Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Gondolatok a kommandói tűz után

Január 9-én leégett a kommandói általános iskola, az osztálytermek, az irattár, a könyvtár. A háromszéki hegyvidéki település több mint száz diákja a tanév kellős közepén iskola nélkül maradt. Egy magyar iskolával kevesebb! Segíteni kell, de amilyen gyorsan csak lehet! – fogant meg a gondolat. A gondolatokat összefogás és tett követte. Míg határon innen és túl az új iskola felépítésére és berendezésére gyűjtöttek, február 1. és 10. között a Kolozsvári Rádió magyar adásának munkatársai és az általuk alapított Donát 160 Egyesület könyvgyűjtést kezdeményeztek a megsemmisült iskolai könyvtár pótlására. Azonnal csatlakozott hozzájuk a Szabadság napilap szerkesztősége és a Minerva Művelődési Egyesület. Az adományok kolozsvári gyűjtőközpontjai a Kolozsvári Rádió épülete és a Minerva Kulturális Egyesület Archívuma voltak. De gyűjtötték a könyvet a Marosvásárhelyi Rádiónál, a Látó szerkesztőségében s a Holnap Kulturális Egyesületnél is.


Újvári Mária

Ami ezután következett – az adományozók fogadása, a könyvek átvevése – nem ritkán csalt könnyeket rádiósok, riporterek, önkéntesként segítséget nyújtó média szakos egyetemi hallgatók vagy a könyvtáros szemébe. De büszkeséget is éreztünk mindannyian. Jó érzés volt erdélyi, kolozsvári, marosvásárhelyi vagy nagyváradi magyarnak lenni, közvetlenül megtapasztalni, hogy közös, nagyon fontos cél érdekében együtt tudunk működni, szívből, lelkesen. Társadalmunk minden rétegéből érkezett a több száz adományozó: nyugdíjas, diák, tanár, munkás, kutató – hatalmas táskákkal, bőröndökkel, zsákokkal –, ki a két kezében cipelve nagylelkű ajándékát, ki bevásárló kocsit húzva maga után, ki személygépkocsival, mások taxival hozták a sok száz kötetet, számos esetben pedig a gyűjtők mentek – hívásra – kisbusszal a nagyobb szállítmányokért, vagy az idős, beteg, lakásukhoz kötött emberekhez. S akinek nem volt kéznél odahaza ajándékozni való (hiszen eredetileg általános iskolások számára kértünk könyveket), gyönyörűen csomagolt, újonnan vásárolt kiadványokat – meséskönyveket, regényeket, elbeszélés köteteket, vagy szótárakat, atlaszokat, nyelvtanulási könyveket hoztak, többen többször is fordulva a több mint két hétig tartó kampány alatt. Közel tízezer könyvet, köztük szótárakat, enciklopédiákat, tankönyveket, magyar és román nyelvű háziolvasmány-könyveket, útleírásokat, folyóiratokat vettünk át és küldtünk tovább nemcsak a kommandói iskolába, hanem Nagyenyedre, Zsobokra, Magyarlapádra és Temesvár iskoláiba is.

Volt, aki szerint „ezek a könyvek nagyobb iskolásoknak valók, de otthon már nincs, aki olvassa, mert a gyermekek elmentek az országból, az unokák már kinn születtek”. Volt, aki elmondta, hogy „vegyes házasságból születtek az unokák, nem olvasnak magyarul, nincsen már senkim, akiknek kellene ez a sok gonddal, takarékoskodással, szeretettel összegyűjtött könyv. Az utánam jövők kidobják majd a kukába, de tudom, hogy önöknél biztonságban lesznek.” Egy román hölgy magyar ismerőseitől értesült a gyűjtésről, és kisbuszt kért annak a könyvszekrénynyi magyar nyelvű könyvnek az elszállítására, amelyeket a frissen megvásárolt tömbház-lakásban hagyott az idős magyar volt tulajdonos. A leggyakoribb magyarázat azonban az volt, hogy az unokák (vagy gyermekek) már nem olvasnak (vagy csak nagyon keveset), minden szabadidejüket a számítógép előtt töltik, kényszeredetten olvassák a kötelező házi olvasmányokat, vagy csupán belelapoznak a nyári vakációra ajánlott irodalomba.

Kolozsvári tanárokat kérdeztem, székelyföldi könyvtárossal készített, e témával kapcsolatos interjút olvastam, magyarországi és felvidéki felmérésékről közölt tanulmányokat, véleményeket gyűjtöttem. Megállapíthatom: igen, olvasnak a 14–18 éves fiatalok. Kevesebbet ugyan, mint szüleik, nagyszüleik, de olvasnak. Ez jó, mert az olvasás serkenti a képzelőerőt, fejleszti a türelmet és javítja a nyelvi készséget. Megfigyelhető ugyanis, hogy nőtt a kevés szót használó, magát nehezen kifejező fiatalok száma, de az olvasás nyelvi készséget igényel, javítja azt, és elválaszthatatlan kapcsolatban áll a beszéddel és az írással is. Nem vitás, hogy az olvasás az ellenszere sok nemkívánatos hatásnak, amely gyermekeink gondolkodását és érzelemvilágát fenyegeti. Szülők, pedagógusok és könyvtárosok közösen kellene megtalálnunk a módját, hogyan szerettessük meg a könyvet, az olvasást a fiatal korosztállyal.

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

A Petőfi-évfordulós eseményekről szólva azonban két mozzanatra, illetve példára mindenképp érdemes felhívnom a figyelmet (...) Az egyik egy székelyföldi kistáj, ezen belül is egy kis település kis közösségének a nagy szívéhez és nagy lelkéhez kapcsolódik. Petőfi soha nem járt errefelé, legfeljebb csak a közelben, olyan két-háromnapi gyalogútnyira. Tehát hiába keresünk itt olyan jelt, emléktáblát, plakettet, miegymást, amely Petőfi itteni, valamikori jelenlétét megörökítené – mint amilyeneket például Székelykeresztúron, a kelementelki Simén-kúria falán, Koltón, a kolozsvári egykori Biasini-szálloda homlokzatán és még sok más helyen látunk. Petőfi „csak” szellemiségében járt itt, ez a hely mégis, százhetvenöt éves távlatból is szívvel-lélekkel kötődik 1848–49-hez – s benne Petőfihez, természetesen.

Az emigráció valószínűleg éppen olyan sokféle, mint maga az élet. Vannak kisebb ki- és áttelepedések: sokan lakunk Kolozsváron is, akik máshonnan vándoroltunk ide, Székelyföldről, Partiumból, és akik mindig tétovázunk picit, ha idegen kérdezi, honnan valók vagyunk. Hogy milyen egy valamivel nagyobb út, ami a kilencvenes években Magyarországot jelentette, azt sok baráttól, rokontól tudom, ez általában egyetemmel kezdődött, és családalapítással folytatódott, hasonlóan ahhoz, ahogy a kicsi emigrációban ragad meg Kolozsváron az ember. Ez a fajta vándorlás még rengeteg biztosítékot tartogat arra, hogy az ember anyanyelvét és szakmáját, képzettségét használva fog boldogulni.

Mindenekelőtt azért lenne jó végre cselekedni, mert egyre-másra jönnek szembe velünk – hol közvetlenül, hol közvetve – mindenféle hírek sokféle könyvek és másmilyen kiadványok sorsáról. Hol családi, kisebb-nagyobb tékák vagy/és könyvespolcok állnak teljes felszámolás, esetenként „karcsúsítás” előtt/alatt, hol az elmúlt években/évtizedekben innen-onnan adományba kapott, dobozokban álló kisközösségi készleteket éri el a válogatás s a velejáró kérdés, hogy mi legyen az adott közösségben nem használható, inkább valamelyik szakmához tartozó példányokkal. Olyan hírek, illetve világhálós bejegyzések is keringenek néha az éterben, amelyek szerint az esetleges érdeklődők egy-két órát kapnak arra, hogy a megadott cím alól elvigyék a számukra érdekesnek talált könyveket, különben „az egész ki lesz szuperálva”. Magyarabbul és közérthetőbben: valamennyi a kukába kerül. 

A sisunak egy másik történelmi gyökere is van, amely a finnek anyatermészettel ápolt szoros, bensőséges viszonyában keresendő. Egy olyan országról beszélünk, amely az Északi-sarkkörön fekszik, és ahol több mint két hónapon át nem kel fel a nap. A gyéren lakott tájak, az érintetlen vadon, a havas fenyvesek és végtelen tavak messzi világában kompromisszumokat nem ismerő kapcsolat alakul ki ember és természet között. A kemény időjárás megtanította a finneket arra, hogy ne várjanak a következő pillanatig, hanem most cselekedjenek. Míg bennünket a túl hideg vagy a túl meleg gátol meg a cselekvésben, addig ők a „nincs rossz idő, csak rossz ruházat” elvét követve használják ki az élet és évszakok nyújtotta lehetőségeket. 

Számtalanszor hallunk és olvasunk olyan híreket, miszerint az emberi nemtörődömség miatt a közelebbi, illetve távolabbi múlt egyéni vagy/és közösségi tárgyi emlékei, szakszerűbben fogalmazva: forrásai pusztulnak el. Legutóbb a Gyulafehérváron építés/talajmozgatás közben összetört római kori, legalább ezerhétszáz évesre becsült szarkofág és más temetkezési maradványok esete borzolta fel a kedélyeket, és széleskörű felháborodást okozva vont maga után bűnügyi eljárást...

A nyolcvanas évek szűk világában a színház fontos szerepet töltött be a városom, az emberek életében. Kevés volt az élmény másutt is, a gyermeki fantáziát a könyvek mellett, mint képi anyag, kizárólag a színház és a heti húsz percnyi tévéfilm táplálta. A toronyházban, ahol felnőttem, annyi gyerek volt, hogy mindenféle társaságra telt belőle. 

Azt mondják, nem jó örökké a múltba, s vissza nézegetni, inkább előre, a jövő felé kéne tekinteni. Kocsiforgalomban ez a tétel semmiképp sem áll, mert ott egyenesen kötelező hátrapillantgatni, nehogy az előrehaladás közepette egy teljesen jó szándékú előzés közben megtörténjen a baj. És a tétel a történész/történetkutató berkekben sem érvényes, hiszen itt nem a jövőt, hanem a múlt történéseit szokták vizsgálni. Amiből a jövő időkre nézve talán levonható némi tanulság, vagy kihámozható valami kapaszkodó. Most, új esztendő kezdetén inkább pászítsuk úgy össze a múltba nézést a jövőbe tekintéssel, mint borászok szokták házasítani, mondjuk az erdélyi királyleánykát egy kis száraz muskotállyal. Hogy lenne belőle valami jóravaló. Márpedig szokott lenni!

„Montevideoból jelentik: a labdarúgó-világbajnokságra 12 nemzet csapata nevezett be. Európából Románia, Jugoszlávia, Belgium és Franciaország, Amerikából Chile, Argentína, Brazília, Uruguay, Peru, Mexikó, Bolívia és USA csapatai. Az első világbajnokság kérdését tehát az amerikai válogatott csapatok egymás között fogják elintézni” – írta 1930. június 21-i számában a kolozsvári Ellenzék. Hogy miért fontos ez a sporttörténet szemszögéből? Mindenekelőtt azért, mert egy szegényes kolozsvári kisebbségi napilap is helyet biztosított egy olyan rendezvénynek, amely korántsem ígérkezett világszenzációnak.

Nem kell különösebb felmérést készíteni, elég csak magunk körül látni, hogy bár az emberek úton-útfélen szorgalmasan macerálják a gyors információszerzést és távközlést segítő eszközöket, de ettől még az igazi olvasmányélményt mégiscsak a könyv, annak tapintása és illata nyújtja. És az otthoni csendes zugban égő olvasólámpa fénye. És a kisebb-nagyobb könyvtárak semmivel össze nem hasonlítható hangulata. 

Legtöbben ilyen zilált kapcsolatban állunk a régi tárgyakkal: ritkán tudunk turistaként bámészkodni ott, ahol nap mint nap eljárunk, az otthoni, megörökölt érdekességekkel pedig szintén idő híján nem tudunk eleget foglalkozni, hogy valahogy elfészkelődjenek egymás mellett, ne horzsolja a tekintetet, ha nem illenek össze: a szép százéves, gömbölyített sarkú, ki tudja már, mire való valami és a nélkülözhetetlen, ám minden patina nélküli, fontos használati kellék. Az előbbi tárgyak egy olyan korból jönnek, amikor egy házban még nem volt annyi minden. Most van bőven mindenféle, sőt – de keveset babrálunk velük, inkább a kétdimenziós világban élünk. Képernyős a munkánk, és az élet egyéb dolgai is, javarészt, vagy legalábbis igen nagy mértékben. De ne keseregjünk, ha így van: mi választottuk magunknak. Van, aki ki tud és ki is akar lépni ebből, más utat keres.

benko levente

Bizonyára nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy Elek apó – és munkatársa, Pósa Lajos – nélkül aligha született volna meg akkor az irodalmi igényű és értékű magyar gyermekirodalom, miként a kisbaconi otthon csendje nélkül ki tudja, hogyan lett volna Erdélyben, sőt a Kárpát-medencében olyan gyermeklap, mint a korabeli magyar irodalom nagyjait is soraiban tudó Cimbora. (...) És bizonyára nem tévedek túl nagyot, ha azt mondom, hogy Petri Mór mérhetetlen szorgalma, kitartása és ügyszeretete nélkül aligha született volna olyan, mindmáig forrásértékű, monumentális szilágysági monográfia, mint amilyent joggal emlegethetünk egy napon Orbán Balázs hasonló értékkel bíró monumentális Székelyföld-leírásával.

balla sandor

Az, hogy mi egy szerencsésebb és élhetőbb korban élünk, részben Semmelweis Ignác tehetségének, kitartásának és áldozatkészségének köszönhető. A tisztaságra való törekvés – főként tapasztalati alapon – a különböző történelmi korok orvoslásában, sebészetében is többé-kevésbé jelen volt, de messze nem olyan tudatossággal és alapossággal, ahogyan manapság. A reformkori magyar orvosnak óriási jelentősége volt abban, hogy a higiéniai etikett a mai szintre jutott.

dane tibor kalman

Immár egy éve múlt, hogy reggel, ébredés után nem azzal indítom a napot, hogy: Na, melyek a mai tennivalók a Művelődés szerkesztőségében? A számbevétel után mindig következett a fontossági sorrend kialakítása, ami aztán be is került aznapra az előjegyzési naptáramba, ahol már sorakozott néhány korábbi bejegyzés. Bár egy éve már, hogy nyugger vagyok, azért most sincsen másképp. Minden napra van bőven tennivalóm, igaz, igyekszem az életemet is úgy alakítani, hogy legyen is. 

Zsúfolásig telt templomok, kívül-belül ünneplőbe öltözött hívek, imára kulcsolt kezek, szóban-énekben, fohászban megfogalmazott hála annak, aki Urunk mindenkoron és mindenekfelett. Nagyon tömören így tudnám összefoglalni az eltelt egy hónapban Dél-Erdélyben és Erdővidéken lezajlott ünnepi egyházi eseményeket. S ha mindehhez hozzávesszük még a csíksomlyói, több mint háromszázötvenezres pünkösdi gyülekezést, világosan látjuk és érezzük azt a felhajtóerőt, azt a lelki töltetet, amellyel feltarisznyálva ki-ki nekivághat a szürke és hajtós hétköznapoknak. 

(...) Petőfi és az ő erdélyi, segesvári emlékezete nemcsak a maroknyi, egyre fogyó fehéregyházi magyarságé, hanem általában és összességében a teljes nemzeté, etnikai és állampolgári vonatkozásban egyaránt, sőt a mindenkori szabadságvágyóké is. Azoké is, akik a négy égtáj felől Székelyföld és a Királyföld peremén barangolva meg-megállnak egy röpke főhajtásnyira az Ispánkútnál, esetleg a fehéregyházi múzeumot és kegyhelyet is meglátogatják.