkásaink szakmai szervezete, a MÚRE is, amikor évi táborozásai munka-jellegét, kissé kompenzálásként, egy-egy riportkönyvvel is bizonyítja. Tavalyi táborozásuk színhelyét, az agonizáló Farnast, és sokkal életrevalóbb szomszédját, Zsobokot járják keresztül-kasul a riporter-táborozók, akik között egyetemi hallgatóktól örök-aktív nyugdíjasokig az írott és az elektronikus sajtó számos nemzedéke képviselteti magát. Zsobok és Farnas a közösségi magára-találás és az elhagyatottság, a segíts magadon sikertörténete és a kiöregedett, elfogyó beletörődés pólusai között ingadoznak nemcsak a megszólított riportalanyok, nem csak a két szomszédos település lakói: de maga a többek között Kispetrit, Sztánát, Váralmást is magába foglaló kistájegység, Kalota kettős szegelete is.

A nyelvileg-vallásilag homogén Zsobokon a templom és tiszteletes asszonya köré életerős közösség szerveződik, utat „varrnak ki” maguknak, szórványiskola-központot működtetnek, számos munkahellyel, mellék­üzemággal. A fele-fele arányban megosztott Farnason jószerint nincs is közösségi élet, emléke is foszladozik már az iskolának. Nincsen orvosa, boltja, sőt, kocsmája sincs, egyetlen számottevő intézményét, a tábor színhelyéül szolgáló öregotthont is Zsobokról működtetik.

Sokatmondó az az idézet, ami a könyvnek ugyan az elejéről, de Péntek János professzor eligazító írása végéről származik: „Kalotaszegen szinte párhuzamosan halad át az országút és a vasút, lehetősége a hasznos és szükséges tájékozódásnak, kapcsolatépítésnek, és csábítás is az eltávozásra. A korábbi mobilitásból egyre inkább migráció lesz. Ez a vonzó táj maga is a politikai változások országútjára került.”

És ha ez a csúnya szó, „politika” is elhangzott, Kalotaszeg Alszegéről Európa „alszegére” is vessünk egy pillantást. A másfélszáz év előtt ide érkezett vasút forradalmát Romániában most az autópályák forradalmának kellene követnie. Észak-Erdélyben is elindult, majd Bukarest nemtetszésére el is akadt valami. Autópálya, ami az Alszeget, ha közvetlenül nem is érinti, de észak, kelet és déli irányban is közrefogja. Lassan két évtizede, hogy vajúdik az ügye, negyedrészben sem készült még el Bors–Berettyószéplak–Magyarnádas–Gyalu–Torda–Aranyosgyéres között. De hát az akadályok sem tarthatnak, míg a világ, újabb két évtized alatt csak el kell jutni valahogy a végére már.

Addigra pedig az Alszeg maradék lakói is eldönthetik: a történelmi „autósztrádák” leszálló vagy felszálló ágait választanák. Methamorphosis Transilvaniae. A történet folytatódik.

Új hozzászólás