Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Decembrie

decembrie

Editorialul lunii decembrie, intitulat  „Múltzáró jövőbe tekintés?” („La sfârșit de an, privind spre viitor”), este semnat de redactorul șef Dáné Tibor Kálmán. Autorul ține un bilanț al anului 2017, an în care, aidoma celor precedenți, revista „Művelődés” a apărut sub egida Consiliului Județean Cluj. Redactorul șef aduce mulțumiri tuturor acelora care au contribuit la realizarea celor 12 numere ale anului 2017, precum și la realizarea suplimentelor revistei, intitulate: „Érmellék” („Valea Ierului”), „Bánság” („Banat”) și „Erdély 2017 díjazottai” („Laureații culturali ai Transilvaniei – 2017”). Dáné Tibor Kálmán subliniază și faptul că în anul 2018 revista aniversează 70 de ani de la apariție, ocazie cu care redacția are drept obiectiv, printre altele, redactarea repertoriului perioadei totale de apariție.

În cadrul rubricii „Enciklopédia” („Enciclopedia”), istoricul Horváth Csaba semnează un articol intitulat „Egy ’48-as katonatiszt emlékére: bethlendi gróf Bethlen Gergely” („În memoria unui ofițer pașoptist: Bethlendi Gergely de Bethlen”). Autorul prezintă persoana mai puțin cunoscută a fostului militar pașoptist, care a luat parte la luptele contra asupritorilor austrieci, fiind fondatorul formațiunii Husarii de la Piacenza, alcătuit din revoluționari antihabsburgici maghiari și italieni. În cadrul aceleiași rubrici, istoricul Merényi-Metzger Gábor, în articolul său intitulat „Az első Wesselényi báró krakkói sírköve” („Piatra funerară a primului baron Wesselényi, la Cracovia”) descrie succint viața aristocratului transilvănean Wesselényi Ferenc, cancelar în curtea principelui Transilvaniei și regelui Poloniei, Báthory István (1553–1586).

În cadrul rubricii „Emlék-lapok” („File de memorie”), istoricul Fülöp László prezintă câteva fragmente din testamentul fostului moșier ardelean Szilágyi Nagy Péter, din anul 1577.

În cadrul rubricii „Galéria” („Galeria”), sculptorul turdean Suba László prezintă istoria taberei de artiști de la Ghindari (județul Mureș), cu ocazia a 25 de la înființarea acesteia.

În cadrul rubricii „Forma-bontó” („Altfel”), Doszlop Lídia, student la Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj, prezintă o interesantă incursiune a pictorului transilvănean, Kedei Zoltán, de a crea un album, intitulat „Grafolíra” („Liră grafică”) cu reproduceri ale operelor sale, bazate pe versuri.

În cadrul rubricii „Könyvesház” („Casa cu cărţi”), redactorul revistei, Balla Sándor semnează recenzia cărții intitulate „Nagyvárad történelmi templomai és zsinagógái” („Bisericile și sinagogile istorice din Oradea”), scrisă de istoricul orădean Péter I. Zoltán. În cadrul aceleiași rubrici, istoricul clujean Gaal György semnează o recenzie intitulată „Tanúságtevők a vészkorszak Kolozsvárjáról” („Mărturii despre deportările evreilor din Cluj”), despre cartea chimistului și cercetătorului clujean, stabilit în SUA, Lőwy Dániel, carte intitulată „Sárga csillag Kolozsváron. Kortanúk emlékezései” („Stele galbene la Cluj. Memorii ale martorilor”).

În cadrul rubricii „Vadrózsák” („Flori de măceş”), folcloristul clujean Both József, în articolul său intitulat „A Kolozsvári Táncház” („Casa de dansuri populare din Cluj”), prezintă succint istoria și modul de funcționare a casei de dansuri populare din Cluj, inițiativă civilă, creată în anii 1970, deosebit de populară și azi, având drept scop ca toți doritorii, indiferent de vârstă, să poată învăța dansurile autentice populare ale diferitelor regiuni ale Transilvaniei.

Numărul din decembrie al revistei „Művelődés” conţine cuprinsul integral al tuturor articolelor apărute în cursul anului 2017, pe rubrici, în ordinea lor alfabetică, precum şi al autorilor. Revista mai conţine şi un mic calendar, decupabil, pentru anul 2018.

Coperta din faţă a revistei este ilustrată cu un peisaj de iarnă montan, fotografie realizată de fotograful Nagy Barna, din Miercurea Ciuc. Coperta din spate este realizată de Szabó Kinga, profesoară din Cluj. Fotografiile și ilustrațiile acestui număr au mai fost realizate de Banga Előd Theodor Breidwieser, Kedei Zoltán, Sz. Kovács Géza, Kusztos Endre și Rohonyi D. Iván.

Vizualizeaza: