A Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy március 15-ei rendezvényei

Több rendezvénnyel ünepli meg az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 175. évfordulóját, illetve a Petőfi-bicentenáriumot a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy. A Petőfi emlékezete és az 1848-as ereklyék Háromszéken című kiállítás 2023. március 14-én, kedden 18 órától nyílik meg a Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábasházban.

A Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy március 15-ei rendezvényei:

  • Kokárdakészítő műhely

A Háromszéki Fürge Ujjak Kézimunkakör és a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy 2023. március 13-án, 11 órától kokárdakészítő műhelyt tart a Kónya Ádám Művelődési Házban.

Helyszín: Sepsiszentgyörgy, Kónya Ádám Művelődési Ház

Időpont: 2023. március 13, 11 óra

  • Petőfi emlékezete és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ereklyéi kiállításmegnyitó

Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 175. évfordulója, illetve a Petőfi bicentenárium alkalmából a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy Petőfi emlékezete és az 1848-as ereklyék Háromszéken című kiállítását nyitja 2023. március 14-én, kedden, 18 órától, a Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábasházban. A bemutatott ereklyék jelentős többsége a kolozsvári Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum gyűjteményéből származik, de lesznek műtárgyak a házigazda-intézményből, a Székely Nemzeti Múzeumból, és a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumból, valamint magánszemélyektől is.

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója apropóján, a költő, forradalmár, nemzeti hős személyes tárgyait, több róla készült litográfiát, a székelyföldi látogatását is felidézzük. A kiállítás fő célkitűzése, hogy az 1848-as forradalom és szabadságharc leverése után feltérképezze azokat a mozgalmakat, amelyek során kialakult az 1848-as kultusz.

A napokban nyíló tárlat betekintést nyújt az 1848-49-es kolozsvári Ereklyemúzeum történetébe, az alapításától kezdve, a gyűjtemény gyarapodásán át (legdicsőbb korszakában 5000 műtárgyat számlált!), a szétszóratáson át, a jelenkori állapotokig. Feleleveníti az ereklyemúzeumért legtöbb áldozatot hozó múzeumőrök tevékenységét: gróf Kreith Béla, Kuszkó István, Tokaji Irma, Barabás Samu esperes, Bakó Lajos, Orosz Endre régész, pákéi Sándor József, Kovachich Horváth Ignácz, gróf Esterházy Miguel, özv. Bartha Miklósné, Entz Géza, Bözödi György.

Így az ikonikus darabok mellett, arról is szó esik majd, hogy az ereklyemúzeum felhívása nyomán milyen érdekességek kerültek a gyűjteménybe Kossuth Lajos kalapjától, a honvédportrékig. A kiállításon arra is választ kaphatunk, hogy Czetz Krisztina mit írt levelében az ereklyemúzeumnak, mit könnyezett meg koszorús költőnk, Szabolcska Mihály a gyűjteményből, hány évesen kötött házasságot a legidősebb honvéd és mi helyett osztotta a Kolozsvári Fűvészkert Bartha Miklós ibolyáit?

Külön köszönettel tartozunk: Dr. Lukács Bence Ákos történésznek, Demeter Lajos történésznek, és Mitu Melindának, a kolozsvári Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum muzeológusának, azért önfeláldozó szakmai kutatásért, ami lehetővé tette, hogy a Kolozsváron őrzött ereklyék, immár az új kutatásai tükrében érkezhessenek Székelyföldre.

Az esemény díszmeghívottja: Potápi Árpád, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára. A megnyitón felszólalnak: Dr. Lukács Bence Ákos konzul – Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda, Vargha Mihály – a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója, Tamás Sándor – Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Szebeni Zsuzsanna, kurátor, a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy vezetője. A megnyitón jelen lesz Mitu Melinda kurátor, kolozsvári Erdélyi Történeti Múzeum történész –muzeológusa.

A tárlat grafikai szerkesztője: Szebeni-Szabó Róbert.

A kiállításmegnyitót könyvbemutató követi a helyszínen, amely során Somogyi Gréta a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa és Zakar Péter történész bemutatja Bíró Sándor Egy XIX századi erdélyi református értelmiségi élete című kötetét. A rétyi református lelkész életpályáját és az 1848-as forradalom során tanúsított helytállását feldolgozó mű sok érdekes információval egészíti ki az eddigi kutatási eredményeket.

Helyszín: Sepsiszentgyörgy, Lábasház
Időpont: 2023. március 14., 18 óra
A kiállítás június 18-ig megtekinthető.
Szervező: Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy
Partnerek: Székely Nemzeti Múzem, kolozsvári Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum, a székudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum, Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda
Támogatók: NKA

 

  • Háromszéki Honleányok - szabadtéri kiállításmegnyitó Sepsibükszádon

Helyszín: Sepsibükszád, a 48-as emlékműnél

Időpont: 2023. március 15, 10:30-tól

Szervezők: Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy, RMDSZ Sepsibükszádi Nőszervezet, Mikes Ármin Általános Iskola, Római Katolikus Egyház

 

Számos helyszín után, idén Sepsibükszádon lesz látható a Háromszéki Honleányok kültéri kiállításunk. Az azon keresztül bemutatott a honleányok, a forradalmi események közepedte gyors változásokon átesett társadalmi jelenségek aktív szereplői. Legyenek zászlóanyák, kokárdakészítők, sütőasszonyok, vagy akár összeesküvések részesei, özvegyek, vagy éppen nőhonvédek, forradalmi idők forradalmi cselekedeteket és hozzáállást kívántak. Jelen kiállítás ezeknek a hölgyeknek a pályaképét mutatja be.

Csernovics Emília, Domicella Bilinska, Duffaud Karolina, Kapitány Katalin, Paulina Kakowska Reviczky Mária , Sissány Elíz, Szentgyörgyi Horváth Krisztina, , Paulina Kakowska, Zichy Antónia, Szinyei Merse Emma után itt az idő új, méltatlanul elfeledett női neveket felidézni az 1848-as forradalom kapcsán Velcsuj Jusztina, Gábor Áron „hűséges árnyéka”,Zsigmond Jakabné Kovács Lídia, Benkő Rafaelné Dálnoki Lázár Rozália, Szotyori Nagy Tamásné Vajna Terézia, rétyi Antos Józsefné pávai Vajna Anna Szentkereszti Zsigmondné Gróf Haller Anna, Semsey Tamásné Imreh Honoráta, Apor Zsuzsanna, Szilágyi Sámuelné Bagoly Juliánna, Edényi Lipótné Dobay Klára, Móricz Sándorné Dobay Leontina Klementina, Vida Dánielné Dobay Mária, Katona Ferencné, és nem utolsó sorban Özvegy Vitéz Antalné Doby Zsuzsanna. Közös bennük, hogy mind Háromszéken születtek és mindegyikük szíve a forradalomért dobogott…

 

Az emlékezésben a történészek, helytörténészek kutatásai segítettek, de a kiállítás létrejöttében Nagy Sándor Háromszék önvédelmi harcza 1848–49 című kötete jelentette a kiindulópontot: „A családok szentélyeiben maradott volt a házi istenek legszentebbikének: a honszerelemnek oltára; otthon maradtak volt a lelkes nők s az idősebb derék honfiak: (…)otthon voltak a lelkes nők; az Antosok [János honvéd alezredes, Ferenc honvéd őrnagy] anyja [rétyi Antos Józsefné pávai Vajna Anna], a bátor lelkű Nagy Tamásné [Vajna Terézia], a vakmerő Semseyné [Semsey Tamás honvéd tüzér százados felesége, Imreh Honoráta], a félelmes szájú Szilágyi [Szilágyi Sámuelné Bagoly Juliánna] alezredesné, a mívelt Dobay [nagydobói Dobay Károly cs. kir. ezredes, székely határőrezred parancsnokának lányai: Dobay Klára Edényi Lipót honvéd ezredes felesége, Dobay Leontina Klementina Móricz Sándor honvéd ezredes felesége, Dobay Mária Vida Dániel honvéd százados felesége, Dobay Klára nádasdi Baán Béla honvéd hadnagy felesége] nővérek, a komoly-merész Benkő Rafaelné [dálnoki Lázár Rózália] s száz meg százan. S ha ezeket fölemlítem, csak a történeti hűségnek és kegyeletnek teszek áldozatot, mert ezek valának főleg hazafi és honleányi magasztos jellemeikért, a hon és szabadság ügyéért hozott áldozataikért később annyi üldözésnek kitétetve, meg nem kíméltetve a lovagiatlan győzőtől, még a gyöngéd nők is; kik közül többen börtönbe hurcoltattak(...)nem tudok szavakat találni azon elszánt bátorság és áldozatkészség leírására, melyet Háromszék e pillanattól fogva a végső katasztrófáig kifejtett. Termopilévé vált a kis föld s Leonidászokká váltak hős fiai…

 

A kiállítás a Székely Nemzeti Múzeum, a kolozsvári Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum valamint a budapesti Hadtörténeti Múzeum és Intézettel való együttműködés során jött létre, a relikviák és dokumentumok teljesebb történelmi képet hivatottak biztosítani.

A panók szövegeinek összeállításában történészek és helytörténészek munkáit használtuk fel. Méltó és illő őket név szerint megemlítenünk: Egyed Ákos akadémikus, Demeter Lajos, Demeter László, Kisgyörgy Zoltán, Süli Attila őrnagy, Borbíró Fanni, Kisgyörgy Tamás, Benkő Mihály, Nagy Sándor valamint Bözödi György író.

Szakmai lektorálás: Demeter Lajos.

Külön köszönettel: Vargha Mihálynak, Mitu Melindának, Szőcsné Gazda Enikőnek, Sántha Imre Gézának és Szőcs Imrének.

A „honleányokat” megjelenítő fotók a Háromszék Táncegyüttes Gábor Áron című előadásában használt jelmezek felhasználásával készültek, Deák Gyula Levente igazgató jóvoltából.

Közreműködtek: Ürmösi-Incze Mária-Terézia, Vajda Katalin, Lukács Réka, Virág Imola, Kis Gabriella, Para Kinga (Háromszék Táncegyüttes).
Jelmeztervező: Furik Rita.

Fotó: Szabó-Szebeni Róbert, Toró Attila
Grafikai szerkesztés: Szabó-Szebeni Róbert

 

 

  • Pilvax Kávéház

A Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy, Kovászna Megye Tanácsa és a Székely Mikó Kollégium diákjai, 2023. március 15-én, egy napra, korabeli belső képekkel és más díszletelemekkel Pilvax Kávézóvá varázsolják a Sepsiszentgyörgy Főterén álló Tein kávézót. 10 és 18 óra között kvízjátékokban vehetnek részt az érdeklődők. A sikeres teljesítést a szervezők Kossuth-kiflivel és kávéval jutalmazzák. Ezen kívül lesznek: irodalmi blokkok, szavalatok, dalok, felolvasások.

 

Helyszín: Sepsiszentgyörgy, Tein Kávézó

Időpont: 2023. március 15, 10-18 óra között

Szervező: Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy, Kovászna Megye Tanácsa, Székely Mikó Kollégium diáksága

Új hozzászólás