Fő, hogy olvassanak

Szinte napra pontosan egy esztendeje azt írtuk, hogy a Művelődés fennállásának 75. évfordulóján, a 2023. esztendőben „nem ígérünk semmilyen csinnadrattát, legfeljebb munkát”. S annyit mindenképpen igen, hogy a lap közelmúltbeli tartalmára egy kicsit visszatekintve, ha Isten is úgy akarja, könyvek borítói közé fűzzük az újraindulás óta napvilágot látott harminckét évfolyam lapjai között csendesen meghúzódó legjobb tartalmakat. A lap és mellékletei készítésével párhuzamosan, természetesen.

Nos, mindenekelőtt örömmel nyugtázzuk, hogy a 2023-ra tervezett kiadványaink maradéktalanul megjelentek, és mind nyomtatott, mind elektronikus/világhálós változatban eljutottak olvasóinkhoz. És az egy éve vállalt, imént említett ráadást is elkészítettük. Nem öndicsekvésként írom – mert az öndicséret köztudottan gyalázat –, de tényleg jólesik látni, kézbe venni, forgatni, böngészni, friss illatát érezni annak a négykötetes Művelődés-enciklopédiának, amely a lapban az 1989. decemberi rendszerváltás utáni újraindulást követően 1990 és 2022 között megjelent, és az általunk legfontosabbnak ítélt ismeretterjesztő írásokat tartalmazza. A több intézmény – Magyar Kultúráért Alapítvány, Petőfi Kulturális Ügynökség Zrt., EMKE, Communitas Alapítvány, Polis Könyvkiadó és természetesen a Művelődés szerkesztősége – összefogásában és együttműködésében megjelent sorozat harminckét esztendős időszakát négy, egyenként nyolc-nyolc éves szakaszra osztottuk. Az I. kötet az 1990 és 1997, a II. az 1998 és 2005, a III. a 2006 és 2013, a IV. pedig a 2014 és 2022 közötti időszakból válogatott írásokat tartalmazza, amelyeket kötetenként négy-négy fejezetbe (témakörbe) – Életutak, Helytörténet, Művelődéstörténet, Történelem – csoportosítottuk. Miként a fejezetcímek is jelzik, az írások révén jeles személyiségek életpályájával, továbbá hely- és művelődéstörténeti adalékokkal, és végül, de nem utolsósorban szélesebb összefüggésben értelmezett/értelmezhető történelmi eseményekkel és folyamatokkal kapcsolatos részletek között/közül válogathat kedvére az Olvasó. Válogatásunkban arra törekedtünk, hogy a szélesebb körben kevésbé ismert adalékokkal szolgáló írásokat gyűjtsük együvé, ami bizonyára sikerült.

Nyugodt szívvel állítjuk: az említett, 1989. decemberi rendszerváltást, s ezzel együtt a majdnem ötévi kényszerhallgatás utáni újrakezdést követő években a Művelődés hasábjain sok-sok kiváló írás jelent meg szerzőink tollából, s reményeink szerint ez a ténymegállapítás a legutóbbi évekre is érvényes, és a jövőre is az marad. A frissen megjelent négykötetes enciklopédia szerzői olyan szaktekintélyek, mint például: Binder Pál, Biró Donát, Bodor András, Cseke Péter, Csetri Elek, Debreczeni László, Egyed Ákos, Ferenczi István, Furu Árpád, Gaal György, Herepei János, Imreh István, Jakó Zsigmond, Kántor Lajos, Kiss András, Kónya Ádám, dr. Kós Károly, Lupescu Radu, Magyari András, Pataki József, Pomogáts Béla, Sipos Gábor, Vita Zsigmond, Vöő Gabriella. És sokan mások. Amint látjuk, vannak, akik az eltelt három évtizedben elhunytak, és vannak, akik Istennek hála, ma is alkotnak. Az egyes írásoknál részben eredeti, részben újabb keletű, saját készítésű képanyagot használtunk fel.

Úgy gondoljuk, hogy a Művelődés hasábjain e bő három évtized alatt megjelent ismeretterjesztő írások legjavát érdemes volt könyvborítók óvó ölelésébe gyűjteni, hogy ezáltal is ne három évtized lapszámaiban szétszórtan, hanem egyben és könnyebben elérhetők legyenek az érdeklődők számára. 

Őszintén be kell vallanom/-nunk: nem volt könnyű a válogatás. Az első körben közlésre kiszemelt írások közel feléről legnagyobb sajnálatunkra le kellett mondanunk, de a teljes sorozat így is közel 2000, egészen pontosan 1972 könyvoldalt tesz ki. A fel nem használt írásokat nem dobtuk el, hanem eltettük jobb napokra, hátha lesz még alkalom és támogatás újabb tartalmak összefoglalására. 

A visszajelzések azt igazolják: szerkesztőségünk nem döntött rosszul, amikor az elmúlt bő három évtized termése tömör egybefoglalatának a kiválogatását és kiadását elvállalta. Valaki azt mondta a minap, hogy mind tartalmilag, mind arculatilag ezzel a gyűjteménnyel (is) az Olvasó elé lehet állni.

Ha így van, akkor annál inkább: szeretettel ajánljuk. Találjon benne ki-ki kedvére valót. Fő, hogy olvassanak!

Új hozzászólás