Emberek és kontextusok – sorozatbemutató

 

2024. április 9-én (kedden) 16 órai kezdettel mutatják be a 25. kötetéhez érkezett Emberek és kontextusok sorozatot az Erdélyi Múzeum-Egyesület székházában Kolozsváron, a Napoca (Jókai) utca 2–4. szám alatt.

A sorozat új kötetei:

Ferencz Melinda: 20. századi erdélyi magánlevél-gyűjtemények. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-242-5. (Emberek és kontextusok 24.)

Bemutatja Vajda András egyetemi docens, Sapientia EMTE

Bakos Áron: Aranyosszéki katonatörténetek. Néprajzi, antropológiai elemzés. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-249-4. (Emberek és kontextusok 25.)

Bemutatja Jakab Albert Zsolt tudományos főmunkatárs, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet

Az Emberek és kontextusok sorozatot ismerteti és méltatja Bárdi Nándor tudományos főmunkatárs, HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet

Felszólalnak a sorozat köteteinek szerzői.

Házigazda Biró Annamária kiadói vezető, Keszeg Vilmos sorozatszerkesztő.

 


 

Az Emberek és kontextusok sorozat 2008-ban indult a Mentor Kiadó gondozásában; a 6. kötettől az Erdélyi Múzeum-Egyesület jelenteti meg. Az új forrásokat feltáró, közlő és értelmező kötetek a társadalomkutatók és a népi életforma, a hagyományok iránt érdeklődő olvasók figyelmére tartanak számot. A „nyitott könyvnek” nevezett kiadványok az olvasó számára lehetővé teszik a forrásokban való elmerülést, valamint a kutató módszertanába való betekintést.

 

A sorozat kötetei

Ambrus Judit (sajtó alá rendezte): András Erzsi Erdei: Kedvemre való, hogy meséljek. Mentor, Marosvásárhely, 2008. ISBN 978-973-599-295-8. 394 p. (Emberek és kontextusok 1.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos és Szikszai Mária. 

Vajda András (sajtó alá rendezte): Berekméri István Andrásé: Minden poklokon keresztül. Mentor, Marosvásárhely, 2008. ISBN 978-973-599-237-6. 147 p. (Emberek és kontextusok 2.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos és Szikszai Mária.

Ozsváth Imola (sajtó alá rendezte): Lámpások voltunk. Udvarhelyi pedagógusok élettörténete. Mentor, Marosvásárhely, 2009. ISBN 978-973-599-332-0. 524 p. (Emberek és kontextusok 3.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos és Szikszai Mária.

Czégényi Dóra – Keszeg Vilmos (sajtó alá rendezte):  Betegségek, betegek és gyógyítók. Mentor, Marosvásárhely, 2010. ISBN 978-973-599-409-9. 458 p. (Emberek és kontextusok 4.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos és Szikszai Mária.

Bajkó Árpád (sajtó alá rendezte): Kiss Dániel: Minden gyümölcse életemnek... Mentor, 2010. ISBN 978-973-599-414-3. 302 p. (Emberek és kontextusok 5.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos és Szikszai Mária.

Keszeg Vilmos: Történetek és történetmondás Detrehemtelepen. Erdélyi Múzem-Egyesület, Kolozsvár, 2012. ISBN 978-606-8178-47-9. 287 p. (Emberek és kontextusok 6.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos és Szikszai Mária.

Ozsváth Imola (sajtó alá rendezte): Miért nem lehettem költő? Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2012. ISBN 978-606-8178-50-9. 559 p. (Emberek és kontextusok 7.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos és Szikszai Mária.

Keszeg Vilmos (sajtó alá rendezte): Rontók, gyógyítók, áldozatok. Erdélyi Múzem-Egyesület, Kolozsvár, 2012. ISBN 978-606-8178-56-1. 399 p. (Emberek és kontextusok 8.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos és Szikszai Mária.

Vajda András: Az írás és a szó hatalma. Erdélyi Múzem-Egyesület, Kolozsvár, 2013. ISBN 978-606-8178-90-5. 300 p. (Emberek és kontextusok 9.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos és Szikszai Mária.

Szalma Anna Mária: A fénykép a mindennapi életben. Erdélyi Múzem-Egyesület, Kolozsvár, 2014. ISBN 978-606-8178-97-4. 351 p. (Emberek és kontextusok 10.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos és Szikszai Mária.

Czégényi Dóra (válogatta és sajtó alá rendezte): A mágikus erejű pap. Erdélyi Múzem-Egyesület, Kolozsvár, 2014. ISBN 978-606-739-001-8. 528 p. (Emberek és kontextusok 11.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos.

Blos-Jáni Melinda: A családi filmezés genealógiája. Erdélyi amatőr médiagyakorlatok a fotózástól az új mozgóképfajtákig. Erdélyi Múzem-Egyesület, Kolozsvár, 2015. ISBN 978-606-739-028-5. 200 p. (Emberek és kontextusok 12.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos és Szikszai Mária.

Keszeg Vilmos (szerk.): Lokális történelmek. A lokális emlékezet alakzatai. Erdélyi Múzem-Egyesület, Kolozsvár, 2015. ISBN 978-606-739-071-9. 400 p. (Emberek és kontextusok 13.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos és Szikszai Mária.

Miklós Alpár: Idegen utazók Erdély és Máramaros sóbányáiban (18–19. század). Erdélyi Múzem-Egyesület, Kolozsvár, 2017. ISBN 978-606-739-072-8. 428 p. (Emberek és kontextusok 14.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos.

György V. Imola:  Bernády György és kultusza Marosvásárhelyen. A lokális történelem mint narratív identitás. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2018. ISBN 978-606-739-096-4. 224 p. (Emberek és kontextusok 15.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos.

Tamásné Szabó Csilla (szerk.): Újvári Anna: „...én szeretem azt úgy átadni, hogy mások is olvassák.” Tanulmány kíséretében közzéteszi Tamásné Szabó Csilla. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2019. ISBN 978-606-739-127-5. 222 p. (Emberek és kontextusok 16.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos. 

Szakál Anna (sajtó alá rendezte): Önfejű unitárius lelkész – innovatív néprajzi gyűjtő. Ürmösi Sándor (1815–1872) írásos hagyatéka. Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Szakál Anna. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2020. ISBN 978-606-739-156-5. 642 p. (Emberek és kontextusok 17.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos

Bajkó Árpád: Halottbúcsúztató versek Erdélyben a 20. század második felében. Rituális genealógiai és biografikus emlékezet, műfajiság és szövegfunkció. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2020 . ISBN 978-606-739-159-6. 680 p. (Emberek és kontextusok 18.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos.

Dimény-Haszmann Orsolya: A csernátoni Haszmann Pál Múzeum története. Intézményalapítás, intézményesülés, a múzeum első évtizedei. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2020. ISBN 978-606-739-193-0. 351 p. (Emberek és kontextusok 19.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos.

Keszeg Vilmos (a kötetet szerkesztette, a tanulmányt írta ~): Az új világ építői: erdélyi mérnökök a szocializmus éveiben. Életpályák és élettörténetek.  Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2021. ISBN 978-606-739-201-2. 328 p. (Emberek és kontextusok 20.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos.

Csibi László: Gróf Teleki Samu, 1845–1916. Élete és afriklai expedíciója az írásos és képi források tükrében. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2022. ISBN 978-606-739-220-3. 262 p. (Emberek és kontextusok 21.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos.

Miklós Alpár: Parajd-képek a hosszú 19. században (1780-1918). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2022. ISBN 978-606-739-226-5.734 p.  (Emberek és kontextusok 22.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos.

Tóth Orsolya: Kolozsvár filmtörténeti reprezentációi. Az első filmfelvételektől 1948-ig. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2022. ISBN 978-606-739-228-9. 201 p. (Emberek és kontextusok 23.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos.

Ferencz Melinda: 20. századi erdélyi magánlevél-gyűjtemények.Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2023. ISBN 978-606-739-242-5. 283 p. (Emberek és kontextusok 24.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos.

Bakos Áron: Aranyosszéki katonatörténetek. Néprajzi, antropológiai elemzés. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2023. ISBN 978-606-739-249-4. 375 p. (Emberek és kontextusok 25.) Sorozatszerkesztő Keszeg Vilmos.

Új hozzászólás