Kerekes Sándor méltatása

Az erdélyi magyar közösség érdekeinek kép­viseletéért és intézményeinek fenntartásáért folytatott több évtizedes mun­kájának elismeréseképpen Kerekes Sándor a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Kerekes Sándor élete szorosan kapcsolódik szülővárosához, Kolozsvárhoz, és Kolozs megye egészéhez, hiszen több mint három évtizeden keresztül szolgálta itt a közösséget, a magyarság megmaradását. Közös ügyeink szolgálatát és életútját mindig is a szülőföld szeretete, az elszántság jellemezte.

Kerekes Sándor. Kép: Horváth László 

Kolozsváron született 1941-ben. A volt Református Kollégiumban, az akkori Ady Endre Középiskolában érettségizett, majd a kolozsvári Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán folytatta tanulmányait és szerzett diplomát. Az aradi vagongyárban kezdte szakmai pályafutását, utána tizenhat évig a kolozsvári Vasúti Műhelyek Vállalat alkalmazottja volt. A rendszerváltozás után, 1990-ben csatlakozott a frissen megalakult RMDSZ országos szervezetéhez, a Kolozs megyei magyar közösség gyarapításáért, fennmaradásáért végzett munka meghatározta egész további életútját.

2006-tól tizennégy évig megyei tanácsos volt, 2000 és 2008 között a Kolozs Megyei Tanács alelnöke. Kolozs megye testvérmegyei kapcsolatainak elindítását ő vállalta magára, Fejér és Baranya megyével, a német Landshut megyével, Veneto és Lazio régiókkal az ő kitartó munkájának eredményeként születtek megállapodások. A Tetarom ipari park létrehozása is az ő nevéhez kötődik, a Fejér megyei tapasztalatcsere következményeként született meg a kolozsvári, illetve a későbbi Kolozs megyei ipari park terve. Rendkívül sokoldalú tevékenységével, példás magatartásával követendő mintául szolgál az ifjabb generáció számára.

Számomra igazi példakép, mentorként tekintettem rá közéleti és szakmai pályafutásom során. Az általa tanított és nevelt fiatalságot erős és elveihez hű, magyar identitástudat jellemzi, erre kimondottan odafigyelt. Büszke vagyok, hogy megtisztel barátságával ez az alapító, építő, nagyszerű ember.

Márai Sándor szavait idézve a Füves ­könyvéből: a csoda legtöbbször egészen csendes. Kerekes Sándor lénye ilyen: csendes, de közben határozottságot, precizitást sugalló, pedáns, maximalista.

Sima modorával, diplomáciai érzékével mindig eredményes tudott lenni még a legádázabb tárgyalások közepette is. A helyi kolozsvári református közösség aktív, tevékeny tagja, segítőkész, egyenes jellemű ember. Megbecsülésnek örvend nemcsak Kolozs megyében, hanem az erdélyi magyar társadalmi életben is.

Örömmel és tisztelettel ajánlom kitüntetésre. Megérdemli.

Kedves Sándor, Isten éltessen! Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

(Elhangzott 2022. március 25-én, Kolozsváron, a Vallásszabadság Házában, a Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa által rendezett díjátadó ünnepségen.)

Új hozzászólás