Szentes Stefánia kapta a Művelődés-díjat

„Idei díjazottunk abból a faluból jön, ahol az 1950-es évek mindössze két tanévét kivéve egy másik fajta önkény miatt soha nem volt, mert nem lehetett magyar nyelvű oktatás – intézményes keretek között legalábbis. És ahonnan idei díjazottunk mégis elindult. Előbb Csíkba, vissza ősei földjére – hogy ősei nyelvén tanuljon. S onnan fel, ide, Kolozsvárra – hogy esment ősei nyelvén tanuljon – tovább” – hangzott el a Művelődés folyóirat díjátadó gáláján, amelyet december 14-én Kolozsváron, a Györkös Mányi Albert Emlékházban tartottak. A folyóirat főszerkesztője személyes hangú bevezetője után elárulta, hogy a Művelődés idei díjazottja egy lábnyiki születésű, moldvai csángó, újságíró szakos diák: Szentes Stefánia. Az egyetemi hallgatónak idén két írása jelent meg a lapban, az egyikben a moldvai magyar házak helyzetéről tudósított, a másikban a szülőfaluja és más csángóvidéki falvak viseletét mutatta be.

Szentes Stefánia átveszi Benkő Levente főszerkesztőtől a Művelődés-díjat. 
Demeter Zsuzsanna felvétele

„Annyit tudunk róla, hogy népes családból érkezett. És tehetséges. És a BBTE Politikatudományok, Közigazgatás és Kommunikáció Kara Újságíró szakának diákja. És másodéves. És hogy a Jóisten gyönyörű hanggal áldotta meg. És íráskészséggel is, természetesen. És akarattal, hogy jó tanáraitól sok jót tanuljon. S hogy egyazon nyelven írjunk, beszéljünk és énekeljünk. Kell-e ennél egyszerűbb és szebb kötődés a gyökerekhez?” – tette fel a kérdést méltatásában a főszerkesztő. 

A díjátadón a folyóirat állandó szerzőin, munkatársain kívül jelen voltak az újságíró szakon tanító tanárok, és több évfolyamról is érkeztek diákok.

Új hozzászólás