XXII. Partiumi Honismereti Konferencia

Beszámoló

A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság 2016. szeptember 9. és 11. között szervezte meg Szatmárnémetiben a XXII. honismereti konferenciáját, a Hám János Katolikus Teológiai Líceum Szent Alajos Konviktus könyvtártermében. A konferencián 90-en vettek részt.

Az ünnepélyes megnyitó a Szózat eléneklésével kezdődött. Ezt követően ökumenikus áhítatot tartott Schönberger Jenő római katolikus püspök és Kovács Sándor református esperes. A résztvevőket köszöntötte Dukrét Géza elnök, Gaál György, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság elnöke, dr. Wanek Ferenc, az Erdélyi Múzeum-Egyesület választmányi tagja, Ráday Mihály, a Város- és Faluvédők Szövetségének elnöke, Révász Gizella, a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány elnöke, Muzsnay Árpád, az EMKE főtanácsosa, dr. Görög István ezredes, a Pákozdi Katonai Emlékpark vezetője és dr. Dénes Zoltán kanonok. A konferenciát megtisztelte jelenlétével Széphegyi László, a Város- és Faluvédők Szövetségének alelnöke, dr. Flóris István, az isaszegi Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány alapítója, dr. Tóth Sándor ezredes, a Honismereti Szövetség Nyíregyházi Szervezetének elnöke, Erdei D. István, Szatmár megye parlamenti képviselője, Dukrét Lajos, az Erdélyi Kárpát Egyesület Háromszéki Osztályának elnöke és Szekernyés János temesvári helytörténész.

Dukrét Géza, Fazekas Lóránd, Schönberger Jenő római katolikus püspök, Kovács Sándor református esperes

A köszöntések után az idei Fényes Elek-díjat adtuk át Miskolczi Lajos nagyváradi helytörténésznek és Olasz Angéla aradi tanárnőnek. Mivel Veres-Kovács Attila lelkipásztor nem tudott jelen lenni, így ő szeptember 18-án vette át az olaszi református templomban. Emléklapot kapott Fazekas Lóránd és Bara István, akik kivették részüket a szervezésben.

A konferencia témái a következők voltak: Száz éve tört ki a Nagy Háború; Nagy személyiségeink emlékezete; Pusztuló műemlékeink.

Az első előadást dr. Görög István ezredes, a Pákozd Katonai Emlékpark parancsnoka, a Nagy Háború emlékeinek ápolásáról tartotta, egybekötve egy kiállítás megnyitásával.

Ezután tisztújító közgyűlés következett. Dukrét Géza elnök egy beszámolót tartott, amelyben a 2011–2016-os időszak legfontosabb eseményeit ismertette. A hozzászólások után következett a tisztújítás. A választás eredménye a következő lett: elnök Dukrét Géza, Nagyvárad, alelnök Kiss Kálmán, Túrterebes, ifjúsági alelnök Mihálka Nándor, Nagyvárad, titkár Kiss Anna-Mária, Nagyvárad.

Délután a következő előadások hangzottak el: dr. Tóth Sándor ezredes (Nyíregyháza) a szatmári 12. honvéd gyalogezredről értekezett. Tóth Géza Ivor a szatmári iparos oktatásról beszélt, majd Guttmann Szabolcs és Kulcsár András kolozsvári építészmérnökök a szatmárnémeti Iparosotthon restaurálását ismertették. Ezt követően a jelenlévők meglátogatták a restaurált Iparosotthont. Visszatérve, dr. Wanek Ferenc (Kolozsvár) Benedek Zoltán nagykárolyi földrajztanárt mutatta be, mint földtankutatót. Nagy István (Pécska) az első világháború pécskai vesztességeiről beszélt. Könyvbemutató következett, amelyben Szilágyi Andrea Érmihályfalva monográfiáját ismertette, Emlékül, hogy emlékezz címmel. Fazekas Lóránd (Szatmárnémeti) Kiss Gedeonról tartott előadást, aki a 19. században Szatmárnémeti főkapitánya volt, akinek közéleti tevékenységéért, a városért végzett önfeláldozásáért szobrot állított a város. Csirák Csaba (Szatmárnémeti) A Nagy Háborúban nem hallgattak a múzsák címmel az akkori színházi életet mutatta be. A vacsora után sétát szerveztek a központ megismerésére.

A XXII.Partiumi Honismereti Konferencia résztvevői

       

Szombaton megérkezett a Podmaniczky-díjas Kósa Pál, a Várak, kastélyok, templomok folyóirat főszerkesztője, aki több mint száz folyóiratot hozott ajándékba, Széman Péter az EMKE országos elnöke, Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés folyóirat főszerkesztője, aki számos kiadványt hozott ajándékba.

Szombaton délelőtt a következő előadások hangzottak el: Olasz Angéla (Arad): 225 éve született Széchenyi István, a legnagyobb magyar. Bélfenyéri Tamás (Fugyivásárhely) a száz éve született Jakó Zsigmond akadémikus életét és munkásságát ismertette. Kiss Kálmán (Túrterebes) Csűry Bálint nyelvjáráskutató, az MTA tagjának hagyatékáról értekezett, amely az egyetemes magyarság kincsesbányája. Dr. Csorba Csaba (Sátoraljaújhely) a gyulai vár 1566-os ostromát mutatta be A Partium veszedelme a 16. század közepén című előadásában.

Közben megérkezett Korsós Tamás konzul, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusáról, aki szeretettel köszöntötte a konferenciát, sok sikert kívánva. Ezután Kupán Árpád (Nagyvárad) Jakabffy Elemér életének szatmári vonatkozásait ismertette. Dr. Vajda Sándor (Borosjenő) Petőfinek, a haza csillagának Zoltán fia című előadásából érdekes adatokat tudtunk meg. Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés folyóirat főszerkesztője ismertette a lap célkitűzéseit, feladatait, elképzeléseit a jövőről, elvárásait a helytörténészekkel szemben. Dukrét Géza (Nagyvárad) az erdélyi magyar értéktárral kapcsolatos célkitűzéseket és feladatokat ismertette.

Délután Pásztai Ottó (Nagyvárad) beszélt a katolikus legényegyletről, a Kolping családról. Deák József (Borossebes) a Jagellók korát mutatta be Magyarországon. Egy második kiállítás gazdagította a konferenciát: A zsidókorzó a mai Szatmárnémeti élő emlékezete címmel, amelyet Lucian Sabău Trifu, a kiállítás összeállítója nyitott meg. Ezután Vallasek István (Kolozsvár) Heller László gépészmérnök, feltaláló életét és munkásságát, Makai Zoltán (Nagyvárad) a gyógyszerész Penkert család történetét ismertette.

A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság honismereti köre

Vasárnap Szatmár megye észak-keleti részének műemlékeivel ismerkedtek meg a résztvevők. Túrterebesen a Perényi-kastélyt, a református és a római katolikus templomokat látogatták meg, Kisbábonyban pedig gyönyörködtek a református templom kazettás mennyezetében. Halmiban megtekintették a hatalmas boltíves református templomot, Kökényesden a római katolikus templomot. Itt egy rendkívül gazdag falumúzeumot néztek meg, amelynek anyagát a helyi iskola tanulói, tagtársunk, Fazekas Lóránd tanár vezetésével gyűjtötték össze. Sárközújlakon a késő gótikus stílusban épült református templomot látogatták meg, amely mellett egy fa harangláb is látható. Ebéd után Egriben, Csűry Bálint falujában tekintették meg a 15. században épült református templomot.

A konferenciát támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Szatmár Megyei Tanács, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Szatmári Római Katolikus Püspökség, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és Communitás Alapítvány.

Új hozzászólás