Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Decembrie

muvelodes decembrie 2018

În numărul din decembrie 2018 revista „Művelődés” publică patru articole, legate de Centenarul anului 1918.

Istoricul clujean Hunyadi Gábor Attila, lector universitar al UBB Cluj, semnează un eseu cu titlul „Mi történt 100 áve, decemberben s a kerek évfordulókon?” („Ce s-a întâmplat acum o sută de ani, în decembrie și în anii aniversari?”), în care tratează perioada de la semnarea Convenției de Armistițiu de la Padova (3 noiembrie 1918), până la înfăptuirea actului de la 1 decembrie 1918, de la Alba Iulia. Autorul prezintă contextul politico-militar internațional al vremii.

Asistentul universitar al UBB, Fodor János semnează un articol intitulat „Impériumváltás Erdélyben 1918 és 1921 között” („Transilvania între anii 1918 și 1921”), în care tratează perioada de la 1918 până la 1921, adică cea a trecerii și integrării Transilvaniei de la Monarhia Austro–Ungară, destrămată în urma Marelui Război, la România. Autorul prezintă eforturile înaintașilor români ardeleni, în perspectiva unirii Transilvaniei cu România, precum și trecerea treptată a înaintașilor maghiari transilvăneni, de la pasivitatea politică, la cea de a activa în cadrul României.

Cel de-al treilea material, legat de Centenar, este semnat de redactorul și istoricul Benkő Levente, care sub titlul „Honvéd a Nagy Háború utolsó évében” („Honved în ultimul an al Marelui Război”) publică fragmente din jurnalul de prizonier, din vara anului 1918, al lui Cseke András, infanterist al Regimentului de Infanterie 24 Honvezi, din Brașov, camarad al multor ostași români transilvăneni, încorporați în același regiment, care au luptat împreună în tranșeele din Galiția.

În cel de-al patrulea material, muzicologul clujean Laskay Adrienne semnează un eseu intitulat „100 év magyar zene Kolozsváron” („O sută de ani de muzică maghiară la Cluj”), în care prezintă aportul adus de muzicienii maghiari în îmbogățirea tezaurului muzical clujean de la Marea Unire până în prezent.

În cadrul rubricii „Enciklopédia” („Enciclopedia”), sub titlul „Az ókori Róma története a román historiográfiában” („Istoria Romei antice în istoriografia română”), istoricul clujean T. Szabó Csaba, semnează un articol despre evoluția prezentării istoriei Romei antice, în istoriografia română. 

În cadrul rubricii „Művelődés 70”, publicăm un articol apărut în numărul din luna iulie 1975 al revistei, articol intitulat „Szociográfiai szempont a néprajzkutatásban” („Aspecte sociale în cercetările etnografice”), semnat de Nagy Olga, etnograf (1921–2006).

Numărul din decembrie al revistei „Művelődés” conţine cuprinsul integral al tuturor articolelor apărute în cursul anului 2018, pe rubrici, în ordinea lor alfabetică, precum şi al autorilor. Revista mai conţine şi un mic calendar, decupabil, pentru anul 2019.

Coperta din faţă a revistei este ilustrată cu un superb peisaj de iarnă, cadru realizat de fotograful Nagy Barna, din Miercurea Ciuc. Pe coperta din spate se vede o fotografia cu soldați aniversând Revelionul în tranșee, în anul 1917. Celelalte fotografii și ilustrații ale revistei, pe lângă cele de arhivă, au fost realizate de către Rohonyi D. Iván.